Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ørretbitt i Skorovassfjella

Ørretbitt i Skorovassfjella

Mellom de kjente fiskedestinasjonene Børgefjell i nord og Lierne i sør, ligger et spennende og lite besøkt område med stor ørret. Har du marginene på din side kan du oppleve et ørretfiske du sent vil glemme.

Etter tre timers vandring og klatring med tunge sekker skuet vi ut over vår hjemmebane den kommende uka. Et dusin vann og tjern hang sammen gjennom bekker og mindre elver som slanget seg gjennom landskapet. Dette måtte da være et eldorado for å leve et godt ørretliv, og et tilsvarende eldorado for to fiskere med ørretfeber?

Svarene fikk vi allerede på første kast der vi slang ut en dupp med mark hver mens leirplassen ble etablert. Det tok noen minutter før vi innså at den ene duppen var og ble borte, men brått dukket den opp til høyre i ei vik. Det ble gjort tilslag, og et par minutter senere kunne en utsøkt ørret over 700 gram håves. En slik start gjør noe med forventingene, og de blir ikke akkurat mindre.

Utover kvelden var det vakfest på mygg og vårfluer, og vannets beboere var mottakelig for det som ble servert. Særlig var et enkelt bunnfiske med søkke og mark effektivt, der vi siktet oss inn på vakenes «bulls eye» og lot takkelet med jevne mellomrom bli dratt sakte innover. Ofte kom et kontant hugg før sena ble strammet og marktakkelet dratt momentant utover i vannet.

Flere feite fisker godt over en halv kilo havnet på land, men den virkelig store manglet. Den kom da det begynte å skumre. Et vak som virket lik alle andre vak, viste seg å være forårsaket av en ørretmadam av eldre årgang. En vakker ørret over 1,5 kilo havnet på land, og turen var en gedigen suksess allerede etter første kveld.

De påfølgende dagene loffet vi rundt i området og avfisket det ene mer innbydende vannet etter det andre. Været skiftet kontinuerlig, mellom vindstille og sterk vind, mellom sol og skyer, mellom regn og opphold og mellom 5 og 15 grader, og det var særlig i disse værskiftene at det ble fart i ørretbittet. Det var et fiskebitt der vi til stadighet ble minnet på hvor mye vær og lufttrykk har å si for ørretbittet.

Det viste seg tydeligst onsdagen da mørke skyer omringet vannet vi var ved, og hvor intense små lavtrykk stadig ble kastet inn over oss. Under en merkelig blanding av mørkt, kraftig regnskyll og lyst, gyllent solskinn, dro vi flere feite fisker fra tre kvart kilo til godt over kiloen. Alt mens en vakker regnbue rammet inn omgivelsene.

Også om kveldene var det fisk å få. Vinden stilnet som regel i skumringen, og da var det mye vakaktivitet, forårsaket av voksen ørret som tok turen inn mot land for å jakte kveldsmat. Flere grove fisker ble tatt nær land på denne tiden.

Da ferieuka ubønnhørlig gikk mot slutten kunne vi konstatere at vi hadde vært med på et eventyrfiske. Bevisene lå fileterte og vakuumpakket i blytunge sekker, som var tyngre hjemover enn på veien opp.    

Flotte fiskemuligheter

I motsetning til sine velkjente og godt besøkte naboer i nord og sør har Skorovassfjella langt mindre besøkstall å vise til. Hovedårsaken er nok at området ikke er like mye omtalt og profilert slik som Børgefjell og Lierne, blant annet gjennom Lars Monsens turer på NRK. En annen årsak er at der Børgefjell og Lierne har satset på turisme og fiskere med informative nettsider og felles fiskekort for store områder, så er det for Skorovassfjellas del lite fiskeinformasjon å finne.

