Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Vårfiske på Frolandsheiene

Vårfiske på Frolandsheiene

I Froland kommune i Aust-Agder fylke finnes et ørreteldorado for ivrige stangfiskere. Her vaker det i et femtititalls vann og tjern som innbyr til både et fiske fra land og i fra packraft, kano og kajakk.

Klokka var blitt kveld da jeg kunne skue ut over Saurdalsvatnet. Det var et slikt syn en våryr ørretfisker drømmer om hele vinteren; en varm vårkveld, gyllent lys fra en lavtskinnende sol og høylytte vak forårsaket av sulten ørret. Rammene var de beste med vakre heier, blinkende vann og hemmelighetsfulle vannsystemer tjukke av fisk. Dette var stedet å være akkurat nå.

Ved nærmere ettersyn var det rester etter dagens klekkinger av myrdøgnfluer som var ørretens kveldsmat og som sørget for intens vakaktivitet. Det tok ikke mange minuttene før fiskeutstyret var rigget og fiskingen var i gang. Det tok heller ikke mange minuttene før den første ørreten takket ja til sluken som ble presentert. En ørret i godt hold på drøye 4 hekto kunne snart håves. Det var bare starten. Flere flotte fisker fulgte fram til det var såpass mørkt at kveld gikk over i natt.

Neste morgen skulle Piotr, en fiskegal tidligere arbeidskollega, komme innover. Etter frokost var det tid for å utforske omgivelsene. Piotr la ut med kajakken, mens jeg fulgte strandlinjene og avfisket viker og knekker i vannet. En lang fiskeøkt senere møttes vi for lunsj, og en statusrapport om fisket. Det hadde vært full klaff for begge. Flere ørreter fra 300 til 700 gram hadde vi fått, og fisken var i bettet og tok det meste av det vi serverte. De fleste fisker ble tatt sjelden mer enn ti meter fra land.

Påfølgende dager var likedan, og turen ble en stor suksess fiskemessig. Hissig ørret i alle størrelser havnet på land, og også fin abbor var sulten. Toppfiskene var en ørret på drøye ni hekto og en abbor på snaue åtte hekto, i tillegg til et titalls fisker fra 300 til 750 gram.

Langhelgen ga oss det vi hadde drømt om, og allerede nede ved bilene igjen begynte planleggingen av neste års vårtur hit.

Spennende vannsystemer

Froland er en kommune nord for Arendal, som domineres av store skogsarealer. Kommunen har 643 km2 skog, mark og vann til rådighet, noe som innbyr til fiske- og friluftsliv. Landskapet er kupert med skogkledde heier som ligger opp mot 400 meter over havet i øst og stiger mot vest og nord til rundt 650 meter over havet.

Terrenget er variert med elver, fosser og stille vann, og for fiskeinteresserte er særlig de lange sammenhengende vannsystemene i området spesielt attraktivt. Fra Mykland i nord er det kun få meter å bære en kano eller kajakk for sjøsetting på Myklandsvatna. Herfra kan man padle og fiske uforstyrret gjennom milevis av vann, tjern og kanaler som henger sammen med hverandre ned til Saurdalsvannet og Flekevannet i sør. Mellom og i disse vannene finnes masse små og større avstikkere og legge turen innom, og hvor ørret og abbor i alle størrelser lever. Flere slike lange og sammenhengende vassdrag finnes også i andre områder.

Fiskeområder

Fisket organiseres gjennom Froland Fiskeadministrasjon (FROFA), som er et samarbeidsorgan for flere fiskeområder med gode fiskemuligheter. Det er mulig å kjøpe fiskekort for enkeltområder eller ett felleskort for det meste av det totale området. Ørret og abbor er de vanligste fiskeartene, og begge kan oppnå voksen størrelse. Kilosfisk er ingen umulighet.

Tidligere var det også bestander av bekkerøye i flere vann, men den er de fleste steder trolig utkonkurrert av ørreten, og forekommer kun sporadisk. I enkelte vann er det også mulig å fiske etter suter, gjedde, ål og sik.

Område 1 består av Førevann. Her finnes en god bestand av ørret. Vannet ligger vest i kommunen.

Område 2 består av Uldalsvassdraget, som omfatter fiske i Bjorvann, Verevann, Mjåvassfjorden, Nystølfjorden, Vågdalsfjorden, Eptevatna, Skripelandsfjorden og Uldalsåna. I dette smale, langstrakte og sammenhengende vassdraget kan man fiske ørret og abbor i alle størrelser. Vassdraget egner seg godt for bruk av kano- og kajakk, og ligger i de vestre deler av kommunen.

Område 3 består av Mykland, som omfatter fiske i Saurdalsvann, Myklandsvann, Mjålandsvann, Store- og Lille Gåsetjønn, Furumovann, Laurakstjønn, Svarttjønn, Skinnfettjønn, Ytretjønn, Kverntjønn, Sandtjønn og Bellandsvatn. Her svømmer ørret og abbor i alle størrelser. Mulighet for kilosfisk av både abbor og ørret. Vassdraget egner seg meget godt for bruk av kano- og kajakk, og ligger i de midtre deler av kommunen.

