Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Vestfjella - et ørreteldorado i Østfold

Vestfjella - et ørreteldorado i Østfold

Østfold er nok ikke det første stedet man tenker på om man ønsker å dra kilosørret. Men i Vestfjella vest for Aremarksjøen finnes et område tett av blå flekker på kartet. I mange av disse vanna er det etter iherdig kultivering gjennom mange år nå bestander av ørret som kan tilfredsstille den mest kresne sportsfisker.

På en odde ved vannet vaket det brått bak meg. Innerst i vika duvet liljeblader på etterdønningene av vannringene til noe som måtte være en grov ørret. Her gjaldt det altså ikke å kaste langt ut, men kort bakover. Med kun krok og et par mark ble det lette agnet vippet ut mot myrkanten der vannringene døde ut. Marken nådde bunnen overraskende fort, omtrent på en halvmeters dyp. Det så ikke ut til å bety noe, for raskt ble det liv i sena. Haspelbøylen ble snart slått ned og tilslag gjort. Da våknet nøkken sjøl til liv. Ut i fra vika fór et digert vesen med ei sene etter seg som skar vann så brutalt at spruten stod. Snart gikk en ørretkjempe opp i lufta og landet med et beverplask. Liten tvil om at det var en sværing på kroken. Etter lang tids drakamp kunne håven til slutt løfte opp en ørretmadam som fylte hele håvnettet. Vekta viste godt over 2,5 kilo, og det på første kast klint inntil ei myr i en grunn muddervik i Østfold. Allerede da var det klart at hit skulle jeg tilbake.

Attraktivt fiske

Vestfjella ligger i Aremark kommune, på vestsiden av Aremarksjøen. Området ligger på et høydeplatå fra ca. 200 til 250 m.o.h. der furuskog og fjell dominerer. Og navnet kommer nettopp av mengden grunnfjell oppe i dagen, og ikke av høyden over havet.

Her startet grunneierne i Lervik Utmarkslag og Fyldeng/Holt Utmarkslag et samarbeid om fiske i 1992 og startet fiskekortsalg året etter, mens kalking av vann startet allerede i 1990. Nå, 30 år senere, er det mulig for alle å nyte avkastningen arbeidet har gitt. Feit ørret finnes i mange vann, og den magiske kilosgrensen er mulig å bryte flere steder. Det jobbes langsiktig og kontinuerlig med å forbedre ørretbestanden i hele området, og for å ha en stabil og bra fiskebestand med god vekst. Vestfjella omfatter i dag over 90 vann hvorav ca. 50 inneholder ørret fordelt på et område på ca. 40 000 dekar, noe som gir en stor tetthet av gode fiskevann.

Mange vann, og mye flott fisk.

Grunneierne står for alt praktisk arbeid og det er nå tilrettelagt for et godt og variert fiske. Blant annet er det bygget fiskebrygge ved Holmtjern og Kutjern for funksjonshemmede der det er lett å komme til fiskeplassen fra bil. Fluefiskere har også fått sitt, og fire vann, Sætertjern, Midtre Ormtjern, Stubbetjern og Skogtjern 2, er forebeholdt fluefiske.

Det svømmer kun ørret og abbor i området, og man har i dag god oversikt over antall ørret i vann det settes ut fisk. Ti ørreter pr. dekar vannflate er antallet det jobbes ut i fra. En slik oversikt gir ørreten gode livsbetingelser og oppvekstsvilkår, og en veldig god vekst, og flere vann har ørret over en kilo, og vel så det.

Grov ørret er mulig å komme i kontakt med.

Ved å følge skogsbilveien innover vil man komme til et område som ligger i et variert skogsterreng med kort avstand mellom de enkelte vann.

Mange spennende fiskevann

Vanna kan karakteriseres som typiske små og middels store skogs- og myrtjern, noe som gjør det lettere både å lese og avfiske det enkelte vann. Ettersom vanna ligger tett er det mulig å fiske seg gjennom mange i løpet av en dag eller helg, og dermed treffe på et vann med godt bitt eller komme i kontakt med storfisken. Det finnes massevis av fine myrtorver for fluefiskeren, eller mer bortgjemte og trange skogstjern om man vil prøve seg med sluk, spinner eller mark.

Stubbetjern.

Lengst nord i området ligger Skibuvann, Stubbetjern og Kutjern på rad og rekke. Førstnevnte er av de større vanna i området og huser stor ørret samt abbor. Stubbetjern er selvforsynt med ørret og har også abbor. Det er mulig å få fin ørret her også. Dette vannet er forebeholdt fluefiskere. Kutjern er et rent ørretvann, og det er bygget fiskebrygge for funksjonshemmede. Her er det forholdsvis mye ørret, men fisk opp mot fire hekto er fullt mulig. Vest for Kutjern ligger Elgetjern, et vann med mye variasjon langs breddene. Her svømmer kun ørret, og den kan bli stor.

Fiskebrygge er blant annet satt opp ved Kutjern.