Vann, tjern, elver og bekker er spredt ut over et lavfjellsområde fra ca. 500 meter over havet og opp til et høyfjellsterreng på ca. 800 meter over havet. Det finnes alt fra store sjøer til små navnløse tjern og putter, samt ørretførende elver og bekker. Det gir store muligheter for et variert og spennende fjellfiske. Kart over området er tettpakket av små og større blå flekker forbundet gjennom elvenes blå krumspring. Ørret har tilhold i de fleste lokaliteter der det er egnethet for den å leve.

I flere vann, særlig i høyereliggende områder, finnes gode røyebestander. Fisken klarer seg uten menneskelig bistand, og det er de fleste steder gode gytemuligheter, slik at nye ørretgenerasjoner årlig ser dagens lys. Det finnes derfor fisk av alle størrelser. Matfatet er generelt stort og variert, og fiskene vi dro på land var i utmerket kondisjon og hadde rødt og delikat fiskekjøtt. Snittet på ørreten lå på over 700 gram. Sjelden var det ørret å få under 400 gram. Flere fisker hadde vekt mellom en og to kilo.

Mange mindre tjern er navnløse på kart, men man bør absolutt legge turen innom disse. Selv om man kan risikere å ta noen kast i et og annet fisketomt vann vil det fort være verdt det om man treffer blink. Da kan man ha et euforisk fiske etter stor ørret som sjelden eller aldri har sett et fiskeredskap før. På vår tur kom vi over noen slike vann, og enkelte ble avslørt av at inn- og utløp var blokkert med steiner, slik at fisken ikke skulle rømme nedstrøms eller produsere for mye ørretyngel.

Helt øst i området ligger det som kalles Havdalen og områdene sør for denne. Her finnes flere spennende røyevann i et kupert høyfjellsterreng, der det kan være mulig å komme i kontakt med røye over to kilo. Området er særlig populært på senvinteren, og det finnes en scooterløype fra Skorovatn og inn til Havdalsvatnet. 

Variert fjellfiske

Opp mot ca. 600 meter over havet er det et lavfjellsterreng med frodig vegetasjon, bjørkeklynger, vierkratt og spredt bevokste myrer. Høyere opp er det lav, mose og stein som dominerer, men det finnes også slake og grønne blomsterdekte lier som bølger seg oppover i landskapet. Terrenget er generelt kupert der man ofte kan balansere på smale høydedrag bortover før man må krysse et lite juv, for så å klatre opp og ta seg bortover på neste høydedrag. Store områder føles totalt uberørt, og det er få rødmerkete stier og tråkk fra mennesker. Legg til vakker natur, bortgjemte storørretvann, samt den litt nagende følelsen av ikke å vite om det finnes fisk, og man får raskt følelsen av å befinne seg i urørt villmark.

Aktuelle fiskevann

Skorovassfjella huser plenty av spennende fiskevann med både ørret og røye. Noen forslag til aktuelle fiskevann kan være:

Havdalsvatnet er et digert vann i nordøst. Her finnes stor ørret og røye. Sammen med Havdalselva, og Litlflyen og Storflyen som er store bassenger i øvre deler av elva, er det mulig å ha et formidabelt fiske etter både stor ørret og røye.

Stor-Gaiseren er et forholdsvis stort fjellvann som huser fin ørret. Glem heller ikke de mange småtjerna i området rundt.

Holmvatnet og Kvilvatnet ligger i samme område, sammen med mange mindre tjern, og alle kan gi fra seg flott ørret om forholdene og fisket klaffer.

Lenger nord ligger Blåhammartjønna, som er et forholdsvis smalt og langstrakt vann, samt Blåhammarflyen, som er et spennende vassdrag med små og store kulper og loner. Begge huser ørret som kan gi real bøy på stanga og høylytt knitring i snella.

Litt lenger nordvest ligger de to Skardtjønna som kan gi en og annen overraskelse i form av storvokst ørret.

Lenger vest og lavere i terrenget ligger flere vann og tjern plassert i mer spredt skogsterreng. Blant annet bør Trolltjønna og Olatjønna gis et forsøk.

