Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Storørretjakt i Luster

Storørretjakt i Luster

På overgangen mellom Vest- og Østlandet i Sogn og Fjordane fylke ligger fjellområder med innbydende vann både nær og utenfor allfarvei, og i mange svømmer stor og sprek fjellørret.

Lenge hadde jeg betraktet den storvokste fjellørreten i et idyllisk avlangt tjern med ginklart vann. Fra bak en diger stein på toppen av en liten bergskrent hadde jeg panoramautsikt til en drøy halvmeter lang ørret som patruljerte bredden på min side, og jevnlig var oppe og plukket et og annet insekt fra en blank vannoverflate. Jeg følte jeg hadde stålkontroll på fisken, men skulle snart bli totalt ydmyket. I iveren etter å komme i kasteposisjon blottla jeg kroppen det ene sekundet for mye og ble oppdaget, og ørreten pilte umiddelbart av sted langs marbakken og ut av syne. Etter noen lange minutter kom den tilbake, men da var oppførselen totalt forandret og mistenksomhet og skyhet satt i alarmberedskap. Uansett hvorfra og hvordan jeg forsøkte å komme i kasteposisjon så ble jeg oppdaget, og uansett fra hvor jeg kastet og hva jeg enn forsøkte å lokke med, så skygget ørreten raskt unna. Det var en ørret med årelang livserfaring som nå klokelig vek unna alt som var mistenkelig og litt annerledes. Jeg holdt på nesten en time, men klarte ikke å overliste fisken. Det var likevel en lærerik erfaring, som nok en gang bekreftet at skal man journalføre store fjellørreter gjelder det ikke å bli oppdaget.

Det ble etter hvert flere knallørreter på denne turen også.

Fjell- og villmarksområde

I Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke er det kort vei mellom fjord og fjell. Luster grenser i nord til Stryn og Skjåk, i øst til Lom og Vang, i sør til Årdal og i vest til Sogndal og Jølster. Regionen har store fjellområder, og deler av Jostedalsbreen, Breheimen og Hurrungane, samt Skagastølstindane med Store Skagastølstind (2405 m.o.h., og Norges tredje høyeste fjell) ligger i kommunen. I denne fjellheimen blinker også mange vann, tjern og elver med bestander av ørret i alle størrelser, og det er rike fiskemuligheter i områdene som betegnes som Vest-Jotunheimen og Breheimen. I vann med god næringstilgang er det ikke uvanlig å få fisk opp mot 2 kilo. Begge er typiske høyfjellsområder og blant Norges flotteste villmarksområder. I nordlige deler av Breheimen domineres terrenget av stein- og brelandskap, mens Vest-Jotunheimen lenger sør har mer vegetasjon og næringsrik mark.

Store fjellområder i Luster.

Høyt vann, stor ørret

Det finnes flere vann med virkelig flott ørret. Er du ute etter grove individer, og hvor disse lever, bør du være smart og taktisk. Variasjon i klimaet grunnet store høydeforskjeller, samt nærhet til isbreer, gir et område med stor landskapsmessig spennvidde. Stor spennvidde har også innvirkning på ørretens levevillkår, og da også dens størrelse og kvalitet. Ørret finnes i alle vassdrag i Luster, og levevilkårene varierer derfor mye. Uten forhåndstips eller research er det fort gjort å fiske i overbefolkete ørretvann eller i fisketomme vann. Men mellom disse ytterpunktene finnes spennende fjellvann der kilosfisker kan landes under gode forhold.

Fjell i Luster huser grom ørret. Utfordringen er å kroke den.

