Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Rv 504 Fiskje - ørretfiske på Jæren

Rv 504 Fiskje - ørretfiske på Jæren

Rogalands beste ørretfiske hevdes å ligge langs riksvei 504 og i omkringliggende heier på Jæren. Vil du tjuvstarte stangfiskesesongen kan du allerede i mars ha et godt fiske på vakende ørret.

Lenge hadde jeg betraktet den storvokste ørreten i et idyllisk avlangt tjern med klart vann. Fra bak en diger stein på toppen av en liten bergskrent hadde jeg panoramautsikt til en halvmeter lang ørret som patruljerte bredden på min side, og jevnlig var oppe og plukket et og annet insekt fra en blank vannoverflate.

Jeg følte jeg hadde stålkontroll på fisken, men skulle snart bli totalt ydmyket. I iveren etter å komme i kasteposisjon blottla jeg kroppen det ene sekundet for mye og ble oppdaget, og ørreten pilte umiddelbart av sted langs marbakken og ut av syne. Etter noen lange minutter kom den tilbake, men da var oppførselen totalt forandret og mistenksomhet og skyhet satt i alarmberedskap. Uansett hvorfra og hvordan jeg forsøkte å komme i kasteposisjon så ble jeg oppdaget, og uansett fra hvor jeg kastet og hva jeg enn forsøkte å lokke med, så skygget ørreten raskt unna. Det var en ørret med årelang livserfaring som nå klokelig vek unna alt som var mistenkelig og litt annerledes. Jeg holdt på nesten en time, men klarte ikke å overliste fisken denne dagen.

Men dagen senere var jeg igjen tilbake, og nå var jeg beredt og svært forsiktig der jeg ålte meg fram mot vannet. På andre kast satt den, og snart kunne jeg betrakte en vakker ørretkubbe på 1,3 kilo som lå på lyngen foran meg. Det var en lærerik erfaring, som nok en gang bekreftet at skal man journalføre store ørreter hvor enn du er i landet gjelder det ikke å bli oppdaget.

Heifiske

Jæren forbindes gjerne med forblåste heier, vårlukta fra bøndenes møkkaspredning på jordene og årets første nypoteter omtrent før bøndene på Østlandet har satt sine. Men det finnes også fiskemuligheter, og ikke bare surf-fiske på Jærstrendene, men ørretfiske, og det i en årstid der åpent vann er utopi de fleste andre steder. Har du ørretabstinens og kalenderen viser slutten av februar, kan du begynne å plukke fram fiskestenger, sneller og annet tilbehør og sette snuta mot vest. Utover i mars er det nemlig som regel gode forhold for ørretfiske på Jæren.

Rv 504 Fiskje heter sammenslutningen som hevder de har Rogalands beste ørretfiske, og de kan mye vel ha rett, for etter flere turer har det hver gang ligget et pent knippe ørretmiddager i bilen på vei hjemover. I vassdraget svømmer ørret og røye. Størrelsen varierer fra småørret til fin fisk på 400-500 gram, men også langt større individer på en til to kilo forekommer i enkelte vann. Generelt kan man si at i de store vanna langs riksveien er det tette bestander med forholdsvis småvokst ørret opp mot 300 gram, men det finnes hederlige unntak, mens vann lenger opp på heia har tynnere bestander med større fisk og høyere snittvekt. Kilosfisker er ingen umulighet.

Jæren har Nordsjøen som nærmeste nabo i vest, noe som gir betydelig utslag i værforhold, og dermed sterkt påvirker fisket. Nesten alt vær kommer vestfra, og med den blir mye fuktig luft fra havet fraktet inn over Jæren. Fuktig luft gir tåka god grobunn, og er en fiskemessig faktor å regne med, i hvert fall tidlig og sent på sesongen da temperaturforskjellene er store. Men tåkevær kan også være fiskevær. Mange vann er generelt grunne, og flere ligger nær bilvei med mye trafikk, samt det er der mesteparten av fiskingen foregår. Slike forutsettinger gjør en allerede sky ørret enda mer sky, og da særlig større fisk. Av erfaring vet de å holde seg på dypere partier, som gjerne er langt ute i vannet, så lenge det er trafikk og uro. Men mat må de ha, og mest mat finner de oftest på grunt vann nær land på sen kveld og natt da det er stille. Det kan derfor være lurt å starte fisket sent om man jakter større ørret, og ettersom et tidlig vårfiske innebærer lange perioder med mørke, bør tiden utnyttes.

