Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Eventyrlig fiske på Krokskogen

Eventyrlig fiske på Krokskogen

Krokskogen er for mange den dag i dag synonymt med gygrer, huldra, nisser og troll. Men Krokskogen finnes og er ikke en fantasiskog som kun lever gjennom eventyrene. I denne sagnomsuste skogen blinker også mange spennende fiskevann.

Det var perfekt fiskevær. Solen viste seg med ujevne mellomrom, totalt prisgitt de store bomullsdottene som svevde over himmelen, og allerede ved ankomst fikk jeg bekreftelsen jeg trengte. Et megavak kloss inntil den sivbevokste vestsiden. Det var i hvert fall fisk her. Spørsmålet var om en av dem lot seg overliste. Det tok meg ganske nøyaktig to timer å få svar på det, for da ble sene brått dratt av snellespolen. Et bevis på at marktugga hadde gjort jobben. De neste minuttene har etset seg fast i hukommelsen og består av lyden av en konstant slurende snellebrems, grove og nesten skremmende høye plask i vannoverflaten og tunge og voldsomme drag i sena der fisken forsøkte å dra seg ned til bunns. Tiden stod stille og alt fokus var rettet mot den ekstremt sterke motstanderen jeg hadde i andre enden av sena. Det må ha gått mange minutter med haling og draing hver sin vei før håven endelig kunne strekkes ut i vannet og få lirket denne tjernets dronning inn i håvnettet. Med skjelvende kropp kunne jeg beskue en fantastisk vakker skapning som hadde gitt meg en fiskeopplevelse for livet. Mange og femti centimeter lang og nær to kilo tung, var dette en madam så sprek, så vakker og i så godt hold at skulle det være noe som heter den perfekte ørret, så måtte hun være en het kandidat til å ta tittelen. Det ble med den ene i dette tjernet, for selv om det vaket flere grove fisker så følte jeg at jeg hadde fått mitt. Jeg tok heller turen innom et annet tjern på vei hjemover. Det ble noen fine fisker her også, opp mot seks hekto, men ingen av dem var i nærheten av å kunne sammenlignes med dronningen i villmarksvannet.

Krokskogen - Eventyrskogen...

Krokskogen. Bare navnet får tusser og troll til å danse over netthinnen samtidig som bilder av krokete trær og kullsvarte, bunnløse tjern dukker opp fra barndommens eventyrfortellinger. Gjennom skogen måtte både konger, krigsmenn og bønder ta seg fram på sin vei mot hovedstaden, og det var her Peter Christen Asbjørnsen gikk seg vill og opplevde en sommernatt. Det skapte grobunn for sagn og overtro. Eventyrskogen ligger der rett utenfor hovedstaden, men framstår ganske annerledes for en fisker enn slik den skildres gjennom sagn og eventyr, for her ligger også mange fiskevann, over 100 i tallet, og flere langt unna grusveier og bebyggelse.

Mye skog og blinkende fiskevann venter på den som tar turen.

Krokskogen fyller nesten halve nordmarkskartet, er omtrent 7-8 mil i omkrets og går fra Sollihøgda i sør til nord for Øyangen i Ringerrike i nord. Vensåssøkket nordvest i Lommedalen i Bærum er skillet mot Bærumsmarka. Den bratte og majestetiske klippeveggen som stuper ned og følger E16 fram mot Sundvollen er grense i vest, derfra Steinsfjorden. I øst skiller Langlidalen, djupålen i Katnosa og ellers Buskerudgrensen Krokskogen fra Nordmarka.