Område 4 består av Froland JFFs område som omfatter fiske i Trevann, Juvatn, Uvann, Ytre og Indre Hellestjønn, Mørløsvann, Auglandstjenn, Grandalstjenn, Ovelandstjenn, Boråstjenn, Tveittjenn, Bestjenn og Risdalstjenn. Vann og tjern huser fisk i alle størrelser, og det er enkelte steder mulig å fiske etter suter, gjedde og ål, i tillegg til abbor og ørret. Området ligger sørøst i kommunen.

Område 5 består av Holtebu Espestøl, som omfatter fiske i Espestølvannet. Her finnes en god bestand av ørret. Vannet ligger sør i kommunen.

Område 6 består av Bjellebekken, som omfatter fiske i Eivindstadtjenn. Her svømmer abbor og ørret side ved side. Vannet ligger øst i kommunen.

Område 7 består av Øvre Nidelv, som omfatter fiske i Mjonevann, Grunntjønn, Gjerustadkilen, Nelaug og øvre del av Nidelva. I dette vassdraget kan man fiske etter ørret, abbor, gjedde, sik og ål. Området ligger nordøst i kommunen.

Område 8 består av Hinnebu sportsfiskere, som omfatter fiske i Blengsvatn, Hovann, Hovasstjenna, Flåttervatnet, Kråkevatn, Rosævatnet, Massævatnet, Bjortjønn, Bjåvatnet og Skjærsæ. Vann og tjern huser ørret og abbor i alle størrelser. Området ligger sørøst i kommunen og rett nordvest for område 4.

Fisketips

  • Is og snø har gjerne smeltet tidlig i april, og området kan være et fint sted å starte vårfiskesesongen.
  • Vårfiske kan generelt være kilent om været ikke er tørt og/eller varmt. Størst mulighet for fangst er det i timen solen forsvinner bak åsen. Da er det som regel ørret på matjakt og enkelte vak å kaste på.
  • Packraft, kajakk eller kano kan anbefales, der man enkelt kan padle rundt og stadig finne nye og innbydende plasser man kan gå i land å fiske i fra.
  • Det finnes massevis av øyer, holmer, odder og skjær, som er fine fiskeplasser og som er typiske plasser der ørreten har tilhold ved.
  • Dorging med wobbler, eller skjesluk, gjerne i ørretimitasjoner eller i rødt og kobber, er ofte effektive og bør forsøkes i åpent vann.
  • Meite med søkke og mark som fiskes sakte langs bunnen er effektivt, og kan også være en meget giftig metode om kvelden.
  • Området har mange klekkinger og sverminger i løpet av sesongen, og både døgnfluer, vårfluer, maur, fjærmygg og knott er ørretmat som skaper vakaktivitet.
  • Oppsøk viker og knekker i vannet når det blåser mye og når det er kaldt vær, her finner ørreten le og varmere vann.

Område

Froland er en naturkommune nord for Arendal i Aust-Agder, som grenser i nord mot Åmli, i øst mot Tvedestrand, i sør mot Arendal, Grimstad og Birkenes, og i vest mot Evje og Hornnes og Bygland. Nidelva og Tovdalselva er to store vassdrag som skjærer gjennom kommunen.

Sommeren 2008 feide en gedigen skogbrann gjennom kommunens skoger og tok med seg omtrent 30 000 mål skog før brannmannskapene fikk kontroll på den. Det var den største skogbrannen på mer enn 100 år i Norge. Innenfor brannområdet ser man fremdeles tydelige spor etter brannen.

Naturreservat

Myklandsvatna naturreservat omfatter den østre/sørøstre delen av brannområdet i Mykland, det vil si litt vest for Saurdalsvatn og helt øst til grensen for brannområdet, som ble opprettet ved kongelig resolusjon 26. juni 2009. Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7111 dekar. Hele området har et typisk heilandskap for indre Agder med avrundede koller og flatere vidder, over alt med grunt jordsmonn og mye synlig svaberg som veksler mellom store myrarealer og innsjøer. Vestre del har et utpreget viddelandskap med mange vann og myrer, mens det i øst er mer kollepreg med enkelte sprekkedaler.

Fiskeinformasjon

Fisket organiseres gjennom Froland Fiskeadministrasjon (FROFA). Med unntak av område 6 og 7, kan område 1 til 5 og 8 fiskes ved å løse felleskort for fiske i Froland. Fiskekortsalg via Inatur.no, samt via SMS.

Adkomst

E18 fra sør eller nord til Arendal, og fylkesvei 42 herfra til område 4 og 8. Riksvei 41, samt fylkesveiene 412, 42, 45, 46 rammer inn øvrige områder i henholdsvis øst, nordøst, nordvest, vest og sørvest. Herfra tar mange mindre grus- og skogsbilveier av og inn mot ulike utgangspunkter. Mykland i nord er blant annet et mye benyttet utgangspunkt med mulighet for sjøsetting av packraft/kano/kajakk i område 3.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Evje 1:50 000 — fishkingnorway

Nyttige lenker

www.inatur.no (søkeord: froland), www.froland.kommune.no, www.njff.no (søkeord: froland)

God tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Rv 504 Fiskje - ørretfiske på Jæren
Neste artikkel Gromt fiske på Golsfjellet