Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Våryr ørret i Svelvikmarka

Våryr ørret i Svelvikmarka

I Svelvikmarka og Røysjømarka i Vestfold fylke blinker mange spennende fiskevann hvor det er mulig å ha et actionfylt vårfiske etter ørret fra april og utover.

Nasjonaldagen var ferdig feiret, og ute på veiene var det kun enkelte russebusser med slitent innhold å se. Vindusviskerne sveipet jevnt over frontruta med sin monotone og søvndyssende lyd. For mange var det en typisk dagen-derpå-morgen, for oss en morgen med uforløst fisketrang.

Klokka åtte var vi framme på parkeringsplassen ved Røysjøveien. Forholdene var alt annet enn optimale. Regnet høljet ned, noe det hadde gjort i lang tid. Resultatet var at små bekker og grøftekanter nå var mer som elver å regne, og vann og tjern innover var oversvømt, noe som medførte at beboerne kunne innta ny og upløyd mark på leting etter saftige munnfuller.

Første stopp var Veslevann, og det var med en viss skepsis vi forflyttet oss langs klissvåte bredder og la ut de første kastene. Skepsisen viste seg å være begrunnet, ikke en fisk var å se eller å kjenne. Vi vandret snart videre innover i marka.

Neste stopp var Langevann. Vi kjente ingen ting her heller, så i stedet fulgte vi utløpet som nå hadde så stor vannføring at det rant en betydelig elv. Her måtte det da stå en ørret eller to? Henning la ut et kast bevæpnet med kun søkke og mark som drev nedover elva i den kraftige strømmen. På andre kast var det et hugg, men fisken glapp etter noen sekunders håpefull kamp. Det ga i hvert fall grunn til litt optimisme der vi fortsatte ferden innover.

Neste stopp var vannet Tørrfløyt, et navn som nå passet usedvanlig dårlig der vi flere steder vasset i vann til knes for å komme oss nedover på vestsiden. Regnet hadde nå gått over til yr og lett tåke, og brått var det et vak nær land. Henning var på hugget og rakk å få ut dupp og mark før vakringene døde ut. Så skjedde ting raskt, for plutselig skjenet duppen med økende fart mot høyre før den dukket under vannflaten. Tilslaget satt og et høyt rungende jaaa var bekreftelse på at det var motstand i andre enden. Fisken dro ut sene i flere sinte utras, men snart kunne en fin vårørret håves. Med sine trekvart kilo var det en flott start, ikke minst forholdene tatt i betrakting. Det viste seg bare å være innledningen, for snart brøt det ene etter det andre vaket et vannspeil fritt for regndråper. Ved nærmere øyesyn kunne vi skimte årsaken til det begynnende vakorgiet, for der andre satt hjemme og klaget over dårlig vær, løp vi snart rundt i sentrum av en solid klekking av myrdøgnfluer. Slik snaddermat lokket sulten ørret opp i vannoverflaten for å innta en tidlig lunsj, en happening som ihuga fiskere tidvis treffer på. Forholdene krevde et utpreget «targetfiske», og klarte vi å treffe noen lunde innenfor vakringene, tok det ofte ikke lang tid før det var motstand og action ute i vannet.

I løpet av noen hektiske formiddagstimer lurte vi opp en pent knippe ørret fra tre til åtte hekto, i tillegg til noe fine abborer opp mot en halv kilo. Både mark, sluk og spinner ga uttelling.

Det som i utgangspunktet så ut til å bli kun en hustrig og våt affære ble en riktig så vellykket fisketur, og der klisjeen om at alt vær er fiskevær stemte godt.

Variert og spennende område

I Svelvikmarka og Røysjømarka finnes ørret nesten i alle vann, og abbor har også en vid utbredelse. Røye finnes i Ebbestadvannet og Blindevann, mens sik finnes i Røysjø og Trestikle, helt nord i marka. Flere større vann i området inngår i drikkevannsforsyningen for de omkringliggende kommunene. Det gjelder i første rekke Røysjø, Langevann, Mellomdammen, Trestikle, Blindevann, Ebbestadvannet og Borgenlangevann. Det er allikevel lov å fiske i disse vannene. Det arbeides kontinuerlig med å bedre og opprettholde fiskemulighetene, blant annet ved regelmessig utsetting av ørretyngel, kalking og utbedring av gytebekker.

Mange spennende fiskevann i Svelvikmarka.

De fleste grunneierne i området er organisert i grunneierlag. I Drammen kommunes del av Røysjømarka, er grunneierne tilsluttet Skoger Grunneierlag. I Svelvik kommune er de fleste grunneiere tilsluttet Svelvik Grunneierlag, mens Østre Sande Grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere i Sande kommune. Svelvik JFF utøver praktisk fiskekultivering i Svelvik etter avtale med grunneierlaget, mens Østre Sande JFFleier fiskeretten på Østskogen i Sande.

