Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Eresfjordfjella - æresord i Eresfjord

Eresfjordfjella - æresord i Eresfjord

Av en fiskekompis hadde jeg fått både æresord og kors på halsen om at fjella i Eresfjord skjulte fiskevann med diger ørret over to kilo. Men et æresord er på langt nær det samme som at storfisken lar seg overliste.

En fiskekompis hadde opplevd noen utrolige fiskeøyeblikk i Eresfjordfjella. Etter en intens byttehandel hadde jeg et par nye hemmeligheter i sekken, men hadde også sluppet ut et par som hadde kostet litt å avsløre. På grunn av den hete sommeren kunne jeg allerede i starten av juli slenge sekken på ryggen å starte klatringen opp mot fjellvannene som lå rundt 1300 meter over havet. Fire timer senere kunne en kokvarm og utslitt kropp lempe den tunge sekken av skuldrene og vasse ut i vannet med klærne på nær der base camp skulle være den kommende uken.

De påfølgende dagene ble mange vann og tjern utforsket. Stemningen gikk fra å være svært optimistisk til å bli totalt blottet for håp. Den langvarige varmen virket å ha tatt knekken på alt som var av fiskebitt, enda kalenderen bare viste første uka av juli. I de to hemmelige vannene nifisket jeg i timer i strekk uten resultat. Eller det vil si, jeg fikk på en liten ørrettass, men den manglet i hvert fall en null i å bikke antall gram jeg hadde blitt lovet. Men jeg fikk i det minste visuelt se hva som svømte i vannet, for i det steikefisken kom inn på grunna, skjøt en skygge inn fra dypet til høyre, og før jeg forstod hva som foregikk, gikk en sværing av en ørret til angrep på fisken jeg hadde kroket. Den gjorde flere iherdige forsøk på å skaffe seg middagsmat, men oppdaget snart fiskeren på land og pilte ut på dypere vann. Det var det jeg så av tokilosfisk den uka.

Da alt så som mørkest ut, kom jeg på dag nummer fire til et navnløst lite vassdrag, der små og større tjern og kulper hang sammen. Her fantes flere inn- og utos med rennende og mer avkjølende vann. Mer var det ikke som skulle til for å stimulere og sette litt fart i ørreten, og på disse stedene opplevde jeg et fantastisk artig fiske etter flott ørret mellom 750 gram og 1250 gram.

Dagen etter fant jeg et nytt og mindre navnløst vassdrag med tilsvarende forhold. Ørreten var generelt noe mindre, men i flott kondisjon. Varmen tatt i betraktning, så var det et fiske man ikke opplever alt for ofte.

Drømmen om en tokilos brant bort med sommervarmen på denne turen, men da trøsten var ørret halvparten så stor, så jeg ingen grunn til å klage på æresordet jeg hadde fått.

Eresfjordfjella

I Eresfjordfjella finnes mye vær, mektige og bratte fjell, samt store områder lite besøkt av mennesker. Og inne i blant dukker blinkende fjellvann opp, der de fleste innehar ørret. Det er nok å velge i blant, og mulig å fiske omtrent fra bildøra nær grusvei og dra mye, men generelt mindre ørreter, eller slenge sekk og telt på ryggen og traske i timevis innover mot fjerne høyfjellsvann med grovvokst ørret.

Generelt er landskapet dominert av tørt klima med kupert høyfjell i sør, mens det mot nord er mer kystlandskap med høye tinder, bratte fjellsider, isbreer og mer nedbør. De fleste vann ligger i skrint terreng i høyfjellet, mens enkelte vann i lavere områder omgis av noe lav vegetasjon. 

Landskap

På vestsiden av Eikesdalen er det høye og stupbratte tinder, mye ur og steinete landskap, og flere steder utfordrende å ta seg frem. Inne i blant finnes meget spennende fiskevann der stor ørret lever. På østsiden er det også svært kupert, flere vann og tjern finnes, samt flere elver og bekker hvor man kan ha et spennende fiske. Generelt finnes det både grunne og dype vann, og vann med kombinasjoner. Dette er naturlige forhold som ørreten utnytter, og som påvirker hvor den oppholder seg under ulike værforhold. For området bør man generelt fiske dypt og langs bunnen i kaldt og vindutsatt vær, samt i perioder der vannet virker å være for varmt. I motsatt ende bør man oppsøke grunnere vann og tjern for å finne varmere vann, vakende fisker og for å fiske med flueutstyr.

Glem heller ikke elvene og de større bekkene. Et variert elvefiske kan være redningen om fiskebittet virker å være fraværende i vann og tjern.

Fiskevann

Det er et femtitalls kjente fiskevann i området, og mange huser svært gode ørretbestander. I tillegg finnes et godt knippe mindre, navnløse tjern og putter der det lever ørret. Her kan man tidvis få seg en positiv overraskelse i form av storvokst fisk.

