Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Vestre Slidre - rå dorgetokt i Syndin

Vestre Slidre - rå dorgetokt i Syndin

I grenseområdet Vestre Slidre og Vang kommuner finnes et lite knippe enkelt tilgjengelige fjellvann med flotte ørretbestander der man blant annet kan ha spennende dorgeøkter.

I den verste hetebølgen i juli plinget det inn en MMS fra naboen på mobiltelefonen. Bildet viste en feit ørretkubbe. Teksten var kort og informativ: «1,5 kg. Tatt i Syndin». Selv hadde jeg nettopp kommet hjem fra en alt for varm fjelltur, som ikke hadde gitt i nærheten av ørreter av slik størrelse.

Bildet av fisken kvernet stadig rundt i hodet, og det var ikke annet å gjøre enn å spørre Bård, naboen, da han kom hjem fra ferie, om han en gang kunne ta meg med til dette vannet som tydeligvis huset grovkalibret ørret. Bård var ikke vrien å be, der han straks lirket mobilen ut av lomma og ringte ei tante som har hytte rett ved vannet, og vipps så var alt timet og tilrettelagt med hytte 100 meter fra vannkanten og klargjort båt med motor i båtnaust.

Syndin består i utgangspunktet av tre forholdsvis store fjellvann, og hytta og båten lå ved Nordre Syndin, som visstnok skulle huse de største ørretene. En torsdag i slutten av august var vi framme i skumringen, og tidlig neste morgen putret vi ut på vannet i en fin dorgebris.

Bård pekte og la ut om alle stedene i vannet han tidligere hadde fått fisk, helt tilbake til barndommen, og det hadde blitt en del fisk opp gjennom årene. Det hjalp lite der vi tøffet rundt og saumfarte vannet uten kjenning av noe som helst. Så nådde vi stedet der fisken i innboksen på mobiltelefonen hadde gått på, og Bård rakk ikke en gang å avslutte setningen om at her pleide det å være bra, før stangtuppen inntok bananform og snella begynte å tikke faretruende høyt.

En kraftplugg av en ørret skapte et vanninferno bak båten, der den plasket og vred seg rundt som i en krokodilles dødsrulle. Etter flere minutters drakamp kunne endelig håven strekkes ut over båtripa og en sliten motstander løftes inn på dekk.

Da kunne vi betrakte en nydelig hannfisk som størrelsesmessig lett overgikk ørreten på MMS-bildet. Endelig fikk vi avkastning på en lang morgenøkt.

Det ble med den ene fisken på den første dorgeøkten, men i løpet av oppholdet havnet ytterligere feite fisker av utsøkt kvalitet og størrelse i båten. Endelig kunne jeg få MMS-bildet ut av hodet, for nå hadde jeg knipset egne bilder, og et par ørretmotiver overgikk bildet som satte alt i gang.

Syndin

Syndin er et fjellområde i grensetraktene mellom Vestre Slidre kommune i sør og Vang kommune i nord. Syndinvannene består av tre forholdsvis store fjellvann; Søndre, Midtre og Nordre Syndin.

Landskapet rundt er småkupert og består i sør og øst for det meste av setervoller, spredte hyttefelt, myr og langstrakte lier med spredt skog. I vest ruver «fjellkjeden» Gilafjellet med flere mindre topper. Lengst nord, på nordvestsiden av Nordre Syndin er det mer vilt med urørt blandingsskog, myrer og små fjellknauser.

Området har godt utbygde stølsveier (bomveier) der det er mulig å kjøre milevis inn på fjellet. Det finnes også flere mindre vann i området med varierende ørretbestander, som alle ligger enkelt tilgjengelig. Generelt for området er at vann og tjern er forholdsvis grunne.

Tre flotte fiskevann

Søndre Syndin ligger 909 meter over havet og er 2100 daa stort. Vannet har tilsig fra flere småbekker og renner i sør ut i Krokåne. Vannet er forholdsvis grunt, men har enkelte dypere partier, og er 12 meter på det dypeste. Bunnforholdene er varierte, med en stor del steinbunn, men også store områder med myk bunn og mye undervannsvegetasjon finnes.

