Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ørretfiske helt på grensen

Ørretfiske helt på grensen

I Halden kommune i Østfold fylke ligger et godt knippe vann og tjern som kan være verdt å kombinere med en handletur til Sverige. Fiskemiddagen kan du imidlertid fiske selv med et ørretfiske helt på grensen.

Som en av mange tar jeg en gang i blant en handletur til Sverige, der vareutvalget er stort og prisene fremdeles relativt lave. Allikevel har avstanden til grensen vært såpass lang at man med kjøring tur retur, samt shopping i flere butikker, ofte må bruke en hel dag. Det er for meg noe nær galskap, så her var det fram med kartet for å sjekke om handleturen kunne kombineres med litt praktisk ørretfiske.

Nå er vel ikke ørretfiske det man først forbinder med Østfold, men det arbeides godt i jeger- og fiskeforeningene, og resultatet er flere områder med nettopp gode ørretbestander. Mitt søken etter nye ørretvann på kartet stoppet på flere små og blå felt med vann helt inn mot svenskegrensen. De lå så nær grensen at ett av dem hadde delt statsborgerskap, mens de andre kun lå et godt slukkast unna.

Neste morgen gikk turen mot Halden og etter hvert fylkesvei 102 mot grenseovergangen. Et par hundre meter før riksgrensen bar det så av sted på sykkel oppover grusveien mot de utvalgte vann. Første stopp var Otertjern. Vårfluer stripet på vannoverflaten og enkelte flyvemaur flakset målløst rundt. Fiskeskjelven kom umiddelbart og da en stor ørret viste snuten rett utenfor der jeg stod, så gikk skjelvingen over til fiskefeber.

Verken den ørreten eller andre lot seg overliste, så noe slukøret ruslet jeg over til Hestetjernet rett ved. Dette tjernet var alt annet enn enkelt å avfiske, for der bratte barskurte skrenter ikke stupte ned i vannet, der hadde Børre bever gått bananas med trefellingen. Etter noen mislykkete kast etter enkelte vakende ørreter ruslet jeg skuffet videre mot neste tjern.

Når en blå flekk på kartet navngis Stutauget er ikke forventingen om et innbydende tjern særlig stor, men desto mer gledelig var det et meget tiltalende tjern som dukket opp, der skrenter, myrbremmer og myrtorver dominerte omgivelsene. Og ikke minst vaket det kloss inntil land.

Et par ørreter virket store. Ørreten ved den bratte skrenten virket skremt og ville ikke ta min marktugge. Den andre derimot vaket ufortrødent videre utenfor myrtorven…

En markagnet krok dalte ned i vannet der de siste vakringene døde ut. Det var ingen respons. Skuffet hevet jeg stanga slik at marktugga ble løftet litt opp i vannet. Da var det brått bevegelse i sena, og raskt ble det i stor fart dratt sene av snellespolen. Tilslaget satt og etter en heftig kamp kunne fisken håves.

En flott bronsefarget ørret på 45 cm og ikke langt unna en kilo. Jeg hadde fått mer enn hva som var lov å forvente av et slikt kjapt og nokså impulsivt ørretraid.

Langt lystigere til sinns enn vanlig, gikk handelen i Strømstad et par timer senere som en lek. En slik velkomst har medført flere besøk når svenskehandelen skal gjøres unna - et kombifiske der fryseren kan fylles opp på mer enn en måte.

Berbyvanna

Området kalles lokalt Berbyfjellet og består av et kupert terreng der spredt furuskog, barskurt fjell, lyng og lav dominerer på høydene rundt, og der tjerna ligger i fordypninger med steile skrenter og tettere skog rundt. Det er mye fjell oppe i dagen, så stedsnavna farges av det og kalles fjell selv om «fjellområdene» ligger kun et par hundre meter over havet, blant annet Signebøfjellet, Berbyfjella og Ankerfjella. Totalt er det et titalls vann som man kan kalle typiske grensevann med kun kort avstand til riksgrensen.

Nord for fylkesvei 102 ligger vann og tjern som perler på en snor oppover i terrenget. Her selges det fiskekort for Stutauget, Hestetjern, Otertjern, Berby-Langevann, samt Søndre og Nordre Svartholstjerna. Her kan man følge bomveien innover, og for å spare tid og krefter kan det være smart å ha med en sykkel.

Berby-Langvannet er det største vannet, og er langt og smalt, og man kan faktisk fiske fra grusveien som sneier sørenden. Her virker det å være forholdsvis mye fisk, så det er gode muligheter for fangst.

De andre nærliggende blå flekkene på kartet er av tjerns format og her svømmer ørret av varierende størrelse, og det finnes fisk godt over den magiske kilosgrensen.

Sør for fylkesvei 102 ligger Tatertjern synlig fra veien. I tillegg vil man litt lengre sør komme til Svarttjern, Kutjern og Trolldalsvannet. Alle vann og tjern med bestander av ørret, der det er mulig å få seg en hyggelig overraskelse.

Helt i sør, på platået som kalles Signebøfjellet, ligger også noen grensenære vann og tjern med ørretbestander og fiskekortsalg. Dette innbefatter blant annet Nordre Hogsjøen, Årbutjernet og Svenstjernet.

I tillegg er det nær 20 vann og tjern som ligger noe lenger inn på norskesiden, men som har tilsvarende gode fiskemuligheter. Dette er vann og tjern med beliggenhet på Ankerfjellet litt lenger øst, og innbefatter blant annet Mørtevann, Øvre- og Nedre Sørvann, Angertjern, Elgtjern, Langetjern, Trettertjern og Bjellåstjern. I tillegg til ørret skal det finnes abbor i de fleste lokaliteter.

Vann og tjern ligger i naturlig kalkfattige områder og var sterkt preget av forsuring, inntil man startet med kalking tidlig på syttitallet. Da var ørreten i ferd med å forsvinne, men med jevnlig kalking med hjelp av tankbiler, båt og helikopter har dette gitt gode resultater i form av bra vannkvalitet for fisken. I kombinasjon med ørretutsettinger finnes i dag mange fine fiskevann med muligheter for fangst av ørret opp i mot to kilo.

Det er AJFF Halden som forvalter overnevnte vann, og de driver i dag utstrakt kultiveringsvirksomhet i 29 innsjøer og tjern innenfor Haldens kommunegrenser. Vanna blir kalket, og det foretas jevnlige utsettinger av ørret fra eget klekkeri.

For de som foretrekker større innsjøer, eller svært enkel tilgjengelighet, er det mulig å fukte sena i Ørsjøen, Store Erte og Kirkevannet, som alle er digre innsjøer hvor det er mulighet for både en strekk på beina og forhåpentligvis strekk i sena før handleturen skal gjennomføres.

Fiskekort

Det er AJFF Halden som disponerer og selger fiskekort for grensevanna. Fiskekortsalg: Gilstedt Jakt, Fiske og Friluftsliv i Jacob Stuarts gt.7, Billingtons Jernvare i Storgata i Halden og Bøkevangen på Prestebakke.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Fredrikstad-Halden — fishkingnorway

Handletips

Om man skal handle inn frysevarer kan det være taktisk smart å fiske først, for så å handle etterpå, for å unngå at varene blir liggende lenge i en varm bil. Er det annet enn frysevarer man skal handle inn kan det være greit å få unna handelen først, for så å ta bakveien tilbake til grensen, og på den måten ha resten av dagen til disposisjon for å fiske uten å ha en handlelapp som brenner i lomma.

God tur og handel, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Eresfjordfjella - æresord i Eresfjord
Neste artikkel Et fiskeeldorado i Rana