I mørket er harving med mark eller flueharving med ei diger stripende flue meget effektivt, og det fungerer like bra vår som høst. Også en høytgående sluk eller en roterende spinner kan gi pene fangster.

Fargevalg bør styres ut i fra nattehimmelen. Under stjerneklar himmel bør sluken ha mørke farger på grunn av kontraster mot en lysere og skinnende bakgrunn. Ved overskyet og generelt mørke forhold bør hvite og lyse farger prioriteres, for å skape kontrast mot en mørk bakgrunn. Under tjukk tåke på dagtid, er særlig mørke fargetoner aktuelle, og man bør tenke kontraster på samme måte som ved nattfiske ettersom det meste av lys fortæres av tåka. Fisken får derfor et utsyn opp mot et hvitaktig, grovkornet lerret bestående av tåkegraut.

Fiskekortet innbefatter et snaut tjuetalls ørretvann. De fleste ligger ved riksveien, men det finnes også større og mindre vann på heia hvor beina må tas fatt. Det lever også varierte bestander av røye i de fleste vann langs riksveien. Ørreten her er stedegen og reproduserer. Området er generelt ypperlige for fluefiske, men er også barnevennlig og tilgjengelig for fiskere med nedsatt funksjonsevne.

Fiskevann

Det første vannet ved avkjøring fra E39 og inn på rv. 504 er Røyslandsvatn. Vannet er delt i to med parkeringsmuligheter og anledning til å komme seg på motsatt side. Vannet er av de større, og huser røye og ørret. Begge arter er av beskjeden størrelse, men til gjengjeld er det mye av den og lett å få på kroken. Her bør all fisk tas opp. Gode fiskeplasser i området rundt innløpet sør i vannet, langs knekker og ved parkeringsplassen midt på vannet i kveldingen.

Litlavatn er neste vann, og er som navnet tilsier forholdsvis lite og smalt. I tillegg er det grunt med steiner stikkende opp langt ut i vannet. Her bør kveld og natt tas til hjelp. I utløpet er det en strekning med sakteflytende vann med fine vak om kvelden. I motsatt ende finnes en parkeringsplass og en fin fiskeplass. Det er mulig å få ørret opp til ca. 500 gram og enkelte større.

Oslandsvatnet er stort, og ligger værutsatt til. Riksveien deler vannet i to. Ørret er det mye av og de fleste er småfallen, men det finnes enkelte store fiskespisere, og det er tatt ørret over 3 kilo noen år tilbake. Vannet er også et populært isfiskevann.

Mellemstrandvatnet er trolig mest besøkt, og ikke uten grunn. Vannet huser voksen ørret og er nok kanskje sammen med Husavatnet og Holmavatn de generelt beste vannene langs veien. Vannet inneholder mye ørret av god kvalitet opp mot 500 gram, men det finnes alle størrelser opp til 2,5 kg. Fiskeplassen midt på vannet på veisiden blir hyppig besøkt. På vestsiden er det mer kronglete med gammel linnskog, bergskrenter og kampesteiner.

Husavatn huser mye ørret rundt 200 gram, men det finnes også en god bestand av ørret rundt en halv kilo. Enkelte kilosfisker finnes også. På veisiden ligger noen hytter og en bondegård, og de flotte fiskeplassene finner du ikke her. Prøv heller i kortendene av vannet.
De siste to vann i perlekjedet langs rv. 504, ligger på hver side av veien ved Karlsbu kafé på Bergene. I Litlamos lever ørret og ål. Litlamos renner ut i elva som danner begynnelsen på øvre del av den lakseførende Håelva. Her er det et rikt fiske om høsten.
Storebroren Storemos ligger på motsatt side, og her svømmer ørret og røye. Begge vann passer for familiefiske. Litlamos inneholder en stor bestand ørret av varierende kvalitet og størrelse, og Storemos en stor bestand av røye og ørret, samt enkelte grove fiskespisende ørreter. Største registrerte eksemplar er på hele 5,5 kg. Isfiske etter røye anbefales av lokalkjente.