Ønsker du å prøve røyefiske, så finnes et godt knippe fjellvann med virkelig grov fisk. Blant annet bør Havdallsfjelltjønna, Fjelltjønna, Istjønna og vannet med det samiske navnet Luvlie-Balhkohkejaevrie utforskes.

Område

Skorvassfjella er et fjellområde nord i Trøndelag fylke med beliggenhet i grensetraktene til kommunene Lierne i sør og øst, Namsskogan i vest og Røyrvik i nord og midtre deler. Området bølger etter hvert over i Børgefjell og Lierne henholdsvis i nord og sør. Mest kjent er nok tettstedet og gruvesamfunnet Skorovatn nord i området, ved fylkesveg 764 mellom Namdalen og Tunnsjøen, som hadde gruvedrift frem til 1984. Området veksler mellom lavfjell med vegetasjon og småskog og opp til mer goldt høyfjellsterreng med stein, ur og barskurt fjell. Området er forholdsvis lite besøkt av langveisfarende fiskere.

 Fisketips

  • Fra juli og ut i september er det som regel best fiske, men også et tidlig vårfiske kan gi gode resultater. Flere røyevann i Havdalen er også populære å isfiske på ved påsketider.
  • Insektlivet er stort og variert, og det er gode muligheter for rå opplevelser med fluestang. På vår tur var det døgnfluer, vårfluer, mygg, knott og fjærmygg som ørreten vaket etter. Også på høyfjellet var det klekkinger av døgnfluer, i tillegg var det mye stankelbein og enkelte vårfluer å se.
  • Værskifter kan skape fart i bittet, og da bør man være på plass å fiske aktivt.
  • Slukfiske er effektivt, og særlig ga såkalte hybridsluker med S-form mye fisk. Gode utgaver er Viking Herring i rød/sølv med svart prikk, rød/kobber, rød/sølv, blå/kobber, samt Møresilda i rød/kobber og blå/sølv.
  • Ørreten i området er glad i mark, og den bør fiskes i de vannlag der ørreten befinner seg. I vær med mye vakaktivitet bør marktugga presenteres høyt i vannet og i dårligere vær bør den bunnfiskes. Forsøk også smygfiske på vakende ørret nær land.

Fiskeinformasjon

Fiskekort: Midtre og nordre deler ligger i Røyrvik kommune, og her gjelder i hovedsak kort for Staldvika Utmarkslag (flere grunneiere med felles fiskekort). Fiskekortsalg: Skorvass S-lag (telefon: 74 33 47 83, e-post: skorovas@skorovas.coop.no)

For vestre del i Namsskogan kommune gjelder Namsskogankortet. Fiskekortsalg: Inatur.no (søkeord: namsskogankortet)

For et lite område i søndre del i Lierne kommune gjelder Nordlikortet. Fiskekortsalg: Inatur.no (søkeord: nordlikortet).

For nordøstre og østre deler i Lierne kommune gjelder fiskekort for Havdalen (flere røyevann). Fiskekortsalg: Skorvass S-lag, Havdalen Jakt og Fiske.

Atkomst

I sørøst, og med utgangspunkt fra Skorovatn, kan man på merkede stier ta seg inn til de nordre, sørøstre og midtre deler av området.

Fra sør kan man ta seg inn fra langs fv. 74 og legge turen nordover.

For områdene i nordøst og øst kan man kjøre bomvei inn fra Stallvika til veiens slutt og herfra følge et tråkk, og derfra videre opp i fjellet.

Nyttige lenker

skorovasogomegn.no, inatur.no (søkeord: namsskogankortet), nordlikortet.no, facebook.com (søkeord Havdalen jakt og fiske, Skorovatn samvirkelag)

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Nordli — fishkingnorway

 

God tur, og skitt fiske..!
Forrige artikkel Ørretraid i Langsua nasjonalpark (Gausdal vestfjell)
Neste artikkel Rv 504 Fiskje - ørretfiske på Jæren