Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Hissig ørret i Lesjafjella

Hissig ørret i Lesjafjella

Med 230 ørretvann og 180 km med elver og bekker kan Lesjafjella by på et mangfoldig fiske etter ørret av alle størrelser. Kilosfisk er vanlig i høyereliggende fjellvann.

Duvende vakringer var synet som møtte meg da jeg var framme ved utløpet av Vangsvatnet. Jeg hadde loffet rundt i Lesjafjella ei ukes tid og tenkte å avslutte turen med et besøk til dette forholdsvis store fjellvannet. Det hadde blitt mye fin ørret, og som en litt annerledes og spennende avslutning på turen var planen å forsøke å overliste en harr eller to, som skulle finnes i vannet. Vakringene jeg hadde observert ble etterfulgt av ytterligere to forsiktige vak, og snart balanserte jeg på ustødige rullesteiner og kom meg i kasteposisjon sittende på huk omtrent midt i utløpet. En markagnet krok med et splitthagl festet 20 centimeter ovenfor var ammunisjonen jeg satset på ville gi uttelling.

Første og andre kast ga ingen respons, og jeg antok at fisken hadde oppdaget meg og blitt skremt. Tredje kast la jeg derfor litt mer mot høyre. Her kunne jeg tydelig se en dypere blågrønn renne på noen få meter i bunnstrukturen. Det burde være en attraktiv standplass. Marktakkelet traff der det skulle, og da jeg etter et lite minutt forsiktig hevet stanga for å trekke marken litt innover, hogg det til. Tilslaget satt, og jeg kjente raskt at dette var fin fisk. Som et missil skjøt en stor, blank ørret opp av vannet og landet med et høylytt mageplask. Det var altså ingen storharr, men min prikkete motstander var slett ingen dårlig erstatning. Fisken forsøkte flere ganger å stikke av nedover elva, og snellebremsen måtte stadig strammes for å legge press på den. Etter en god fight kunne en blank ørret rett under en kilo håves. Vangsvatnet hadde vist noe av sitt potensial.     

Klar for fiske i Ettare Bøvervatn.

Spennende område

Lesjafjella ligger innenfor Dalsida- og Lordalen statsallmenninger i Lesja kommune. Det er Lesja Fjellstyre som forvalter fiskerettighetene, kultiverer og selger fiskekort for området. Med fiskekortet i orden kan du kan fiske etter høyfjellsørret, samt røye og harr, i både Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning på hver side av E136. Området kan by på ca. 230 vann og tjern og rundt 180 km med elver og bekker spredt utover et 1600 km2 stort fjellområde. De fleste vann ligger mellom 800 og 1400 meter over havet, men det finnes ørretvann helt oppe i 1550 meter over havet. Fjellstyret setter regelmessig ut ørret i vann og tjern der gyteforholdene er dårlige, og i tillegg settes det årlig ut 10 000 2-årig ørret i Aursjømagasinet. Ørret er dominerende fiskeart, men enkelte vann og elver har i tillegg harr og røye.

Flotte fiskeopplevelser venter for den som tar turen.

Fiskevann

Innenfor Dalsida i nordøst har Salhøtjønna ørret i bra kondisjon og størrelse. Kilosfisk er vanlig. I Lustjønn er det bra med ørret rundt en halv kilo med enkelte større. Her er det mulighet for båtfiske. Langvatnet er et stort vann med en tynn bestand av ørret i meget bra hold. Det samme gjelder for Langvasstjønnin. I Stortverråbotn ligger flere mindre vann som kan overraske og gi fine fangster. Storsvartdalsvatnet har en bra bestand av ørret av fin størrelse. Her er det også mulighet for leie av båt.

Lustjønna kan overraske.

I samme område ligger Drugshøtjønnin og Trolltjønn, som begge har forholdsvis tette bestander av ørret i steikefiskstørrelse.

Nordvest i området er det fin ørret i Miutjønntelet, et vassdrag med en god blanding av større tjern og mindre kulper. Ved Søre Miutjønnet ligger en båt for fri benyttelse. Ettare Bøvervatn er et forholdsvis stort fjellvann som huser ørret opp mot kiloen. Større finnes. I nærheten ligger Hallogløyptjønne, og her biter ørreten villig.

I Hallogløyptjønne biter ørreten villig.

 Skardtjønn og Langtjørnin består av flere mindre vann i gåavstand fra Gåsbu, og begge har ørret opp mot en halv kilo. Godsjøen er et lite vann med en bestand av ørret i bra kondisjon. Nedre Merrabottvatnet og elva Merre huser ørret og harr. Elva er stilleflytende med loner og kulper i øvre halvdel. Øvre og Nedre Ylsbotvatnet, samt Lomtjønn ved Gåsebu, har tette bestander av bitevillig ørret.  

Sør for Aursjøen ligger Trælen som innehar ørret og røye av middels til god kvalitet. Også Sjongsvatnet og Flisarvatn huser røye i tillegg til ørret.

I fjellet mellom Lesjaskog og Aursjøen ligger det en lang rekke med vann, fra det store Vangsvatnet til mindre tjern og korte elve- og bekkestrekninger. I Vangsvatnet og Vangstjønnet er det harr i tillegg til ørret. Det finnes ørret av fin størrelse og harr på rundt kiloen er ikke uvanlig. Resten av vannene er rene ørretvann. I Aursjøen kan man få flott ørret, og også ha et flott harrfiske.

I Vangsvatnet lever harr og ørret side ved side.

For barnefamilier er det flere enkelt tilgjengelige vann med forholdsvis mye og bitevillig ørret langs veien innover Dalsida statsalmenning.

