Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Med fiskestang i Hedalsfjella og Vassfaret

Med fiskestang i Hedalsfjella og Vassfaret

Vassfaret er viden kjent for de fleste med interesse for fiske- og friluftsliv, men også i fjella som omkranser dalføret kan man ha minneverdige opplevelser med fiskestang på jakt etter grov fjellørret og røye.

Etter en drøy klatretur der stigningsprosenten var såpass at armene flere ganger måtte tas i bruk, kunne vi endelig skimte åpent landskap og flatere terreng. Foran oss lå Hedalsfjella med sine mange og spennende fiskevann. Det var første turen hit opp, men vi hadde fått et par hete tips om vann der ørreten skulle være både stor og bitevillig. De to første tjerna vi var innom bar ingen bud om bitevillig fisk. Vinden hadde tatt seg betraktelig opp, og solen som Yr.no hadde lovet virket å være nok en skivebom. Brått var det riktig så høstlig der vi dengte hver vår sluk ut i bølgene som en etter en slo inn mot land. Vi skjønte raskt at taktiske endringer måtte til. Et slikt åpent beliggende fjellvann var ikke det rette stedet nå, så kartet ble tatt frem og et par ivrige pekefingrer saumfarte kartet etter et vann som virket å være omringet av høyere topografi. Snart stoppet den ene fingeren på en liten blå flekk på kartet noen kilometer mer mot nordvest. Her burde omgivelsene gi vinden mindre påvirkning på både vannoverflaten og fiskebittet, i hvert fall i teorien. Fremme viste det seg at resonnementet holdt stikk, for allerede på det andre kastet var det kjenning med fisk, men den glapp. Så ble det igjen stille på bittfronten, og de negative tankene kom tilbake. Henning skiftet fra sluk til et aktivt fiske med søkke og mark, og fant brått resepten på de neste timers knallfiske. Med søkke og mark som langsomt ble dratt innover langs bunnen, gapte den ene flotte ørreten etter den andre over marktuggene vi presenterte. Flere spreke og trinne ørreter mellom 400 og 800 gram havnet på land, med en toppfisk som så vidt brøt den magiske kilosgrensen. Det fantes enda større fisker i vannet, men den vi hadde nærkamp med vant denne gangen. Storfisken, og klassekameratene, skal ikke føle seg for sikre, for en tur tilbake er allerede planlagt.  

Full klaff i et av Hedalsfjellas mange fjellvann.

Gode fiskemuligheter

Sagnomsuste Vassfaret er viden kjent for bjørn, tømmerfløting, fiske, forfatteren Mikkjel Fønhus og gamle husmannsplasser, men også i fjella som omkranser dalføret finnes store og små fiskevann som kan gi et spennende og variert fiske. Hedalsfjella er betegnelsen på fjellene som omringer det opprinnelige Vassfaret, men inkluderes gjerne i Vassfarområdet. Naturen endrer brått karakter her, der man etter flere hundre høydemeter kommer opp fra dalføret gjennom gammelskogen, der mang en bjørn har hatt tilhold, og har åpent snaufjell og blinkende fiskevann foran seg. Her oppe finnes små myrtjern, vide fjellvann og små putter, småelver og bekker, som alle kan inneholde fisk, både ørret og/eller røye. Flere vann ligger over 1000 meter over havet, og det er realt fjellfiske som gjelder. I mange vann og tjern svømmer stor ørret som ikke ser mange fiskere i løpet av sesongen. Og kvaliteten på fisken er gjennomgående god.

Mange forlokkende vann venter i Heddalsfjella.

I fjella nord for dalføret Vassfaret er det styret for Hedalsfjella som administrerer organisering av fisket. Det legges stor vekt på kultivering av fiskevann, og belønningen for oss fiskere er flotte bestander med både mye og til dels stor fisk. I fjella på sør- og vestsiden av dalføret er det Flå Østre Grunneierlag som administrerer og forvalter fiskemulighetene. Området består av en blanding av snaufjell, blandingsskog og myr. I lavereliggende områder finnes en del hyttebebyggelse, men oppe på fjellet er man straks mer alene. Her finnes mange spennende vann som ikke ser alt for mange fiskeredskaper i løpet av sesongen.

Kilosørret er ingen umulighet.

Spennende fiskevann

Generelt er ørret vanligste fiskeart, og finnes overalt. Røye forekommer i Vassfarområdet, samt i flere vann i fjellet. Sik er utbredt i større skogsvann, og bortsett fra på snaufjellet finnes abbor i både små og større vann og tjern. Det er nok av vann å fukte sena i, og kilosørret er ingen umulighet om man er på rett plass til rett tid. Noen spennende vann å besøke kan være Langetjern, Storausttjern, Småvatna, Fjellvatnet, Krokvatnet, Trevatna og Hellsenningen på nordsiden. Styret for Hedalsfjella har lagt ut en båt som alle kan låne for å fiske i sistnevnte. Det finnes også røye i flere vann, blant annet i Busuvatn, Langetjern, Storausttjern og Hellsæren, samt i de store lavereliggende vannene i dalføret.