På Vestfjellaveien innover til området, er Bukketjern det første vannet man passerer. Her finnes en spennende ørretbestand der det er mulig å få ørret opp mot og over en kilo. Vannet har mange fine nes og egner seg spesielt godt til fluefiske med flere flotte plasser. Rett ved ligger Blanketjern, et vann der abboren vokser seg stor og feit. Her finnes også ørret. Langs veien lenger sørvest ligger Holmtjern enkelt tilgjengelig. Også her finnes en fiskebrygge. I vannet svømmer en forholdsvis stor bestand av ørret, men fine steikefisker er mulig å få. I samme område ligger Laua, Øvre Laua og Langvannet. Førstnevnte har kun ørret og er et spennende vann, mens Langvannet har en stor abborbestand, i tillegg til en variert ørretbestand av fisk fra et par hundre gram og oppover. Noe lenger sørøst ligger flere innbydende og gode ørretvann, og både Sætertjern, de tre Skotjerna og de tre Ormetjerna kan by på kilosfisk om man er på rett plass til rett tid. Førstnevnte er et rent fluevann. Lenger øst ligger Tretjerna, tre tjern i et trekløver. Her finnes ørret og abbor, og det er forholdsvis mye fisk i vanna, men det er mulig å få ørret som bøyer stangtuppen. Lengst sør i området ligger det større Søndre Krokvannet der det svømmer ørret som kan oppnå anselig størrelse. Abboren i vannet blir også trinn og fin og har god vekt.

Skibuvann er et av vanna som huser flott ørret.

”Hemmelige” vann

Det settes også ut ørret i mange små unselige putter og tjern. Dette kan være tjern og putter mer utenfor allfarvei og som ikke er særlig kjent for allmennheten. Det å lete etter slike ”skattekister” er spennende, og et dagfiske i slike putter kan være meget effektivt og gi storfisk på land. Her gjelder det ikke å bli oppdaget, og forsiktig framferd er viktig. I tillegg bør man fiske med forholdsvis lett utstyr for ikke å skremme fisk. I slike mindre putter og tjern bør man være sitt ansvar bevisst og ikke tømme tjernet fullstendig om det skulle være godt bitt. Tjern og putter som kan være potensielle ”skattekister”, men som man selv må finne ut av, er: Øvre og Nedre Svensketjern, Vestre Blanketjern, Øvre Laua, Kavringtjern og Langevasshølen. Det finnes enda flere om man leter godt nok.

Nydelig ørret fra et av de "hemmelige" vanna.

Fisketips

Fiskesesongen kan starte to til tre uker tidligere enn andre vann lenger nord på Østlandet, for eksempel Oslomarka. Det medfører at både insektsklekkinger og den beste fiskeperioden kommer en snau måned tidligere, og man kan allerede i slutten av april og tidlig i mai ha et givende fiske på vakende ørret. På denne tiden kan man møte ørreten med både mark, sluk, spinner og flueutstyr. Det gjelder å være allsidig og variere fiskemetoder i forhold til vær og temperatur. Noe som fisket bra en dag behøver ikke fiske bra neste dag.

Variasjon er stikkordet.

Fiskekort kan kjøpes på nettet gjennom Inatur.no, eller man kan betale i bomkasse ved inngangen til Vestfjella.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Store Le (Aremark) 1:50 000 — fishkingnorway

Nyttige lenker

www.inatur.no (søkeord: vestfjella)

www.fiskeland.no (fiske i Østfold)

Atkomst

Fra Halden følges riksvei 21 til Skodsberg bru der man tar av mot Ana/Skolleborg, der fylkesvei 865 følges i ca. 11,5 km. Da kommer man til skiltet "Vestfjella" der Vestfjellaveien tar av og som følges videre inn i området.

Fra Rakkestad følges riksvei 105 mot Aremark til Strømsfoss, eller fra Ørje riksvei 21 mot Aremark til Strømsfoss. I Strømsfoss følges fylkesvei mot Skodsberg på vestsiden av Aremarksjøen ca. 2 km til skiltet "Vestfjella". Herfra Vestfjellaveien inn i området. Kr. 30 i bomavgift for å kjøre på skogsbilveien opp til Vestfjella.

Fisketips

  • Fiskesesongen kan starte to, tre uker tidligere enn vann lenger nord på Østlandet, for eksempel Oslomarka.
  • Insektsklekkinger starter i slutten av april og tidlig i mai, og man kan da ha et givende fiske på vakende ørret.
  • Fluefiske. En aktiv periode fra slutten av april, hele mai og godt ut i juni med klekkinger og sverminger. Først ut er som regel den store myrdøgnflua, etterfulgt av den lille myrdøgnflua. Henholdsvis et par uker etter isgang og litt senere. Under den første varmeperioden er det tid for mauren å sverme. Utover høsten er det gjerne maur og myggfiske det går i. Senhøstes er det ofte fjærmyggfiske med bitte små imitasjoner som gjelder.
  • Fluevann. Sætertjern, Midtre Ormtjern, Stubbetjern og Skogtjern 2 har alle gode ørretbestander med mulighet for stor fisk, og alle ligger enkelt tilgjengelig.
  • Markfiske. Prøv smygfiske med kun krok og mark, som er effektivt etter vakende fisk nær land i mange av Vestfjellas små putter og tjern.
  • Spinnerfiske. Kast langs land, under trær, ved myrtorver og rett ved liljeblader der ørreten i Vestfjella gjerne står. Ofte effektivt på dagtid med lett krusning på vannet. Bruk en lett spinner, gjerne med kobberfarget eller svart blad.
  • Slukfiske. Sluker som anbefales av lokalkjente er: Mørungen i grønn/oransje og i svart/gul, Salamander i kobber/rødt og Søviksluken i kobber/rødt.

Snaddermat fra Vestfjella.

Forrige artikkel Heftig fjellfiske i Namsskogan
Neste artikkel Nordmarka - et fiskeparadis