Generelt har lavereliggende vann høy ørretproduksjon og er selvrekrutterende, men gir også større sjanse for overbefolkede vann med ørret av beskjeden størrelse. Produksjonen minker imidlertid med høyden over havet, og i vann over 1200 m.o.h. er gjennomsnittlig reproduksjon estimert til det halve i forhold til lavereliggende vann. I de høyest beliggende vanna med ørretbestander er forutsetningene så utfordrende at ørreten ikke gyter, så i et titalls vann utføres regelmessige ørretutsetninger av Tunhovdstammen og ørretstamme fra Hol i Hallingdal. I ”høye vann” er overbefolkning av den grunn ikke et problem, og det finnes stor ørret av ypperste kvalitet. Før en fisketur kan det derfor være lurt å bestemme seg for om man skal satse på å fiske etter storfisk i høyt beliggende vann, og gå for kvalitet i stedet for kvantitet, eller fiske i lavereliggende vann med generelt mindre fisker, men hyppigere napping og mer fisk på land. Det beste fra to verdener kan være å besøke lavere vann om været er dårlig og bittet fraværende, eller å fiske høyere om bittet er knall og himmelen blå.

Er det vakaktivitet er det gode sjanser for å kroke fin ørret.

Det å kroke en fjellørret over en kilo er alle fjellfiskeres drøm, men det er ikke en selvfølge å lykkes. Første bud er å fiske i vann der slik fisk finnes. Enkelt sagt er ørreten ofte større jo lenger inn i fjellheimen man går, fordi den får være i fred og kan vokse seg stor. Men det finnes unntak, for rett ved Sognefjellsveien er det mulig å dra ørret av fin størrelse. Prestesteinsvannet er et eksempel, Gjuvvatn et annet. Ellers kan flere vann på sørsiden av Prestesteinsvatnet inneholde potensielle minner for livet. Legg gjerne litt ekstra innsats i vann som virker å ha en liten bestand, og som oftest huser de største fiskene. Utfordringen er at disse kan se fisketomme ut. Det er sjelden napp å få og det vaker kun under optimale forhold, knapt nok da. Som regel avskrives vannet om det ikke har vært liv å se eller å kjenne i løpet av en intens fisketime. Men det gjelder å være tålmodig og gi slike vann en reell sjanse. En reell sjanse tilsier å være der når forholdene er på sitt mest optimale. Størst sjanse har man ved å bruke en godværsdag, eller en vindstille dag, til å sjekke ut om det er et og annet vak å se. Da er storørreten gjerne på matjakt og er enklere både å komme i kontakt med og å overliste.

Prestesteinsvannet er et spennende fiskevann som ligger lett tilgjengelig.

Mange vann ligger mellom 1200 og 1500 m.o.h., og er gjerne ikke isfri før i slutten av juli. August til medio september regnes som best fiskeperiode. I lavereliggende elver og vann kan det være fine forhold fra slutten av juni og fram til islegging. Utover i juli har breene i området innvirkning på flere vann og elver, og fisket her kan følgelig være vanskelig med stor vannføring og farget vann. Redskap med sterke og fluoriserende farger kan da være redningen, og fiske bra.

Farget brevann fordrer redskap med sterke farger.

Foretrekkes vann med enkel tilgjengelighet ligger de som perler på en snor, og med varierende ørretbestander, langs Sognefjellsveien, fra vest for Sognefjellshytta til Turtagrø. Flere er gode fiskevann med ofte bra vakaktivitet. Stor ørret kan tas, men generelt er fisk mellom 2 og 7 hekto vanlig.

Flere spennende fiskevann ligger nær vei.

Fisketaktikk

På høyfjellet er de fleste vann utsatt for mye vind og generelt kaldt vær. Det kan derfor være avgjørende å finne steder i vannet som ligger mer i ly. Ofte kan forholdsvis grunne viker i le ha flere grader varmere vann, noe som stimulerer til både insektliv, ørretaktivitet og bitelyst. Under kalde dager, gjerne med regn og blåst, kan vanntemperaturen falle med flere grader i løpet av dagen, og ørretbittet blir helt fraværende. Om man da oppsøker viker i le, og som gjerne kan ha et inngående bekkeos, kan det være flott fisk å få. På slike steder i le og med grunnere vann kan vanntemperaturen være et par, tre grader høyere, nok til at ørreten vil være mer aktiv her og total passiv i kaldere og dypere vann utenfor vika. Slike vriene forhold under dårlig vær er noe alle fjellfiskere kan oppleve, og særlig på fjelloverganger der mye vær kommer inn fra havet, som her mellom Vest- og Østlandet. Under dårlig vær, eller under ekstreme varmeperioder, kan det å måle vanntemperaturen jevnlig derfor hjelpe til å lokalisere plasser med aktive fisker.

