Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Action fiske på Hadelandsåsen

Action fiske på Hadelandsåsen

På det bølgende og høytliggende åspartiet kalt Hadelandsåsen i Gran kommune i gamle Oppland fylke finnes mange innbydende fiskevann, og flere innehar godt voksen ørret.

Etter en liten halv times gange var jeg ved det lille tjernet jeg hadde hørt spennende ting om. Det tok ikke lang tid før spenningen ble forløst, for i en liten knekk i vannet vaket det brått. Snart vaket fisken igjen, og nå duvet små liljeblader på noe som måtte være en grov ørret. Her gjaldt det altså ikke å kaste langt ut, men kort og presist. Snart var jeg i stilling. Med en liten krok kun agnet med et par mark ble det lette agnet vippet ut mot der vannringene døde ut. Ingen ting skjedde, og tanken om at jeg hadde skremt bort fisken kom sigende, men så plutselig ble det bananbøy på stanga. Tilslaget satt og da ble det liv i vannet, for ut fra vika raste en råsterk fisk utover med ei sene etter seg som skar vann så brutalt at spruten stod.

Snart gikk en voksen ørret opp i lufta og landet med et beverplask. Dette var en fisk i førsteklasses kondisjon. Etter noen minutters intens drakamp kunne jeg senke håven i vannet og løfte opp en feit ørretmadam. Vekta viste drøye 1,3 kilo. For en start, og det på første kast klint inntil land. Ryktet jeg hadde blitt fortalt om dette tjernet, viste seg å holde stikk.

Hadelandsåsen

Hadelandsåsen er en naturlig nordlig forlengelse av Romeriksåsene i sør, med sørlig grense i dalsøkket langs E16 mellom Roa og Gardermoen.

Østlige grenser følger omtrent kommunegrensene for Gran, Nannestad og Hurdal. Nordover strekker området seg helt opp til Einavoll og Einafjorden. I sør finnes mye skog, små og store myrer og et variert og bølgende terreng. Lenger nord og opp mot den kjente skidestinasjonen Lygna er det mer et lavfjellsterreng med spredt skog, furumoer og store myrdrag. Og i blant alt dette blinker mange innbydende fiskevann som kan gi spennende fiskeopplevelser.

Mange vann ligger forholdsvis enkelt tilgjengelig, og flere er tilrettelagt med fiskebrygger, gapahuker, benker eller bålplasser, blant annet er det ved utløpet av bekken fra Vassbråa tilrettelagt med en fiskebrygge og en gapahuk til overnatting.

Man kan også vandre innover i mer urørt landskap og slå seg ned ved et mindre tjern uten tilrettelegginger og være for seg selv.

Hadelandsåsen innehar ganske mange mellomstore skogsvann med varierte bestander av ørret, men også abbor, sik og røye finnes. Til et forholdsvis Oslonært område å være har særlig røye vid utbredelse i både større og mindre vann og tjern som ligger fra ca. 500 til 700 meter over havet.

Her holder vanntemperaturen seg sjelden over 20 grader i lange perioder om sommeren, og kaldere vann borger for jevn aktivitet og matlyst hos både ørret og røye. Det igjen skaper gode utgangspunkter for fiskebitt og mulige storfangster.

Mange muligheter

Hadelandsåsen ligger hovedsakelig innenfor Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning i Gran kommune, men et mindre område helt i sør ligger i Lunner kommune. I sistnevnte er det Lunner Almening og Lunner Grunneierlag som disponerer fiskeretten. Innenfor Lunner Almening er det fine fiskemuligheter og mulighet for pen ørret opp mot og over en kilo i vann som Avalsjøen, Skjerva, Øytjernet, Hesterær og Brakalltjern.

Innenfor Lunner Grunneierlags område er det tilsvarende muligheter i Flåtatjernet, Hestehagatjernet, Dalasjøen, Setertjernet og Elgsjøen i sørvest. I sistnevnte svømmer det i tillegg til fin ørret også røye.

Gran Almennings skogområde strekker seg fra Snellingshaugen i sør og grenser mot Tingelstad Almenning sør for Lygna i nord. Gran JFF forvalter vannene i allmenningen, som består av drøye 40 fiskevann med bestander av ørret, røye, abbor og sik. De fleste vann har god kvalitet med pH-verdier rundt 6,0. Foreningen utfører fiskestell, blant annet tynningsfiske, i Langen, Ognilla, Store Avrillen, Gullentjernet, Malsjøen, Grønsjøen og Voia. I mange andre vann er det naturlig rekruttering, og fiskeutsettinger er ikke nødvendig. Mange vann ligger enkelt tilgjengelig rett ved vei, og i mange svømmer fin fisk. Blant annet har Vassbråa stor ørret, samt abbor, sik og røye. Også vann som Langen, Ognilla, Avrillen, Fjellsjøen, Huldretjern og Stråtjerna innehar gode bestander av ørret, samt relativt store bestander av abbor.