Storausttjern er et av flere fine fiskevann i området.

I fjella i sør og i vest av dalen kan det være fin fisk å få i blant annet Spunsetjern, Øyvatn, Kvitjern og Tolvtjern. Glem heller ikke å oppsøke mindre og navnløse tjern og putter, særlig om de har bekkeforbindelse til andre vann der det finnes fisk. Her kan flott fisk ta seg opp eller slippe seg ned, og dermed finne et nytt permanent hjem med god mattilgang. Det gir et godt potensial for storfisk. Slike tjern og putter kan være små skattkister, der det bare gjelder å ha dagens «nøkkel» for å få fatt i innholdet.

Ingen ting å utsette på kjøttkvaliteten på ørreten.

Vassfaret

Nede i dalføret ligger det opprinnelige Vassfaret. Navnet har området fått av en naturlig grunn, og at det finnes mye av det våte element her er sikkert, spredt gjennom fossende, sildrende og stille vann. Under slike forutsettinger finnes også mye fisk, og det er flere vann, elver og bekker å velge i blant. Vassfaret har i alle år vært kjent for å ha et rikelig fiske, og det har fastboende i dalen og bygdefolk alltid utnyttet.

Nede i dalen er det nok av både stille og rennende vann.

Det sentrale området, med de to innsjøene Nevlingen og Aurdalsfjorden, er en dal som begynner som en sidedal til Hedalen helt sør i Valdres og strekker seg derfra vestover. I sør er Vassfaret avgrenset av høydedraget mot Hallingdal, og tilsvarende i nord av høydedraget mot Valdres. Det opprinnelige Vassfaret har et nedslagsfelt på 628 km2, og er ca. 25-30 kilometer langt. Hovedelva har sitt utspring fra Strøen 747 moh. og renner videre ned og gjennom Suluvann, Øvre Grunntjern, Nedre Grunntjern, Nevlingen, Skrukkefylla og til slutt Aurdalsfjorden, som ligger 547 moh. Fylkesgrensen mellom Buskerud og Oppland følger vassdraget hele veien ned til Aurdalsdammen.

Utsikt over Vassfaret.

Regelmessig kalking gjennom mange år har gitt gode leveforhold, og det er både ørret, abbor, sik og røye å få. I Strøen, Nevlingen og Aurdalsfjorden dominerer sik, røye og ørret. Ørreten er mest tallrik i Suluvann og Grunntjerna. Abbor forekommer i alle vann i dalføret unntatt Suluvann. Hele området har god variasjon i elvestryk, loner, tjern og vann, som skaper varierte og rike oppvekstvillkår for fisk.  

Øvre Grunntjern er et innbydende tjern nede i dalen. Bringen i bakkant.

Oppvekstmulighetene er så gode pr. i dag at ørretbestanden generelt sett nok er i største laget her nede. Men det finnes likevel store individer som er fiskespisere. Det er gjerne sik og smårøye som er byttefisken.

Fiskeinformasjon

Det er styret for Hedalsfjella som administrerer organisering av fisket både i Hedalen, Hedalsfjella og Vassfaret. Fiskekort kan kjøpes blant annet i butikkene i Hedalen, på bensinstasjonen og ved bommene til Muggedalen, Søbekkseter og ved Åsliseter. Flå Østre Grunneierlag selger døgn-, uke, og sesongkort for de søndre og vestre deler av området. Fiskekortsalg gjennom Inatur.no, samt utsalgsteder og bensinstasjoner i Flå og omegn.

Adkomst

Adkomst til Vassfaret fra Valdressiden er enklest fra Hedalen hvor man på bomvei kan kjøre helt inn til Nevlingsdammen. Stengt grusvei (fin sykkelvei) går videre inn til Suluvasslia. Et annet alternativ er bomveien ned til Strøsdammen fra nord. Fra Hallingdalskanten er det greiest å komme ned i Vassfaret fra Veneli eller Domfet i Flå.

Landskapsvernområder

Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde utgjør ca. 200 000 mål, mens Indre Vassfaret landskapsvernområde er på ca. 42 000 mål. Totalt er det ni naturreservater i Vassfaret. Bortsett fra Bringen, hvor hovedhensikten er å bevare den gamle, urskogslignende barskogen, er reservatene opprettet for å ivareta den opprinnelige bjørnestammens hiområder.

Natur- og kultursti

Vassfaret natursti går gjennom det sentrale Vassfaret, og har 20 informasjonsposter om Vassfarets natur, geologi, planteliv, kulturhistorie, verneplan, skogbruk og jakt og fiske. Stien er 16 km lang.

Nyttige lenker og kart

www.inatur.no (søkeord: østre flå grunneierlag) www.hedalen.no/hedalsfjella 

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Vassfaret-Norefjell 1:50 000 — fishkingnorway

 

Forrige artikkel Eventyrlig fiske på Krokskogen
Neste artikkel Gromt grensefiske mellom Jotunheimen og Skarvheimen