Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Heftig fjellfiske i Namsskogan

Heftig fjellfiske i Namsskogan

Nord-Trøndelag har mange områder som kan tilby et attraktivt ørretfiske. Om du ønsker å oppleve et spennende fjellfiske kan Namsskogan anbefales.

Endelig var det tid for ferie og fjellfiske. Denne gang i fjellområdene i Namsskogan. På kartet så området vi hadde valgt ut som et fiskeeldorado. Det var små og større vann med masse viker, øyer og sund, samt mindre elver og bekker som koblet vann og tjern sammen. Det var derfor to spente karer som heseblesende og dryppsvettende forserte de siste bratte høydemetrene og fikk utsyn over området. Slit og svette var raskt historie for utsikten matchet til de grader bildene vi hadde i hodet. Det visuelle aspektet var i hvert fall innfridd. Nå gjenstod å finne ut om det fantes fin ørret her, og om den i så fall var i bittet.

Da leir var etablert kom fisket raskt i gang. En liten halvtime tok det før vi med sikkerhet kunne konkludere med at det var fisk her. Da var det et realt vak nær land på andre siden, og fisken virket å være av god størrelse. Nå gjenstod det kun å få fisken i vannet til å nappe. Det viste seg å være vrient. Vi forsøkte både sluk, spinner og flue og dupp, men ingen ting virket å friste. Da var det opp til bevis for markfiske. Henning ville prøve bunnfiske med søkke og mark, og ville over på motsatt side, som virket å ha god dybde nær land, og som trolig kunne lokke inn fisk under høylys dag. Jeg trædde på en fritt glidende dupp og et fritt glidende kulesøkke inn på sena og avsluttet med å knyte en god markagnet krok i seneenden. Planen var å «targetkaste» på vak langt ute i vannet. De første kastene ga ingen resultater, men så skjedde ting. Duppen traff over et vak, og søkke og mark fikk sakte synke ned i vannet og innover mot vannringene. Brått begynte duppen å skjene mot høyre og ble deretter kontant dratt under. Det var tid for den deilige følelsen der man strammer opp og forhåpentligvis kjenner real tyngde og motstand i andre enden. Fisken satt, og jeg skulle til å rope ut at det var fisk på, men Henning kom meg i forkjøpet der han jublet og skrek noe om pen ørret. Noen minutter senere kunne vi sammenligne fangstene, og det var bare å bli imponert. To feite ørreter på nær en kilo hver. Vi hadde fått starten vi håpet på.

Men det skulle bli bedre. Langt bedre, for i perioden som fulgte kom et værskifte med sol, sommer og en beskjeden sørlig bris som virkelig satte fart i ørretbittet. Ørret etter ørret nappet på, og størrelse og kvalitet på fiskene var skyhøy, der vekta pendlet mellom rett under og godt over en kilo. Nå spilte det heller ingen rolle hva vi fisket med. Ørreten var i støtet og tok omtrent alt vi presenterte. Det var et eventyrfiske, og vi hadde faktisk funnet et ørreteldorado basert hovedsakelig på kartstudier.

Men alt har en slutt. Godbittet varte i tre dager, da sank temperaturen drastisk og vinden økte kraftig. All ørret lukket dørene, og nektet å be oss med inn. Slik er ofte fjellfiske etter ørret, kort og intensivt, men vi kunne ikke gjøre annet enn å smile, for vi hadde hatt et ørretfiske det er lenge mellom hver gang man opplever.  

Stor ørret finnes i mange vann og tjern.

Namsskogan

Rundt halvparten av Namsskogan kommunes utmarksareal er statsgrunn, der Namsskogan Fjellstyre forvalter ulike bruksretter, blant annet fiske. Fjellstyret tilrettelegger for at flest mulig kan benytte statsgrunnen til et aktivt friluftsliv. Fiskekortet Namsskogankortet dekker 85 % av Namsskogans utmarksareal. Kortet dekker både øst- og vestsiden av E6 på en strekning på ca. 6 mil mellom grensen til Nordland i nord og kommunegrensen til Grong i sør. Fiskekortet dekker hele 800 vann og tjern, pluss 35 elver. Ørret er mest utbredt, men noen vann har også gode bestander av røye.

Ørret av utsøkt størrelse og kvalitet.

En tredjedel av kommunens areal ligger over 600 meter over havet, og dermed over skoggrensen i denne delen av landet. Det gir store muligheter for et variert og spennende fjellfiske. Her finnes lavfjellsterreng med frodig vegetasjon, bjørkeklynger, vierkratt og spredt bevokste myrer, og inne i blant åpenbarer det ene fristende fiskevannet etter det andre seg. Høyere opp er det lav, mose og stein som dominerer, og terrenget er flere steder meget kupert, men det finnes også slake og grønne blomsterdekte lier som bølger seg oppover i landskapet. Også på høyfjellet ligger innbydende fiskevann, og i mange svømmer virkelig stor ørret.

Innbydende og variert landskap.

