Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Nordmarka - et fiskeparadis

Nordmarka - et fiskeparadis

I Nordmarka er det fortsatt mulig å finne sitt eget fiskeparadis, enten man jakter kilosørret, steikefisker eller andre fiskearter.

I Nordmarka er vann og tjern innenfor Oslomarkas Fiskeadministrasjons område inndelt i ulike kategorier. Såkalte grønne vann vil si at de ligger utenfor allfarvei, er i liten grad tilrettelagt og fordrer at man må bli litt svett på ryggen for å komme fram.

Dette er stort sett mindre skogsvann, myrtjern og små putter. I disse lokalitetene settes det år om annet ut noen ørretindivider. Bestandene kan derfor variere sterkt alt etter hvor stort fiskepresset er og når siste utsetting ble gjort. En liten putt kan eksempelvis inneha kilosfisk et år, som blir fisket opp, for så å være fisketom neste år, for så igjen å få utsatt noen småørreter det tredje året. Det er derfor alltid spennende å besøke slike tjern og putter der man aldri er helt sikker på hva man kan få.

Men så er det slik at man kan forsøke «å time inn» når fiskene bør være på sin høyde i livet ved å tenke litt fremover. Slik jeg forsøkte å gjøre med et av mine små favorittjern. Her ble det satt ut noen titalls små ørreter for fem år siden. Årene har flydd av sted, og på timeplanen var det satt opp at nettopp denne sommeren var tiden inne for å sjekke om resonnementet holdt vann. Et par kompiser hadde også fått vite om planen.

Det var perfekt fiskevær. Solen viste seg med ujevne mellomrom, totalt prisgitt de store bomullsdottene som svevde over himmelen, og allerede ved ankomst fikk vi bekreftelsen vi trengte. Et megavak kloss inntil den myrbevokste vestsiden. Det var i hvert fall fisk her. Spørsmålet var om de lot seg overliste.

Det tok Roy ganske nøyaktig tjue minutter å få svar på det, for da ble sene brått dratt av snellespolen. Et bevis på at marktugga hadde gjort jobben.

De neste minuttene bestod av haling og draing og høylytte rop før ørreten endelig kunne «chippes» inn på myrtorven. Resonnementet viste seg å holde stikk, og ørreten passerte lett den magiske kilosgrensen. Timen senere havnet nok en ørret av samme kaliber på land. Da følte vi at vi hadde fått vårt for denne gang. En lang og planlagt tålmodighetsprøve hadde båret tunge frukter, og for en gangs skyld stemte en fiskers teori og praksis overens.

Stor og feit nordmarksørret.

Nordmarka

Nordmarka er for de fleste Osloborgere et godt kjent friluftsområde som kan by på et variert friluftsliv. Et av disse tilbudene er de særdeles gode fiskemulighetene som finnes, og fisket og ørretbestandene har trolig aldri vært bedre enn det er nå. Man finner lavlandsvann, med avrenning fra nærliggende jordbruk, som Bogstadvannet, som dermed blir meget næringsrike vann. Det medfører at vannet blir tilholdssted for mange fiskearter. I motsatt ende finnes små myrputter langt og høyt oppe i Nordmarka. Disse er ofte forholdsvis sure og inneholder kanskje kun abbor og/eller muligens noen ørretindivider. I mellom disse ytterpunktene finnes trange skogstjern, åpne og store sjøer og nesten alle forbindes de gjennom korte eller lenger elve- eller bekkestrekker. Og det finnes fisk nesten overalt der vann finnes. Med et slikt utgangspunkt der høydeforskjeller, vannmiljøer og avstanden mellom sør og nord er stor, blir fiskesesongen lang og variert.

Fjellsjøen

Godt tilrettelagt

Nordmarka er om lag 400 kvadratkilometer stort. Innenfor dette området finnes fire ulike fiskekorttilbydere som til sammen tilbyr fiske i ca. 700 vann, tjern, putter og elver. Lengst nord og nordvest disponerer Lunner Grunneierlag fiskeretten, der rundt 20 vann ligger fra det nordøstre til det nordvestre hjørnet av Nordmarka.

Den nordøstre delen av området eies av Lunner Almenning, og det finnes et tjuetalls vann innenfor området.

Auretjern øst for Svartbekken

Lengst nordvest har Jevnaker Almenning flere vann med gode bestander av ørret, røye, sik og abbor. De fleste vann ligger lett tilgjengelig.

Ølja

Lenger sør, i de store områdene som Løvenskiold og Oslo kommune eier, er det Oslomarkas Fiskeadministrasjon som forvalter fiskeretten. Her finnes muligheter for å fiske i ca. 550 vann, tjern, putter og elver.

Store Sandungen

Nok av gode fiskevann

Innenfor alle fiskekortområder er det gode muligheter for å få fin fisk. Ørret og abbor er mest vanlig, men også røye, sik og gjedde finnes i flere lokaliteter. Ørret opp mot og over en kilo er fult mulig, selv om snittstørrelsen ligger et sted mellom tre og fire hekto. I forhold til potensialet er det langt mellom hver fisker.