Alle nevnte vann foruten Langen og Stråtjerna har også en røyebestand og/eller sik. Ønsker man å strekke på beina så er blant annet Fjellsjøen og Store Avrillen spennende vann med fin fisk. I sistnevnte er det også satt opp en lavvo i sørenden til allmenn benyttelse.

I området rundt Lygna lenger nord disponerer Brandbu og Tingelstad JFF terrenget som eies av Brandbu og Tingelstad allmenning. Terrenget dekker et område på østsiden av Randsfjorden og strekker seg fra Malsjøen og grensen til Gran Almenning i sør, og mot Einafjorden og Gjersjøen i nord. Foreningen disponerer også tilsvarende rettigheter i Egge og Bleiken Utmarkslag, et område på 13 000 dekar. Gode fiskevann med ørret av god kvalitet svømmer blant annet i Grevsjøen og Åstjern, samt Nordre og Søndre Gulsjøen.

Man kan også ha et artig og fangstrikt fiske i Lygnaelva og Helgedalselva. Ved Beitingstjern er det laget tilrettelagt fiskebrygge, blant annet for funksjonshemmede. Ved Lygnasæter Hotell ligger Lygnavannet med tilrettelagte brygger. Et fint familievann der man kan fiske rett på baksiden av hotellet.

Fisketips

  • Med fluestang kan man ha en aktiv periode fra mai og godt ut i juni med klekkinger og sverminger. Først ut er som regel myrdøgnfluene etterfulgt av den store døgnfluen vulgata. Henholdsvis et par uker etter isgang og utover i juni. Under den første varmeperioden er det tid for mauren å sverme. Utover høsten er det gjerne maur og myggfiske det går i. Senhøstes er det ofte fjærmyggfiske med bitte små imitasjoner som gjelder.
  • Prøv smygfiske med kun krok og mark, som er effektivt etter vakende fisk nær land i mange av Hadelandsåsens små putter og tjern.
  • Kast langs land, under trær, ved myrtorver og rett ved liljeblader der ørreten gjerne står. Ofte effektivt på dagtid med lett krusning på vannet. Bruk en lett spinner, gjerne med kobberfarget eller svart blad.
  • Sluker som anbefales av lokalkjente er: Mørungen i kobber og rød og i svart/gul, Salamander i kobber/rødt og Vibra i kobber/rødt. Men også mer fargerike skjesluker kan fiske godt.
  • Generelt har man gode muligheter for å komme i kontakt med pen ørret utover i juni. Under høysommeren er det gjerne i skumring og mørke ørreten lar seg overliste. Utover i august og september er det igjen gode fiskeforhold både på dag- og kveldstid.

Atkomst

Gran JFFs område: Fra Granvollen ved Gran sentrum følger man Hovsvegen østover og tar opp Lynnebakka opp til parkeringsplass. Herfra avgiftsbelagt bomvei (kr. 50) innover almenningens område. Fra sør kan man kjøre opp fra Roa og følge rv. 23 mot Oppdalen og parkere langs veien ved Skjervatråkket. Herfra nordover på grusvei, eller på sti sørover til Lunner Almennings område.

Brandbu og Tingelstad JFFs område: Følg rv. 4 til Lygnasæter. Herfra grusveier (bomveier) til vann og tjern på øst- og vestsiden av rv. 4.

Lunner Almenning og Lunner Grunneierlags områder: Ved E16 mellom Lunner og Gardermoen finnes en parkeringsplass på nordsiden av veien kalt Brovoll (rett ved og øst for Lunnertunellen). Herfra til fots eller sykkel på sti eller grusveier. Eventuelt innkjøring på avgiftsbelagt bomvei fra Harestua togstasjon i Lunner og følge skiltet vei mot Avalsjøen.

Overnatting

I området finnes enkelte hytter med overnattingsmuligheter og/eller servering (se nyttige lenker). I tillegg har Brandbu og Tinglestad JFF hytte til utleie i sitt terreng.

Nyttige Lenker

njff.no (søkeord: gran jff/brandbu jff), lunner.almenning.no, grunneierlaget.no, skiforeningen.no (med markadatabase/servering/overnatting), ut.no (søkeord: hadelandsåsen (stier/overnatting))

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Lygna 1:50 000 — fishkingnorway

God tur, og skitt fiske..! 

Forrige artikkel Et fiskeeldorado i Rana
Neste artikkel Vestre Slidre - rå dorgetokt i Syndin