Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Et fiskeeldorado i Rana

Et fiskeeldorado i Rana

I fjellene nord for Virvassdalen i Rana kommune i Nordland fylke finnes idylliske områder der de aller fleste forutsettingene for et godt fiske er på plass.

Turen hadde til nå gitt så pass mye fin ørret at jeg faktisk var litt mett av ørretfiske. Jeg trengte en ny utfordring, og hadde vært forutseende nok til å ta med forskjellige fiskesaker. Det var tid for å forsøke å kroke ei røye eller to i det fine sommerværet. Jeg visste om et vann i nærheten der ørret og røye svømte side ved side, og neste dag kastet jeg optimistisk og forventet godt bitt også her. Den gang ei. Vannet var helt dødt. Det gjør raskt noe med skjør oppbygd selvtillit, og det er ikke positivt. Etter en resultatløs fiskeøkt måtte jeg innse at bittperiodene til røye og ørret ikke nødvendigvis følger hverandre og at de fordrer ulike tilnærminger. Etter en kort tenkepause kom jeg fram til at typiske ørretredskaper skulle legges bort og erstattes med sterkere og mer aggressive røyesaker.

Fisket fortsatte med ny optimisme, men lite annet hendte enn et par irriterende bunnapp. Jeg var i ferd med å resignere, men så plutselig hadde jeg kontakt, men den glapp. Et nytt kast på samme sted fulgte og igjen hugg det til, og nå var det fullkontaktfiske. Stanga inntok bananform, fisken freste rundt på dypet og jeg var euforisk og engstelig om hverandre. Da fisken kom inn på grunnere vann kunne jeg skimte hvite finnekanter, og jeg fikk bekreftelsen jeg trengte. Røya ble kjørt etter læreboka, og en flott fisk ikke langt unna kiloen ble snart løftet jublende på land. Ytterligere to fine fisker tok følge i timen som fulgte, så var det slutt. Den trege starten var glemt og dagen ble akkurat så vellykket som jeg håpet. 

 

Godt forarbeid

Det å studere interaktive kart på nettet er en smart og spennende måte å finne fram til nye og forhåpentligvis ukjente fiskeperler rundt om kring i Norge. Ofte er slike steder med de beste forutsettingene allerede oppdaget, og fisketrykket er tilsvarende høyt. Eller så kan områder med masse spennende bekker, elver og vannsystemer på kartet i virkeligheten ha for gode gyteforhold og dermed være preget av ørretbestander med overbefolkning. Men i blant treffer man blink og finner et område der omgivelsene er idylliske, de som fisker er få, vannsystemene innehar alt fra store vann og små tjern til elver og bekker, og ikke minst er det muligheter for stor fisk. Med slike rammer er det kun opp til en selv om fiskefangsten matcher forutsettingene.

Nok av vann

Et slikt område med alle overnevnte forhold finner man i fjellområdene rett nord for Virvassdalen i Rana kommune. Her finnes et par komplekse vannsystemer inneholdende alt en ørretfisker kan ønske seg. Det største og mest kjente området går under fellesnavnet Blerekvatna. Dette er et stort område som ligger på ca. 680 meters høyde og består av ulike vann og tjern som alle har forbindelse med hverandre. Det vil si at man kan velge mellom å fiske i små tjern eller i store vann, eller i elv. Vannsystemet er så stort og innfløkt at roter man seg inn i denne labyrinten, så er det vrient å finne veien ut uten kart.

I nordvest ligger Store Blerekvatn, i nordøst Litlblereken, i sør Steintjønna og Holmtjønn og noe lenger i sørvest Olatjønna, som ofte blir tatt med som en del av området. I utgangspunktet virker ikke dette så voldsomt, men det er først når man tar med at det inne blant disse, og særlig i Store Blereken, finnes mange titalls små og større øyer, holmer, utstikkende odder og nes, samt mange utspringende armer av vann, som stykker opp helheten slik at det som i utgangspunktet er et stort vann fremstår som mange enkelvise tjern, at man aner dimensjonene over strandlinjene og de mange og tette blå flekkene på kartet. Det er derfor ingen grunn til at det skal være trangt om plassen her oppe.

Idylliske og varierte omgivelser

Store Blerekvatna er det største vannet der det er litt avstand mellom breddene. Det er også her de dypeste partiene befinner seg. Flere steder finnes forholdsvis utstrakte partier med sandstrender, der bekker og elver gjennom tiden har dratt med seg enorme mengder sand og sedimenter fra områdene rundt. Det gjør at man under sol og skyfri himmel tidvis kan føle at man er på helt andre breddegrader og heller jakter bonefish på Bahamas der man vasser i sand med fjellvann opp til knærne og nesten kan spotfiske ørret og røye.

I Blerekelva som slynger seg gjennom området fra nordvest til sørøst, kan man fiske i alt fra mindre stryk og fosser, via stillerennede vann og dypere kulper til innbydende inn- og utos til og fra de større vanna. Og ønsker man et mer tradisjonelt fjellfiske i stille fjellvann eller et fiske i mer myraktige tjern finner man det også.