Midtre Syndin ligger noen hundre meter lenger mot nord. Vannet ligger 937 meter over havet og er 2700 daa stort. Vannet har et dypt område i nord, ned mot 20 meter, men resten av vannet er forholdsvis grunt, spesielt i sørenden. Bunnen består vekselsvis av stein- og bløtbunn, og defineres som middels næringsrikt. Flere småbekker gir tilsig til vannet. Midtre og Nordre Syndin skilles kun av en kort elvestrekning på noe titalls meter der Strøsvegen passerer over.

Nordre Syndin ligger 937 meter over havet og er 4580 daa stort. Vannet ligger nesten i sin helhet i Vang kommune, men 164 daa av vannet i sørenden ligger i Vestre Slidre statsallmenning. Vannet er generelt grunt og det er flere grunner ute i vannet. I sør finnes flere større og mindre øyer, holmer og skjær. Bunnforholdene veksler mellom stein, sand og mudder med rik undervannsvegetasjon. Vestsiden er dypere enn østsiden, som generelt er langgrunt.

Fiskebestander

I Søndre Syndin finnes det ørret og ørekyte. Ørretbestanden betegnes som fåtallig, grunnet dårlige gyteforhold. Det blir derfor jevnlig satt ut ørret. Størrelse og kvalitet på ørreten er imidlertid utmerket, og gjennomsnittlig størrelse ligger på ca. 6 hekto. Fisk rundt og over en kilo er ganske vanlig. Grunnen til det er gode næringsforhold og en ørretbestand som står i forhold til næringsproduksjonen.

Midtre Syndin huser ørret og ørekyte. Også dette vannet har gode næringsforhold, og har i likhet med det søndre vannet dårlige gyteforhold. Det settes derfor jevnlig ut fisk. Ørretbestanden betegnes som relativt tynn med fisk av god kvalitet. Snittvekten ligger på godt over 6 hekto, og fisk mellom en og to kilo tas regelmessig.

Nordre Syndin huser også ørret og ørekyte. Ørretbestanden anses som middels stor. Fisken i vannet er gjennomgående stor for området og vanlig vekt ligger ofte mellom en og to kilo. Ørret på både to og tre kilo svømmer i vannet. Gode næringsforhold bidrar til fisk i meget god kondisjon.

Fiskeplasser

Alle de tre vannene ligger enkelt tilgjengelig fra en av de mange stølsveiene i området.

I Søndre Syndin er hele vannet fiskbart fra båt. Fra land er det enklest fra vestsiden, men det finnes også fine utstikkende odder og myrtorver på østsiden. Store deler av øst- og nordsiden er derimot langgrunt.

Også hele Midtre Syndin er fiskbart, men det kan være vanskelig å fiske fra land der det er langgrunt. På vestsiden finnes flere fine plasser der man kan kjøre helt ned til vannkanten og slå leir.

I Nordre Syndin finnes flere gode plasser nord i vannet. Kommer vinden nordfra ligger flere fine fiskeplasser mer i le i «vikene» i nordenden.

Innenfor Vestre Slidres grense kan det fiskes fra osen ved Pyttingen og nordover langs land mot Bøastølen. Generelt er det lettere å få fisk fra båt enn fra land da det er mange fine grunner ute i vannet som gir ypperlige standplasser for ørreten.

Fiskemetoder

Størst sjanse for ørretfangst har man gjennom å dorge fra båt. Det er særlig wobblere i ørretutførelse som trekkes fram som det mest effektive dorgeredskapet. Men også ørekyteimitasjoner bør kunne fungere bra ettersom den lille karpefisken har etablert bestander i alle tre vannene, og er fin byttefisk for stor ørret. På vår tur var det imidlertid en mer fargesterk wobbler i røyefarger som ga den største fisken.

Også skjesluker som går høyt i vannet kan fiske bra, og forsøk gjerne utgaver i kobber og rødt. Spinnere bør heller ikke utelukkes. Et par av fiskene vi fikk tok en Vibrax spinner med rødrosa spinnerblad.

Shadjigger i ørretimitasjon bør også få ligge i slukskrinet. En slik «gummifisk» har livlige bevegelser og kan fiske godt ved litt høyere dorgefart.

Markdrag kan også fungere godt. Forsøk utgaver med skjeer i sølv eller gull, eller prøv utgaver med sterkere farger i oransje, gult og rødt når det er dårlig sikt og uvær.