Lordalen

I Lordalen på sørsiden av E136 ligger flere fine fiskevann. Valåvatnet har en bra bestand av ørret i god kondisjon. Det samme gjelder for Krokuttjønne, et av de høyestliggende selvrekrutterende fiskevannene i Lesja. Bergetjønn er et annet høytliggende mindre tjern, men dette tjernet huser en tett bestand av ørret.

Grønvatna huser mye fin ørret. Også bekkene og kulpene innover mot Dordiholet er meget spennende, samt flere av de mindre tjerna rundt Grønvatna.

Kilosfisk tas jevnlig i dette området. Elva Lora kan også gi brukbart med ørret i steikefiskstørrelse.

Spennende elv

Elva Jore er en meget spennende elv med gode fiskemuligheter. Elva starter sin ferd mot Lågen innunder Storskrymten mellom Lesja, Sunndal og Oppdal. På strekningen mellom Nysetra og Nedre Reindøl renner elva stille. Elva er lett tilgjengelig fra Reindølsvegen og Dalsidevegen. Jore er godt egnet for fluefiske og huser ørret over en kilo. Enkelte skikkelige sværinger finnes også. Øvre del fra Lesjøen og ned til Nysetra veksler mellom raske og rolige partier. Vannføringen blir mindre oppover i vassdraget. Søndre del fra Nysetra og ned til Reindøl består i hovedsak av rolig elv med gode fiskemuligheter. Elva kan anbefales for fluefiskere som vil komme seg unna de mer trafikkerte elvene.

Elva Jore kan gi et godt ørretfiske.

Område

Lesjafjella ligger innenfor Dalsida- og Lordalen statsallmenninger i Lesja kommune nord i Gudbrandsdalen i Oppland fylke. Området grenser mot Dovrefjell i øst, Sunndalsfjella i nord, Eresfjordfjella og Romsdalen i vest og Reinheimen i sør.

Fiskemulighetene er enorme, med muligheter for et attraktivt fiske i både elver og fjellvann. Området karakteriseres av alt fra vidstrakte, lettgåtte fjell til karrige, kneisende fjellmassiv. Høyeste fjellet er Storstyggesvånåtinden med sine 2209 meter over havet. I fjellet trives også firbeinte arter som villrein, fjellrev og moskus.

Fisketips

  • Isen kan ligge lenge, og fisket er som regel best i fra midten av juli til midten av september, avhengig av is- og snøsmelting.
  • Fluefiske. Døgnfluer, vårfluer, stankelbein, russefluer, mygg, fjærmygg og knott er insekter som kan gi godt med vak under gunstige værforhold.
  • Sluk og spinner. Under vakperioder bør skjesluker som sveives høyt i vannet forsøkes. En annen giftig metode er å fiske en spinner så raskt at den” fosser” i vannoverflaten. Ikke sjelden angriper fin ørret den flyktende spinneren. Kobber og rødt, og sølv og rødt, er ofte brukte farger, men også blanke sluker med innslag av blått eller grønt og svart med gult kan fiske bra. I tillegg kan spinnere med grelle farger fiske godt under ellers trege forhold.
  • Markfiske. Forsøk smygfiske på vak nært land, der en liten krok med mark på kort avstand vippes ut i vakringene. Er det lite vak, vil et par splitthagl over kroken presentere agnet ved bunnen der ørreten trolig har tilhold. I store vann vil en langtkastende dupp kunne få marken langt ut i vannet.
  • Storfisk. I jakten på større ørret bør man avfiske viker og rundt odder og nes i skumringen der fin ørret kommer inn for å beite på bunndyr og insekter, eller for å jakte byttefisk. Også i inn- og utos kan det ved høy vannføring, eller under varme sommerperioder, samles fisk av voksen størrelse.

Kobber og rødt er anbefalte farger i området.

Fiskeinformasjon

Lesja Fjellstyre forvalter området og selger fiskekort, som gjelder for både Dalsida og Lordalen statsallmenninger.

Fiskekortsalg: Inatur.no, dagligvarebutikkene i Lesja, Sjongsvangen og Hydro Texaco Bjorli, samt via SMS.

Om man ønsker er det mulig å utvide fiskeområdet i nord til det mangedobbelte da hele Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalpark ligger tilgjengelig. Da vil det i så fall lønne seg å løse fellesfiskekortet Snøhetta, som gjelder for hele nasjonalparken.

Adkomst

Dalsida statsallmenning: E136 til Aurstad og inn i fjellområdet via Aursjøvegen.

Lordalen statsallmenning: E136 til Lora og inn gjennom Lordalen via Lordalsvegen.

Bilveiene inn i statsallmenningene er bomveier med betaling av bombillett.

Overnattingsmuligheter

Lesja Fjellstyre har 14 hytter/buer som leies ut, og de er gode utgangspunkter for fiske og friluftsliv. Hyttene/buene er selvbetjente og må bestilles før turen på Inatur.no. Åpne buer: Bergebu ligger innerst i Lordalen, ca. 5 km fra Nordstøl. Bua står åpen og har sengeplass til 4 personer. Skardbua ligger i Kjellsungskardet i Joramo bygdeallmenning. Bua er et sameie mellom Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre.

Nyttige lenker

www.lesja-fjellstyre.no, www.inatur.no (søkeord: dalsida, snøhetta), www.romsdal.com

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Dombås 1:50 000 — fishkingnorway

Kvalitetsørret.

Forrige artikkel Våryr ørret i Svelvikmarka
Neste artikkel Heftig fjellfiske i Namsskogan