Finn vann som ligger mer skjermet i vind og dårlig vær.

Det er også slik at langvarig og godt fiskebitt etter stor høyfjellsørret sjelden varer timer i strekk. Det kan være helt dødt uten antydning til bitt før det plutselig i en kort periode kan bite på nesten hvert eneste kast, som igjen blir etterfulgt av totalt dødt vann resten av dagen. Det understreker viktigheten av selv å være på hugget når ørreten er på hugget. Ofte er det helt lokale forhold og variasjoner som gjør at en ørret ser mulighet til et enkelt måltid. Dette kan ha sammenheng med små forandringer vi omtrent ikke registrerer. Endringer i lufttrykk, lysforhold, vind og temperatur i vannoverflaten, småglimt av sol, små insektklekkinger, perioder med roligere vann eller partier med rolig vann kan være signaler som gjør en ørret brått huggvillig. Det gjelder derfor å være oppmerksom. En lunsjpause under et varmende og sårt tiltrengt solglimt, kan i ytterste konsekvens være eneste sjanse du fikk og gikk glipp av i løpet av turen. Grip og utnytt derfor muligheten når den er der.

Vær på hugget, og fisk aktivt når ørreten er i bittet.

Fiskeinformasjon

Luster Austre Statsallmenning administrerer fisket i store deler av området, i over 50 vann og 30 km elv med ørret. Fra Sognefjellsveien strekker området seg sørover til Vest-Jotunheimen og nordover til Breheimen. Det er felles fiskekort med Fortun Grunneigarlag. Kortsalg fra blant annet Fortun bensinstasjon, Turtagrø Hotel, Sognefjellshytta, Nørstedalsseter, Leirvassbu, Nymoen Camping og via Intaur. Ørret er eneste fiskeart. I tillegg til vann med naturlig rekruttering og der ørretbestandene ikke kultiveres, utføres årlige ørretutsettinger i et titalls vann. Fisketetthet og ørretstørrelse varierer. Flere vann innehar ørret opp mot og over 2 kilo. Størst fisk generelt i høyereliggende vann, og mest fisk i lavereliggende vann.

Overnatting og båtutleie

Fjellstyrehyttene Prestesteinshytta og Gjertvasshytta leies ut. Førstnevnte ligger ved Prestesteinsvatnet ved Sognefjellsveien, og har naust, båt og sengeplass til åtte personer. Nymoen camping i Skjolden har nøkkel til Prestesteinshytta og Fortun bensinstasjon har nøkkel til Gjertvasshytta. Sognefjellshytta på Sognefjellet like ved har også overnatting og servering.

Fjellstyrehytta Prestesteinshytta leies ut.

Adkomst

Gjennom Gudbrandsdalen via Otta fra sør og nord, deretter rv. 15 til Lom. Fra nordvest over Strynefjell til Lom. Herfra rv. 55 opp til Sognefjell og inn i Luster. Fra vest rv.55 langs Lusterfjorden og opp mot Sognefjell.

Riksvei 55 tar deg over Sognefjellet og til Luster.

Lenker, kart og kontaktinfo

inatur.no (søkeord: luster austre), sognefjellet.no (overnatting/servering).

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Jotunheimen vest 1:50 000 m/bonuskart topptur Galdhøpiggen og Fannaråk — fishkingnorway

Og her: Sogndal-Leikanger 1:50 000 — fishkingnorway

Stor ørret finnes for den som leter...

Forrige artikkel På loffen med fiskestang i Skjækerfjella
Neste artikkel Eventyrlig fiske på Krokskogen