Fra land bør det være langtkastende utstyr som bør være førsteprioritet. Skjesluker fra 12 til 18 gram, samt duppfiske eller bunnfiske med søkke og mark er nok det mest effektive om man ikke har tilgang til båt. Forsøk også dupp og flue på dager der fisken vaker. Et slikt takkel gir lange kast og kan nå ut til der fiskene går i vannoverflaten og plukker insekter.

Vi gjorde også et forsøk på å harvefiske med mark i mørket fra øyene sør i Nordre Syndin. Vi fikk ingen fisk på land, men hadde et par reale napp, så dette er absolutt en metode man kan forsøke når mørket siger på.

Fiskekortet for Vang sin del av Nordre Syndin gir også mulighet til å fiske med oter, og det kan være farlig effektivt. Vi gjorde et forsøk, og det tok ikke mange minuttene før en skikkelig kubbe gikk på og havnet i båten. En anbefalt og god oterflue for området er klassikeren Zulu Silver.

Generelt er det best fiske tidlig om morgenen rundt soloppgang og i perioden rundt solnedgang. Lange lyse sommernetter kan også gi godt bitt utover natten.

Båt

Alle Syndin-vannene gir mulighet for å fiske fra båt med motor. En båt rundt 14 fot passer godt til vann av denne størrelse. I Søndre Syndin kan båt settes ut ved utløpsoset sør i vannet. Det er lov å bruke båt med motor på inntil 10 hk. I Midtre Syndin er det enklest med utsetting av båt fra rasteplassen ved Delebekkstølen/Båthaugen, ca. 1,7 km fra brua mellom midtre og Nordre Syndin mot Strø. Andre fine plasser for utsetting er ved Pyttingen ved utløpsoset til Nordre Syndin og fra veien langs nordvestsiden av vannet.

Det er lov til bruk av båt med motor på inntil 10 hk. For Nordre Syndin er det kun sør i vannet det er vei helt ned til vannkanten. Her er det opparbeidet plass for utsetting av båt, fra Bøavegen, 100 meter fra Strøsvegen. Det er anledning til å bruke motor på inntil 15 hk i hele vannet.

Adkomst

Kjør E16 mellom Fagernes og Lærdal. Ta av mot Syndinstøga litt sør/øst for Ryfoss og følg skiltet vei. Veien opp til fjellet er bomvei (kr. 60). Det er adkomst til vannene fra Pyttingen, fra brua over elva fra Midtre Syndin, eller adkomst fra Bøavegen (stølsvegen nordvestover fra brua). For å komme til Pyttingen, ta veien til Strø fra Syndinstøgo. Søndre Syndin: Det er lettest adkomst til vannet fra veien på sør- og vestsiden.

Overnatting

Fine muligheter for å slå opp lavvo eller telt på vestsiden av Midtre Syndin. Syndinstøga noen hundre meter øst for delet mellom Midtre og Nordre Syndin har både butikk, kafé og overnattingsmuligheter, samt salg av fiskekort.

Fiskeinformasjon

For Søndre og Midtre Syndin er det i helhet fiskekort for Vestre Slidre statsallmenning som gjelder. Det finnes også fiskekort som inkluderer ektefelle/samboer. Fiskekortet gjelder også for den delen som ligger i Vestre Slidre statsallmenning helt sør i Nordre Syndin. Fiskesesong: 01.06 – 15.09.

Fiskekortsalg: Inatur.no, COOP (Slidre), Shell (Røn), Vasetsenteret, Sekskanten Kro & Pub, Langestølen kolonial, Turistkontoret og Intersport (Fagernes).

Det er eget fiskekort for størstedelen av Nordre Syndin, i den delen som ligger i Vang kommune. Fisket administreres av Nordre Syndin Fiskarlag. Fiskesesong: 15.06 – 15.09. Fiskekortsalg: Coop marked Fjellvang, Syndinstøga, samt via SMS (infooppslag på Syndinstøga)

Nyttige lenker

Inatur.no (søkeord: vestre slidre), vestre-slidre-fjellstyre.no, syndin.no, syndinstøgo.no

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Hemsedal 1:50 000 — fishkingnorway

God tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Action fiske på Hadelandsåsen
Neste artikkel Høyt og lavt på Blefjell