Inste Bruåbottvatna og Ytste Bruåbottvatna ligger vrient tilgjengelig, men kommer man seg inn til vannene kan man få kontakt med mye fin ørret mellom trekvart kilo og en kilo. Enkelte større forekommer nok også.

Litt lavere og lenger nord ligger Børtjønnin. Dette kan være fine vann om fisken ikke er i bittet andre steder. Her er det mulig å få ørret opp mot en halv kilo under de fleste forhold. Mardalsvatna ligger noe lavere, men alle huser gode ørretbestander, og det å passere kilosgrensen er fullt mulig.

Langs anleggsveien Sandgrovbotnvegen ligger flere vann enkelt tilgjengelig. Her kan man komme i kontakt med mye, og også stor, ørret. Vannene kan være fine for familier, funksjonshemmede eller for eldre som ikke kan eller ønsker å forflytte seg over lange avstander.

Høyere opp i terrenget ligger Grovåvatnet og Øvre Høvelvatn. Begge er reale høyfjellsvann der det svømmer diger ørret, men de er ikke lette å overliste. Her fordres det et tålmodig slukfiske, der man avfisker vannlagene i vifteform før man forflytter seg til neste kasteplass.

Lenger øst finnes fin ørret, samt harr, i det store vannmagasinet Aursjøen. Lenger nord, innover i Stordalen, finnes ytterligere vann og tjern med gode ørretbestander der man kan få stor fisk. Her er det også gode forhold for fluefiske på vakende ørret. I samme område er det mye rennende vann å finne, og man kan ha et spennende elve- og bekkefiske etter ørret i alle størrelser.

Områdeinformasjon 

Eresfjordfjella ligger innenfor Eresfjord og Vistdal statsallmenning, et område som dekker i alt 214 dekar med høyfjell i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Den lange Eikesdalen deler fjellpartiet i to, der statsallmenningen grenser til Eikesdal Sameige på begge sider av Eikesdalen, og mot Rauma, Sunndal og Lesja kommuner i henholdsvis sør, vest og øst.

Statsallmenningen er vernet gjennom Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalpark, Dalsida og Eikesdalsvatnet Landskapsvernområder og Torbudalen og Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen biotopvernområder. Vernet skal ivareta reinsdyrbestanden og dens leveområder.

Fiskeinformasjon 

I Eresfjord og Vistdal Statsallmenning er det Nesset Fjellstyre som forvalter fiskerettighetene, selger fiskekort og som setter ut fisk der det er behov. Fiskekortsalg via Inatur.no.

Fiskearter 

Ørret

Fisketips 

Fiskesesongen er kort og hektisk for vann høyt og langt inne på fjellet. Sent i juli og august er beste fiskeperiode. I vann nær anleggsveiene innover kan man generelt ha et godt fiske fra ut i juli og utover.

Eresfjordfjella ligger nær kysten og tar imot mye vær som stadig skifter, og med det også fiskebittet. Utnytt derfor hver liten periode med rolige vindforhold, sol og temperaturskifter.

Vann i lavereliggende områder og i mer frodig landskap har flere ulike insektsklekkinger gjennom sesongen, som gir vakaktivitet, og man kan da ha et artig fiske med fluestanga.

På høyfjellet er det slukfiske som hovedsakelig gjelder. Kast på eventuelle vak og sveiv sluken høyt i vannet. Er det vind og kaldt bør sluken ”torskefiskes” langs bunnen innover med hyppig bunnkontakt.

Effektive fjellsluker i området kan være Møresilda i blå/sølv, rød/kobber og i ørretutførelse, Salamander i rød/kobber, Viking Herring i rød/hvit med sort prikk og Spesial sluker i rød/kobber og blå/sølv med røde prikker.

Er bittet dårlig kan det være smart å forsøke små sluker og spinnere i inn- og utløp, samt i kulper og bekker vann i mellom. I strømmende vann har ofte ikke værforholdene like stor innvirkning på fiskebittet. Forsøk gjerne sterke farger.

Atkomst 

Adkomst fra E136 og inn i fjellområdet via Aursjøvegen fra Eikesdal til Sunndal, eller anleggsveien (Sandgrovbotnvegen) fra Stuguflåten til Mardalsbotnen. I et normalår er veiene åpne fra 1. juni til 30. november.

Overnatting 

Overnattingsmuligheter på Aursjøhytta, som er Kristiansund og Nordmøre Turistforenings hytte ved Aursjødemningen (betjent i sommersesongen).

Nesset Fjellstyres hytte ved Aursjøen og hytte på Kaffihaugen i Stordalen (2-3 timers gange).

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Sunndalsøra 1:50 000 — fishkingnorway

Nyttige lenker 

nessetfjellstyre.no, Inatur.no (søkeord: nesset eller snøhetta), romsdal.com.

God tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Lifjell - liflig fjellfiske i Telemark
Neste artikkel Ørretfiske helt på grensen