Fiskevann og elver

I sørøst, og med utgangspunkt fra Skorovass, kan man på merkede stier ta seg inn fra Skorovatn og inn til de sørøstre deler av kommunen. I området ligger flere spennende fiskevann med både ørret og røye. Flere er navnløse og kan gi svært hyggelige overraskelser i form av storvokst ørret. Større vann som Janstjønna og Nessåvatna bør også absolutt utforskes. Særlig Nessåvatna, som består av tre store vann, kan anbefales. Midtre Nessåvatn går for å huse de største individene, og her svømmer både ørret og røye på flere kilo. Glem heller ikke vann og tjern nord i området mellom Øvre- og Midtre Nessåvatn. Mange huser flotte ørretbestander.

Øvre Nessåvatnet huser stor fjellørret.

Fylkesvei 773 går over Steinfjellet, omtrent midt i kommunen, og herfra har man gode utgangspunkter for å ta seg inn til mange fine ørretvann. Området er lett tilgjengelig, og man kan fiske like ved vei, eller gå langt for å prøve fiskelykken i mer avsidesliggende høyfjellsvann. Som de fleste andre steder øker som regel ørretens snittvekt etter hvor langt inn på fjellet man tar seg.

Sprek fjellørret.

Gåsvassfjella ligger nordvest i kommunen, på vestsiden av E6, og her ligger blant annet Gåsvatna. Storgåsvatnet og Litjgåsvatnet ligger i fin høyfjellsnatur sammen med flere andre små og store vann. Det er kun ørret i Storgåsvatnet, mens Lijtgåsvatnet har en stor og tett røyebestand, men fisk opp mot 1,5 kilo skal kunne forekomme. Kvaliteten på småfisken skal også være fin.  

I Øvre deler av Namsen i den sørlige delen av Børgefjell nasjonalpark, og helt nord i kommunen, ligger en elvestrekning kalt Namskroken. Elva renner her gjennom variert og villmarkspreget natur. Ørreten kan oppnå vekter på både en og to kilo. Enda lenger inn ligger Jengelskardvatnet, som også er verdt et besøk.

Område

Namsskogan kommune ligger i indre Namdalen i Nord-Trøndelag fylke, og grenser til Røyrvik, Grong og Høylandet henholdsvis i øst, sør og vest. Kommunens 1417 km2 består i store deler av fjell, vann, elver og daler, fra skoglandskap til høyfjell. Høyest når Steinfjellet (Gisen) med sine 1167 meter over havet. I nordøst ligger Børgefjell Nasjonalpark, og en av inngangsportene til nasjonalparken er på Smalåsen i kommunen. Lengst sør ligger den tidligere gruvelandsbyen Skorovas, som er et ypperlig utgangspunkt for fjellturer. Generelt er store områder lett tilgjengelig fra skogsbilvei eller stier, men man skal ikke langt bort fra vei og sti før man får følelsen av villmark. Den enkle tilgjengeligheten innbyr dermed til jakt, fiske og friluftsliv.

Merkete stier tar deg inn i fjellheimen.

Andre vann og elver

Mellingsvatnet er et sju km2 stort vann nord i kommunen, inntullet i skogkledt landskap. Fine holmer spredt rundt gir mange gode fiske- og leirplasser. Det finnes kun ørret av fin kvalitet. Forsøk også Mellingselva som renner ut fra vannet.

Tunnsjøelva er ei sideelv sør i kommunen med kvaliteter på høyde med Namsen. Her finnes 20 km elv med mange fine strekninger. Ørreten har god størrelse og kvalitet. I de øvre delene av elva kan man også få røye. Markfiske er mest utbredt, men også fluefiskere gjør fine fangster.

Storfrøyningselva har også en god ørretbestand, mest fisk rundt 3 hekto, men ørret rundt en kilo er ikke uvanlig.

Fiskeinformasjon

Namsskogankortet omfatter alt areal innenfor Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk AS, Ulvig Kiær AS og Moen kommuneskog, samt Falmår Statskog i Grong kommune. Kortet selges som døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og sesongkort på nettsiden til Inatur.no, eller kan kjøpes på campingplasser og bensinstasjoner i kommunen, samt på SMS.

Fisketips

  • Sluker i kobber og rødt fisker generelt godt i området.
  • I mange små navnløse tjern og putter, samt i mindre elver, kan spinnere i sort og gult, som fiskes høyt i vannet, være effektivt.
  • Et enkelt duppfiske med mark kan gi god uttelling, men også bunnfiske med søkke og mark bør forsøkes. Kast gjerne på vak.
  • I begynnelsen av august var det fortsatt spredte døgnflueklekkinger, som ga vakaktivitet. Døgnflueimitasjoner bør derfor ligge i flueboksen.
  • På vakende ørret langt ute kan dupp og flue fungere, gjerne to til tre imitasjoner av døgnfluer eller vårfluer på fortommer foran duppen.

Sluker i kobber og rødt fisker godt i området.

Nyttige lenker

visitnamdalen.com, inatur.no (søkeord: namsskogankortet), namsskogan-fjellstyre.no (blant annet kart, hytte- og båtutleie)

Kart

 

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Røyrvik 1:50 000 — fishkingnorway

God tur, og skitt fiske..!
Forrige artikkel Hissig ørret i Lesjafjella
Neste artikkel Vestfjella - et ørreteldorado i Østfold