Hektisk sesong

Mange vann og tjern ligger forholdsvis høyt og langt inne i marka, og fiskesesongen er kort og intensiv. Flere vann er islagt til langt ut i mai. Særlig vann rundt Spålen, vann og tjern i nærheten av Oppkuvplatået og tjerna i og rundt Merratjern - Søndagsbrenna Naturreservat slipper isen sent. En sen isløsning fører til lav vanntemperatur i en periode der vann andre steder i marka allerede kan ha vært isfrie en måned. Dermed forsinkes det gode fiskebittet tilsvarende som isen forblir liggende. Fra begynnelsen av juni kan det gjøres bra fangster i lavereliggende og åpne vann, og det gode bittet holder seg progressivt med en sommer som etter hvert tar tak i høyereliggende og mer skyggefulle vann og tjern. Den beste fiskeperioden her når derfor ikke sitt høydepunkt før utover i første del av juli. Dette er en periode andre vann i marka har en for høy vanntemperatur for at ørreten skal være aktiv og bitevillig, men som nå innehar trivselstemperatur her oppe. Som et resultat av den sene sommeren blir også sesongen kortere og mer intensiv, noe som får ørreten til å spise omtrent døgnet rundt. Det borger for et heftig ørretfiske.

Tidlig om høsten kan vann i lavereliggende strøk andre steder fremdeles ha for høy vanntemperatur, men her kommer høsten raskere og med den en vanntemperatur som gagner ørreten og som gir aktivitet. Et fiske utover høsten kan derfor gi mye flott fisk på land. Sesongen i gjennom er det gode muligheter med både flue, mark, spinner og sluk. Det er også mulig å dorge fra kano med wobblere på de store vanna.

Krokskogen nord

I Spålen – Katnosa Naturreservat finnes flerfoldige vann og tjern utenfor allfarvei, og en Spålen rundt vandring med innlagte overnattinger er å anbefale. Her bør man foruten Spålen forsøke seg i Finnvann, Spålselva, Tvetjerna, Langtjern, Fagervann og Auretjern. En tilsvarende tur kan man legge til området rundt Løvlia, og her bør blant annet Gråbergtjern, Nibbitjern, Kusteintjern og Møkkalitjerna avlegges en visitt. Sistnevnte er for øvrig fluevann der det kun er lov å fiske med flueutstyr.

I vann og tjern rundt Spålen kan man virkelig oppleve Krokskogens stemning.

Oppe på Oppkuvplatået nekter is og snø å slippe taket, og området har den lengste vinteren i hele Oslomarka. Av den grunn blir fiskesesongen forsinket i forhold til vann lavere og lenger sør, og er derfor aktuelle vann å avlegge en visitt i juli. Store- og Lille Oppkuven, de tre Trillingtjerna, samt Dalstjern er vann i området med varierte ørretbestander. I Daltstjern finnes også abbor av gjennomsnittelig størrelse.

Store Oppkuvvann ligger vilt og vakkert til på Oppkuvplatået.

Krokskogen sør

By i Lommedalen er et fint utgangspunkt for vann og tjern sørvest på Krokskogen. Langs grusveien oppover ligger Småvanna, Byvannet og Trehørningen, som alle er gode og enkelt tilgjengelige fiskevann. Også mindre tjern og putter i området, som Ristjern, Steffenstjern og Stemnålstjern, er verdt et besøk.

Fisk opp mot en halv kilo er vanlig i overnevnte vann og tjern.

Grusveien stopper ved Kampesætra. Herfra må man følge blåmerket sti videre nordover og inn i Merratjern – Søndagsbrenna Naturreservat. Rett før Kampesætra går en grusvei østover. Følger man denne, vil man kunne komme til Tvillingvanna, Jonsputten og Sætervannet, som alle kan overraske med en og annen fin ørret. Med Åmot eller Skansebakken i Sørkedalen som utgangspunkt, kommer man opp til de tre Lysedammene. Her finnes kun ørret. Det midtre og nedre vannet har de største fiskene, og enkelte kan bli store. Otertjerna ligger på Otertjernshøgda øst for Lysedammene, og her svømmer både abbor og ørret. Dette er vilt beliggende vann, og en natt ved Otertjerna med lomens skingrende skrik gjennom morgendisen, gir assosiasjoner til urørt villmark.

Det er nok av fine vann å forsøke seg med fiskestanga.