Fiskeforhold

Området innehar vann fra ca. 130 og opp mot ca. 250 meter over havet, og vann og tjern blir som regel snø og isfritt en liten måned før skogene nord for Oslo. Mange deler av marka har godt utbygd skogsbilveinett, som gjør sykkel godt egnet for å komme seg innover på en rask og mindre slitsom måte. Med sykkel blir også rekkevidden langt større om tidsperspektivet er en faktor. Flere steder er det tilgang til mange fiskevann nær grusvei, og det er kort avstand mellom vann og tjern, som muliggjør et aktivt og variert fiske.

Flere vann ligger enkelt tilgjengelig langs grusvei.

Den beste tiden for ørretfiske er fra siste halvdel av april og ut juni, og fra midten av august og utover. Fra midten av mai og noen uker fremover er det intens vakaktivitet på godværsdager der fjærmygg, myrdøgnfluer, flyvemaur, vulgataer og vårfluer lokker ørret opp i vakmodus. Det finnes fine myrtorver for fluefiskeren, eller trange skogstjern om man vil prøve seg med sluk, spinner eller mark.

I kamp med sprek maiørret.

Forholdene er gode etter mange år med kalking, og ørretbestandene består generelt av fisker i markastørrelse fra ca. 300 gram og opp til kilosfisker og vel så det i flere vann. Vanligst er ørret og abbor, men også sik og røye finnes i noen større vann.

Abbor og ørret er de vanligste fiskeartene.

Aktuelle fiskevann

Trestiklevannet er et forholdsvis stort vann som inngår i drikkevannsforsyningen for omkringliggende kommuner, og vannkvaliteten er av den grunn meget god. Vannet har gode bestander av ørret og abbor, og en noe stor sikbestand. Nerdammen og Mellomdammen har relativt fine bestander av ørret og abbor, og ørret opp mot en kilo forekommer. I tillegg finnes bestander av mort, som sjelden blir større enn et par hekto. Røysjøen har god avstand mellom breddene. Det finnes mange viker, bukter, odder, øyer og sund, som er steder der fiskene kommer innom i løpet av døgnet. Ute i vannmassene svømmer store ørretindivider, som kan være mulig å komme i kontakt med i skumringen og mørket når de kommer inn mot land for å jakte byttefisk, ofte små sik. Langevann og Veslevann er begge forholdsvis smale med en bredere midtre del. Det er nok av viker, odder og småskrenter å fiske fra, og enkelte fine myrpartier finnes også. Begge vann har bestander av ørret og abbor, og ørreten kan oppnå fin størrelse. Abborbestandene består av forholdsvis mye fisk rundt et par hekto, men enkelte langt større finnes.

Tørrfløyt og Nordbykupa er to mellomstore vann med forholdsvis tett bevokste bredder. Det finnes allikevel fine plasser der man enkelt kommer til. Det er ørret i begge vann, og det finnes gode bestander av fisk opp mot en kilo. I Tørrfløyt er det i tillegg en grei abborbestand.

Tørrfløyt innehar en fin ørretbestand.

De tre Svanevanna er smale og avlange og ligger på rekke fra nord mot sør sørøst for Tørrfløyt. I Søndre og Midtre Svanevann svømmer ørret opp mot en kilo, mens i Nordre Svanevann, som i tillegg har en abborbestand, er nok både ørreten og abboren noe mindre. Toresvanna er to avlange vann med noen hytter spredt rundt. I begge vann svømmer ørret og abbor av gjennomsnittelig størrelse, men brukbar ørret er mulig å få på kroken.

Nordre Hellumsetervann ligger i ei gryte med bratt og bevokst skog rundt. I sørenden er det mer flatt og åpent, og enklere å fiske. Vannet innehar kun ørret og det finnes godt med fisk mellom tre og seks hekto. Enkelte fisker opp mot en kilo er det nok også mulig å komme i kontakt med.

Treffer du bittet kan det være fin ørret å få.

Ebbestadvannet er langt og smalt, og omgivelsene er dominert av skog. I nordenden av vannet er det et kommunalt vernet barskogsområde. Ørreten i vannet er av middels kvalitet og vekst, og det er sjelden fisk over en halv kilo, selv om enkelte store fiskespisere forekommer. Vannet er et av få som huser røye, og bestanden består av fisk av middels kvalitet og størrelse. Det settes ut ørret i vannet på grunn av dårlige gytemuligheter. Hellumvannet er et avlangt skogstjern med enkelte fine myrpartier, mens Damvannet rett ved er mer et avlangt myrvann med mange myrtorver og større myrpartier rundt. I begge vann lever kun ørret og det er bra med fisk opp mot en halv kilo. Det finnes noen fine fiskeplasser blant skog, myrbremmer og skrenter.

