Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ørretraid i Langsua nasjonalpark (Gausdal vestfjell)

Ørretraid i Langsua nasjonalpark (Gausdal vestfjell)

I Langsua nasjonalpark kan du oppleve fredet villmark og loffe rundt med fiskestang mellom vann, tjern og elver. Her finnes meget gode ørretbestander, og kilosfisk er ganske vanlig.

Etter halvannen times marsj kunne vi sette opp lavvoen ved Søndre Nonstjønn, vår basecamp de kommende døgn. Første kveld gikk med på å avfiske Nonstjønnan, tre i tallet, men at alle gode ting er tre stemte slettes ikke denne fiskeøkten. Ikke én ørret aksepterte det vi presenterte, og både sluk, spinner og mark forble urørt.

Neste morgen la vi turen innover mot et virkelig storfiskvann. Noen tusen skritt senere kunne vi spent begynne å utforske Vietjønnet. Tjernet flørtet med oss og viste sitt potensial ved at flere sværinger var oppe og vaket, men de lot seg ikke kroke, og frustrasjonen kom sigende. Jeg fikk i hvert fall fysisk se hva som bor i vannet, for etter ett av veldig mange kast, fulgte en mørk skygge etter sluken inn på grunna. Skyggen var en diger ørret mellom halvannen og to kilo. Helt skjelven forsøkte jeg små stopp i innsveivingen i et desperat forsøk på å provosere fram et hogg, men kjempen lot seg ikke overliste, og snudde og dro ut mot dypere vann igjen. Det var den fiskemessige beholdningen denne dagsturen.

Tilbake ved basecamp skyet det over og vinden økte på. Det burde da sette litt fart i fiskebittet? Og snart gaulet Bård ut at han hadde fisk på, og den virket stor. Sene ble stadig dratt ut fra snellespolen og bremsen måtte jevnlig justeres.

Kampen varte og rakk, men snart kunne en feit ørret trekkes over håvrammen og løftes inn på land. En slik nydelig sølvfarget ørretkubbe på en snau kilo burde gi bud om bedre tider med tanke på fiskebittet, og bedre tider ble det.

Den kommende perioden tok ørretbittet seg kraftig opp, og det ble fisk nok til et par middager, samt at noen blodrøde ørretfileter ble med i sekkene hjem igjen. Vi hadde opplevd litt av hva Langsua nasjonalpark har å tilby.

Nasjonalpark

Langsua nasjonalpark ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Det meste av nasjonalparken ligger i Gausdal statsallmenning. Det er Gausdal Fjellstyre som forvalter, kultiverer og selger fiskekort for statsallmenningen. Her finnes mange fiskevann, over 90 i tallet. I tillegg finnes ca. 40 km med fiskemuligheter i elver og bekker, blant annet i Dokkelva, Nordåa, Revåa og Hynna.

Terrenget består av åpent lavfjellslandskap med lange, slake lier med mye lav og vier, men det finnes også mer kupert skogsterreng i lavereliggende områder.

Nasjonalparken innbyr til loffing med telt og fiskestang. Valgene er mange og man kan fiske i store fjellvann, små hemmelighetsfulle skogstjern eller i bekker og elver. Ørret er vanligste fiskeart og finnes stort sett i alle vann og vassdrag, men det er også røye, abbor og sik i enkelte vann. Fisken er i gjennomgående god kondisjon og den kan bli stor, og ørret mellom en og to kilo tas jevnlig.

Det blir årlig gjennomført tiltak for å forbedre fisket og fiskemulighetene. I vann med liten naturlig rekruttering blir det satt ut ørret, mens det i vann med tette bestander utføres tynningsfiske med finmaskede garn.

Fiskevann

Innenfor statsallmenningen og Gausdal Fjellstyres område ligger det store Dokkfløyvatnet. Vannet er meget populært og ørret over 2 kilo er ingen sensasjon. I tillegg er det abbor og sik å få. I Nordre, Midtre og Søndre Nonstjønn lever voksen fisk av god kvalitet. I Nyvatnet og Hjerttjønnet finnes også pen fisk av god kvalitet. Valåtjønnet har gode næringsforhold og produserer fisk med høy k-faktor. Det samme gjør Vesltjønnet (Presttjønnet). Øvre Nysetervann har høy snittvekt og også god kondisjon på fisken. I Kjerringtjønna lever en liten bestand med stor fisk. Storvokst ørret er det også i vannet Obleiken. Søre og Nordre Valdrestjønnet har ørret i alle størrelser, inkludert kilosfisk. Skardtjønna består av tre vann, der det nordre går for å være det beste fiskevannet. I nærheten renner Fossbekken, som er en artig bekk med steikefisk. Tverrlitjønnet huser stor ørret, og det samme gjør Nuptjønnet. Det vestre Gardbutjønnan rommer en fin ørretbestand, og på turen innover kan man fiske i Nordåa. Vietjønnet er et storfiskvann ved Storkvolvbua med en liten bestand av grov ørret. Øvre Megrundstjønnet er et annet ypperlig fiskevann med stor ørret. Det samme kan sies om Heimtjønnet. Morgobeittjønnet og Vesle Ongsjøen har ørret i god kondisjon, noe som gir god vekt på fisken. Ulsteintjønnet og Demmtjønnet er to andre tjern der ørreten har høy snittvekt. I Febutjønnet, i Valdrestjønn fiskedam og i det lille Karssjøtjønnet blir det satt ut relativt stor ørret hvert år, som veier opp mot 500 gram. 