Krokskogen vest

Helt vest ligger et knippe tjern som eies av Hole utmarkslag og forvaltes av Hole jaktforening. Det greieste utgangspunktet er å kjøre Dronningveien opp fra Sundvolden og parkere ved Kleivstua. Flere vann kalkes og det settes jevnlig ut ørret. I tillegg finnes abbor av forholdsvis småvokst størrelse i de fleste lokaliteter. Enkelte vann har forholdsvis store ørretbestander der det er ganske lett å få fisk, men det finnes også villmarksvann der man må slite litt for å komme fram. I enkelte av disse svømmer fin ørret. Vann med ørretbestander i området er Myromstjern, Lorttjern, Retthelltjern, Bønnerudtjern, Svarttjern, Abbortjern Nordsetertjern, Stormyrtjern, Torgetjern, Attogfram, Kroktjern og Rokketjern.

I Rokketjern er det mulig å få seg en fin overraskelse.

Større vann

Aklangen, Spålen, Storflåtan, Vesleflåtan og Søndre Heggelivann er de største vannene som det er lov å fiske i. Her finnes ørret på flere kilo. Dorging fra kano med wobbler, sluk eller markdrag er resepten for å komme i kontakt med disse. Også om høsten er det mulig å få stor fisk, nå fra land gjennom å harve. Likeledes kan man om sommeren være heldig å treffe på en skikkelig sværing med fluestanga under spredte vulgataklekkinger. Søndre Heggelivann fortjener ekstra omtale, og er kanskje Krokskogens beste fiskevann. Ørret mellom 800 og 1300 gram i utmerket kondisjon er det mye av. Fiskespisende ørret i vannet har gode vilkår, for det finnes krøkle, som er utmerket matfisk. Vannet huser også en bestand av fin abbor.

Utsikt over Storflåtan, Loka, Rundtjern og Vesleflåtan.

Fiskeinformasjon

De fleste vann administreres av Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). Hole Jaktforening selger fiskekort for et titalls vann med bestander av ørret og abbor. Kortsalg fra Sundvollen Servicesenter (Esso). I Ringerike kommune nord og nordvest på Krokskogen er det ingen samordning eller felles fiskekorttilbud for vann og tjern. Unntakene er Øyangen og Damtjern. Damtjernligger ved parkeringsplassen ved Stubdal i Åsa og fiskekort kjøpes i hus ved parkeringsplassen. Fiskekort for Øyangen kan kjøpes via sms (se lenke).

Øyangen er et stort vann med eget fiskekort.

Adkomst

Fra Oslo: Kjør over Sollihøgda og til Sundvollen, og ta av skiltet vei mot Åsa, på østsiden av Steinsfjorden. Etter 8,5 km tar man til høyre opp mot parkeringsplassen på Damtjern. Fra Hadelandssiden kan man kjøre om Klekken og ta til venstre rett før veien treffer E16. Krokskogen sørfra: Sykkel på grusveier fra Åmot Grustak eller Skansebakken i Sørkedalen, eller fra Tobonn lengst inn i Lommedalen. Den gamle kongeveien ved Jonsrud i Lommedalen fører til vann nordvest på Krokskogen.

Med en sykkel kan du komme deg rundt til de fleste steder.

Naturreservater

Krokskogen opprettholder et vilt preg takket være to, i markamålestokk, ganske store naturreservater. Merratjern - Søndagsbrenna Naturreservat ble opprettet 13. desember 1991, og dekker et areal på ca. 7050 dekar. Området ligger mellom elva Lomma og Heggelivann og er delt mellom Hole og Ringerike kommuner. Spålen - Katnosa Naturreservat er på ca. 20.000 dekar, ble opprettet i juni 1995 og dekker store deler av området mellom Spålen og Katnosa i Lunner og Jevnaker kommuner.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Oslo Nordmark sommer 1:50 000 — fishkingnorway

Og her: Oslo Nordmark vinter 1:50 000 — fishkingnorway

Nyttige lenker

www.ofa.no, www.njff.no (søkeord: Hole jaktforening), www.ringkollenutmark.no, www.skiforeningen.no (informativ markadatabase), www.dntoslo.no (overnattingshytter)

I Krokskogens dype skogsvann lurer Nøkken...

Forrige artikkel Storørretjakt i Luster
Neste artikkel Med fiskestang i Hedalsfjella og Vassfaret