Blindevann er et langt og smalt vann rett ved bomveien Blindevannsveien. Vannet har en noe bredere midtre del med flere øyer spredt rundt og har smale partier i sør og nord. Særlig søndre del er nesten som en stilleflytende elv å regne. Det finnes ei hytte på omtrent hver eneste øy, samt noen hytter spredt rundt vannet ellers. Det er mulig å komme i kontakt med ørret, abbor, samt røye, men den er enklest å få på isen rundt juletider. Ørretbestanden består av forholdsvis mye fisk mellom tre til fem hekto, men enkelte individer vokser seg store. Røya blir sjelden stor, men skal være av brukbar kvalitet. Abborbestanden er også noe stor. Trestiklevanna, tre i tallet, huser kun ørret, og det er muligheter for fin fisk opp mot trekvart kilo. Mer vanlig er nok fisk rundt to til fire hekto.

Suluvann og Fløyta ligger langs bomveien Suluvannsveien. Suluvann er et stort vann med enkelte hytter plassert rundt om. Omgivelsene er steile flere steder, men det finnes fine plasser hvor man kommer til, og enkelte myrtorver innbyr til fluefiske. Fløyta rett sør har snillere omgivelser og det er skog, skrenter og myrbremmer som dominerer. I begge vann svømmer ørret og abbor, og det er fin ørret mellom en halv og en kilo i vannene. Abborbestandene er på det jevne med enkelte større individer.Borgenlangevann huser ørret og abbor, og ørretbestanden går for å være ganske god med en del ørret rundt en halv kilo. Abborbestanden består av mye fisk opp mot et par hekto. Nordre- og Søndre Fossetertjern er to små tjern i området, som ligger fint til inne på Fosseteråsen. Begge er typiske myrtjern som huser kun ørret. Ørret av god størrelse er rapportert herfra. 

Område

Svelvikmarka og Røysjømarka ligger innenfor Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen i kommunene Sande, Svelvik og Drammen. Størstedelen ligger i Vestfold fylke, mens et lite område i nord ligger i Buskerud fylke. Her finnes rundt 40 vann og tjern med gode fiskemuligheter etter primært ørret og abbor, men det finnes også vann med røye, sik og mort. Terrenget er generelt meget kupert og variert, med bratte nord- og sørliggende åser, og langstrakte vann i daldragene.

Et variert og spennende fiskeområde.

Fisketips

  • Området egner seg godt for et tidlig vårfiske, der vann og tjern i et normalår er isfrie fra ca. midten av april. Beste fiskeperiode er mai og juni.
  • De fleste vann og tjern har partier med tett skog eller smale myrbremmer langs land. Her står det garantert fisk, noe som bør utnyttes. Kast derfor langs land, og husk forsiktig tilnærming for ikke å skremme fisk i umiddelbar nærhet.
  • Spinner er anbefalt redskap i marka der man sakte lar den avfiske vann langs breddene der mye fisk har skjul og tilhold. Myran spinnere i mørke utgaver er effektive til dette fisket.
  • Markfiske er meget effektivt. Forsøk dupp og mark når ørreten vaker et stykke ut i vannet, og forsøk kun en markagent krok når ørreten vaker kloss inntil land. Prøv bunnfiske med kun søkke og mark når det ikke er tegn til vak og fisken trolig har tilhold ved bunnen.
  • De fleste vann og tjern er skogsvann med til dels store innslag av myrbremmer og myrtorv. Det er derfor gode muligheter for fluefiske. Myrdøgnfluene klekker utover i mai, flyvemaur svermer som regel i den første varmeperioden fra andre halvdel av mai, vårfluer er å finne stort sett fra juni og langt ut i september og fjærmygg finnes i store mengder stort sett hele sesongen.
  • Ulike sluker bør få svømmetid, særlig i større vann. Sluker med innslag av mye svart er effektive, men også varianter med grønt, blått, samt kobber og rødt bør få plass i slukboksen. Noen anbefalte sluker er Lillauren med grønn flake, Sølvkroken spesial i kobber og rødt og i sort med gule prikker.

Døgnfluene er i gang allerede tidlig i mai.

Fiskeinfo

Fiskekortsalg: Selvbetjent kasse ved Skalland, kommunetorget og via Svelvik jff, samt på SMS (se nyttige lenker).

Atkomst

Flere skogsbilveier fører inn i marka, men ikke alle er åpne for allmenn biltrafikk. De veiene som strekker seg lengst inn i marka er Blindevannsveien og Suluvannsveien som er åpne for bilkjøring mot betaling av veiavgift. Korteste vei fra Drammen og inn i marka er via Røysjøveien.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Oslofjorden ytre 1:50 000 — fishkingnorway

Nyttige lenker

svelvikjff.no, ostre-sande-jff.no, svelvikportalen.no/tremeny/fiske

Vårørret.

Forrige artikkel Storfiskjakt i legendariske Njardarheim
Neste artikkel Hissig ørret i Lesjafjella