Gode fiskebestander

Det finnes ørret av god kvalitet og størrelse, og fisk godt over en kilo er mulig. Men slik har det ikke alltid vært. Rett etter krigen var det konstatert etter langvarige undersøkelser at hele Blerekenområdet var fisketomt, og at det aldri hadde vært fisk der. Rana Fiskerforening bestemte seg derfor for å søke om disposisjonsretten over området i 10 år fra 1947, noe de fikk. Samme sommer begynte utsetting av yngel, og i årene som fulgte ble det satt ut yngel i flere omganger. Sommeren 1952 var det klart for inspeksjonstur til Blereken, og på denne turen fikk man to flotte fisker på ca. to kilo. Resten er historie.

I dag er det blant annet et attraktivt fiske på elvestrekket ned mot Steintjønna og fra utløpet av Holmtjønna og et stykke nedover. Her finnes en god bestand av fisk rundt en halv kilo, men også kilosfisker tas rett som det er. På begge nevnte strekninger er det flotte forhold for fluefiske.

Steintjønna og Holmtjønna har de tetteste bestandene av ørret, og det er nok her det er enklest å få fisk. De største ørretene svømmer trolig i Store Blerekvatn og i lillebroren lenger øst. Her kan man være heldig å få på ørret opp mot et par kilo, selv om mer vanlig størrelse ligger rundt trekvart kilo.

Det finnes også røye i vassdraget, og den kan bli feit og fin. Fisker opp mot en kilo er vanlig. Generelt er det i Store Blerekvatn at den er enklest å komme i kontakt med der den svømmer ute på dypere vann.

Jordbekkvatna

Tre, fire kilometer i luftlinje mot øst ligger Jordbekkvatna. Dette er et mindre område på ca. 650 meter over havet med et lignende vannsystem med mange vann og tjern med elv- eller bekkeforbindelse, og det er fine fiskeforhold. Vanna har ikke like mange øyer, holmer, odder og nes, eller like mange små og større utspring, som i Blerekenområdet i vest, og området virker derfor noe mer homogent.

Jordbekkvatna er også ganske populære vann på vinterstid, og det blir tatt fin fisk på isen. I områdene mellom og rundt Blerekvatna og Jordbekkvatna finnes også mange andre vann og tjern der det er gode muligheter for å komme i kontakt med voksen ørret. Det gjelder bare å lete, for det er nok å velge i blant, og det bør være noe for en hver.

 Fisketips

  • Mange vann og tjern er forholdsvis grunne og siden vannet er glassklart er fisken sky når solen står på og vannflaten ligger stille. Utnytt da krusninger på overflaten og skyggelagte partier til å komme i kasteposisjon.
  • Ofte er det fine marbakker der sandbankene ender og møter mer normal fjellbunn, og langs disse marbakkene går det ofte fin fisk og patruljerer. Det å kaste effektivt langs marbakken vil derfor kunne gi fin fisk på land. Her bør man vade forsiktig ut mot marbakken for å ha mer kontroll på hvor man aktivt fisker.
  • Fisker man med haspelutstyr i elva, er det gjerne spinnere og mark som er mest effektivt.
  • Fluefiskere har gode forhold i elva, og også i flesteparten av vanna i godt vær, og både imitasjoner av døgnfluer, vårfluer, stankelbein og mygg bør få være med.
  • I åpent og dypere vann er gjerne sluker mest effektivt, men også spinner, mark og flue gir fisk. Sluker med mye rødt i kan fiske godt.
  • Jakter man på røye bør man forsøke sluker med sterkt røde eller oransje innslag. På isen er det røyeblink, lysblink og eventuelt mormyshka som bør henge i seneenden.

Fiskeinformasjon

Statskogs Norgeskort for innlandsfiske gjelder for området. Fiskekortsalg gjennom Inatur.no (søkeord: statskogs norgeskort). Med Norgeskortet vil man også kunne fiske i tusenvis av vann og vassdrag andre steder på Statskogs grunn.

Overnatting

Ved Steintjønna har Rana fiskeforening hytta Blerekbu til utleie. Hytta er et glimrende utgangspunkt for fiske i området. Bestilling gjøres gjennom Inatur.no (søkeord: blerekbu).

 Atkomst

Fra sør: Kjør E6 mot Saltfjellet. Noen kilometer før Polarsirkelsenteret på Saltfjellet er det skiltet til høyre inn mot Virvassdalen. Fra nord: Kjør over Saltfjellet, og ta til venstre inn på skiltet vei mot Virvassdalen noen kilometer lenger sør. Følg veien ca. en mil innover dalen og parker på parkeringsplass ved Kaffibekken. Herfra og opp til Blerekvatna er det ca. fem kilometers gange på lettgått og stedvis kloppelagt sti.

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Dunderland 1:50 000 — fishkingnorway

Aktuelle lenker

Inatur.no (søkeord: statskogs norgeskort (fiskekort), blerekbu (overnatting)), ranafiskerforening.wordpress.com, godtur.no: (kart og turforslag for området).

Godt tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Ørretfiske helt på grensen
Neste artikkel Action fiske på Hadelandsåsen