Halvkilos fisker

Lengst nordøst innenfor Lunner Almenning ligger vannet Svea. Ørretbestanden er god med ørret opp mot sju til åtte hekto. Enkelte større finnes. På østsiden av utfartsparkeringen Svartbekken ligger Store Klattertjern. Her er ørret rundt en kilo ganske vanlig. Lille Klattertjern ligger lenger øst, og også her svømmer en og annen storvokst ørret. Auretjern ligger i området, og bør få et besøk, for dette dype myrtjernet huser stor ørret. På vestsiden av Svartbekken parkeringsplass ligger Fjellsjøen, et spennende fiskevann med en flott ørretbestand. Fra Fjellsjøen er veien kort til Gjerdingen, der det finnes svær ørret. Fisker på to og tre kilo tas hvert år, og større finnes. Det kreves imidlertid litt innsats for å bli kjent med et slikt stort vann.

Gjerdingen

Innenfor Jevnaker Almenning er Tverrsjøen første vann man kommer til om man følger bomveien opp fra Jevnaker. Ørretbestanden er forholdsvis tett, men fisken napper villig. Her er det bygget fiskebrygge tilrettlagt for funksjonshemmede.

Skarvvann, Buvatn og Pershusvanner et sammenhengende vassdrag på østsiden av det mektige Pershusfjellet. I Pershusvann går det en fin bestand av ørret opp mot en kilo, og enkelte godt over, men de kan være vanskelig å få. Dorging med kano øker sjansen betraktelig. I Skarvvann og Buvatn finnes forholdsvis mye ørret rundt 3- 400 gram, men også enkelte langt større. I tillegg finnes abbor, røye og sik. Ølja ligger sør for Mylla, og her svømmer stor fisk. Ørret over en kilo er ikke uvanlig, men som alle andre steder er den ikke enkel å få. Siken i vannet kan også bli over en kilo.

OFA-land

I det man kan kalle OFA-land, altså vann innenfor Oslomarkas Fiskeadministrasjon sitt område, blinker mange attraktive ørretvann. Nord i området er Lille- og Store Daltjuven verdt et stopp. Det finnes mye ørret opp mot sju, åtte hekto, med enkelte større inne blant. Enda høyere opp, på Branntjernshøgda, ligger et knippe spennende tjern, og både Åstjern, Kalvetjerna, Nordre-, Søndre og Båhus Branntjern huser kilosørreter. Fisk rundt en halv kilo er vanlig. Kalvetjerna huser i tillegg abbor. Store Fidlingen er også et vann nord i området med fin ørret og abbor, og ørreten har ofte knallrødt fiskekjøtt. I første halvdel av juni bør vann lenger sørøst som Øvre Øyvann, Elvann, Langvann, Smalvann, Måsjøene og Nordvann avlegges et besøk. Alle vann med bestander av pen abbor og ørret. Elvann, Langvann og Nordvann har også bestander av fin røye. I Øvre Øyvann og Smalvann er det lettere å få ørret enn i Elvann og Nordvann, men ørreten er til gjengjeld generelt større i sistnevnte. Fisk over en kilo er fullt mulig. Måsjøene er mest kjent for tidvis store vulgataklekkinger som lokker grov ørret inn på grunnene, som regel utover i juni.

Muligheter for grov ørret i flere vann

Lenger sør finnes også mange spennende ørretvann verdt et besøk, blant annet Blankvann, Rottungen, Store Gørja og Øyungen.

Er man ute etter svær fiskespisende ørret på flerfoldige kilo, så er det dorging fra kano med wobbler eller sluk som ofte er det som må til. Fine dorgevann med diger ørret er Katnosa, Store- og Vesle Sandungen, Helgeren, Hakkloa og Bjørnsjøen.

Fisketips

  • Fluefiske. Maurimitasjoner fungerer godt fra forsommer til langt utpå høsten. Døgnflueklekkinger i juni lokker ørret opp i vakmodus.
  • Spinner. Små spinnere i mørke utgaver kan gjerne vippes utenfor myrtorvene og lokke fram ørret som står i skjul.
  • Slukfiske. Slukstanga bør luftes særlig på dagtid i større vann når ørreten kan stå langt ute. Forsøk sluker i kobber og rødt eller sluker med innslag av kalde grønnfarger. I mindre skogs- og myrtjern er svarte sluker mye benyttet.
  • Markfiske. Dupp og mark fungerer hele sesongen. På kveldstid kan det være effektivt å presentere kun en liten krok med et par mark i vak. Harvefiske i mørket om vår og høst kan gi virkelig stor fisk på land.

Vulgata lokker de store ørretene opp i vannoverflaten

Annet:

OFA har utgitt en fiskekartbok som gir en oversikt over fiskebestander i alle vann, tjern og elver du kan fiske i med OFAs fiskekort, og er et nyttig hjelpemiddel.

Atkomst

Aktuelle atkomstveier er grusveier (stengte bomveier) fra Maridalen og Movann i sør, Hakadal togstasjon i øst, Stryken i nordøst og Svartbekken, Mylla og Tverrsjøstallen i nord. Det er mulig å kjøre inn til sistnevnte. Generelt anbefales sykkel.   

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Oslo Nordmark sommer 1:50 000 — fishkingnorway

Og her: Oslo Nordmark vinter 1:50 000 — fishkingnorway

Nyttige lenker

www.lunner.almenning.no, www.jevnaker-almenning.no, www.inatur.no (søkeord: jevnaker, ofa), www.ofa.no, www.facebook.com (søkeord: oslomarkas fiskeadministrasjon), www.skiforeningen.no (med markadatabase), www.ut.no (søkeord: nordmarka (stier/overnatting))

Forrige artikkel Vestfjella - et ørreteldorado i Østfold
Neste artikkel Romeriksåsene - der storfisken vaker