Ønsker man å fiske etter andre arter lever røye i Hornsjøen, Dunglungen, Mossjøen, Ropptjønnet, Øvre Reinsjøen og Kroktjønnet i Vetafjellet. I Mjogsjøen svømmer sik, mens det er abbor i Kroktjønnet ved Kittilbu og Svarttjønnet.

Fiskekortområder

I ytterkantene av nasjonalparken finnes andre fiskekortområder med et anselig antall vann og tjern som huser ørret i alle størrelser.

I sør ligger Torpa statsalmenning, som forvaltes av Torpa Fjellstyre. Nord for fylkesvei 204 ligger et knippe spennende vann og tjern med stor ørret som fortjener et besøk.

I vest, innenfor Øystre Slidre statsalmenning, forvalter Øystre Slidre Fjellstyre fiskerettighetene. Her finnes flere gode fiskevann, blant annet i området Skredalsfjellet og Skredalen.

I nordvest, innenfor Sør-Fron og i randsonen av Langsua nasjonalpark, har Espedalen Bygdealmenning enkelte vann innenfor nasjonalparkens grenser. Her kan man få seg en overraskelse i form av feit og voksen ørret.

Områdeinformasjon 

Langsua nasjonalpark er et stort sammenhengende og villmarkspreget lavfjellsområde med variert og særegen natur bestående av gammel gran- og furuskog, frodige bjørkelier, store myrområder og vidstrakte fjellier. Her kan man vandre i flere dager, og overnatte i telt, eller åpne hytter og buer. Terrenget og et godt utbygd nett av merkede stier gjør fjellområdet egnet for barnefamilier på tur. Fjellene Skaget (1665 m.o.h.) og Langsua (1553 m.o.h.) er markerte landemerker.

Nøkkelopplysninger

Vernet: 11. mars 2011, utvidelse av gamle Ormtjernkampen nasjonalpark (1968). Vernet areal: 537,1 km2.

Beliggenhet: Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Verneformål: Ivareta et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap, med viktige leveområder for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter, kulturminner og særpregede kvartærgeologiske forekomster.

Fiskekortsalg for alle områder: Inatur.no

Fiskearter: Ørret, røye, abbor, sik

Fisketips

Ta med et utvalg spinnere. Mange vann er grunne, og da er spinner ofte å foretrekke framfor sluk. Et enkelt markfiske fungerer godt, og på kveldstid kan ørreten være hissig på mark. Forsøk duppfiske på vakende fisk langt ute, kun søkke og mark under ruskvær og i elver og bekker, og ha et smygfiske med kun krok og mark på vakende fisk nær land.

Fluefiske: Gode muligheter for fine fangster med fluestang. Bra vakaktivitet etter døgnfluer, vårfluer, maur, fjærmygg og knott.

Sluk. Mange vann er langgrunne, så skjesluker opptil 12 gram som går høyere i vannet bør være førstevalget. Forsøk farger i kobber/rødt og blått/sølv.

Atkomst

Gausdal Fjellstyre: Liomsetervegen fra Holsbru bomstasjon/kafe til Liomseter, Revsjøvegen fra Svatsum i Vestre Gausdal til Revsjøene, Ormtjernsvegen fra fylkesvei 204 til Toftsetra og Dokkfløyvegen fra fylkesvei 204 v/Kittilbu til Torpa avhengig av utgangspunkt.

Espedalen: Ta av E6 ved Vinstra og følg riksvei 255 til Skåbu og inn på Jotunheimvegen ved Slangen.

Øystre Slidre: Fra fylkesvei 51 (Fagernes-Valdresflya-Vågå) går det flere bilveier inn i allmenningen. Alle er bomveier, bortsett fra fylkesvei 51.

Torpa: Gjennom Gausdal og fylkesvei 204 retning Fagernes. Fra Valdres gjennom Etnedal og fylkesvei 204 inn i området ved Leningen Hyttesenter.

Overnatting

Gausdal fjellstyre har åtte utleiehytter. Booking via Inatur.no. I tillegg finnes flere åpne buer. Den Norske turistforening (DNT) har én betjent og seks selvbetjente hytter i området.

Nyttige lenker

inatur.no (søkeord: langsua, espedalen, øystre slidre, torpa), gausdal-fjellstyre.no, espedalenbygdealmenning.no, oystre-slidre-fjellstyre.no, torpa-fjellstyre.org, ut.no (søkeord: langsua), valdres.com, gausdal.com.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Langsua nasjonalpark (Gausdal) 1:50 000 — fishkingnorway

God tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Høyt og lavt på Blefjell
Neste artikkel Ørretbitt i Skorovassfjella