Holmavatn ligger sørvest for Storemos, rett ved Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter. Østsiden av vannet inngår i fiskekortsonen. Vannet har en fin bestand av ørret, og det er mulig med solide fangster av ørret mellom en halv og en kilo. Rett ved ligger Romavatn og et par andre småputter, som er temmelig overbefolket.

Hedlavatna ligger på lang rekke inne på Uelandsheiene. Vanna var lenge fisketomme, men ørretutsettinger på begynnelsen av 2000-tallet har slått til og det finnes i dag en liten bestand med flott ørret, som gyter i vannet. Greieste adkomstvei er å parkere mellom Mellemstrandvatnet og Husavatnet ved riksveien og klatre opp ledelinjen på vestsiden av førstnevnte. Det er skiltet med navn og retningspil.
Store Hedlavatn har mange flotte fiskeplasser, og ser man vak bør kastearmen finjusteres for det er ofte fin fisk som tar. Lenger inn i vannføret ligger Indre Hedlavatn. Vannet er meget grunt og fisken står langt ute om dagen, men kommer nærmere land utover kvelden. Langsmed bergnuten sørøst finnes en fin fiskeplass.
Hedlatjønn ligger som et rundt krater nord for Indre Hedlavatn. Det er bekkeforbindelse ned til de andre vannene. På vestsiden er det rene urskogen, men det er mulig å komme til. Tjernet er grunt og fisken sky, men vakringer vitner om fisk, og noen er riktig så pene. Et spennende tjern.
Stevetjønn ligger idyllisk til, og her finnes skog, stein, myr og bergskrenter langs breddene. Tjernet har ”brilleglassform”, der brilleglassene er dypere og ”neserota” forholdsvis grunn. Her vokser enkelte ørreter seg riktig så store.

Kappatjønn ligner mest et skogstjern på Østlandet. Nordsiden består av fine myrtorver, mens sør- og sørvestsiden har tett vegetasjon som strekker seg utover vannspeilet. Det er forholdsvis dypt langs land og dermed også tilholdssted for ørreten døgnet rundt. Langs myrtorvene er det mer åpent og vindutsatt, og er stedet når kvelden siger på. Det å snike seg langs kantene og vippe ut en liten mark eller en liten spinner kan gi godt resultat.

Områdeinformasjon

Fiskeområdet innbefatter flere vann langs riksvei 504, fra E39 ved Bue og fram til Varhaug og Undheim på Jæren i Rogaland. Vann ligger som perler på en snor langs veien, men det er også mulig å ta beina fatt opp på heia, der spennende vann og tjern med ørret venter. Sonen består av 14 grunneiere i Bjerkreim, Time og Hå kommune. Totalt finnes ca. 30 km strandlinje. Mesteparten av området er lett tilgjengelig fra vei, og det er mulig å fiske fra rullestol. Det er godt skiltet og tilrettelagte parkerings- og fiskeplasser.

Fiskeinformasjon

Det er eget fiskekortsalg med dagskort, ukeskort og sesongkort. Kortsalg via Inatur.no (søkeord: 504 Fiskje).

Fiskearter

Ørret, røye

Fisketips 

I forbindelse med værskifte fra tåke, yr og regn til sol og varmere vær vil det på vårparten brått kunne dukke opp et til dels godt insektliv. Stor og liten myrdøgnflue opptrer i flere vann, det samme gjelder steinfluer, og disse kan gi et spennende vårfiske med fluestanga.

Ellers er markfiske populært, og flere lokale fiskere setter seg til langs veien med lange markstenger og ventemeiter, men det å forflytte seg fysisk rundt et vann og samtidig fiske marken mer aktivt i vannet gir over tid som regel mer fisk enn om man sitter på samme sted og lar markstanga stå urørt.

Atkomst

Fra nord og sør følges E39 til avkjøring til rv. 504 ved Bue, fra Bryne rv. 505 til rv. 504 ved Litlamos. Parkeringsplasser ved alle vann langs veien.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Egersund 1:50 000 — fishkingnorway

Nyttige lenker 

504fiske.no, inatur.no (søkeord 504 fiskje).

God tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Ørretbitt i Skorovassfjella
Neste artikkel Vårfiske på Frolandsheiene