Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Lifjell - liflig fjellfiske i Telemark

Lifjell - liflig fjellfiske i Telemark

Et lite omtalt og nokså ukjent fjell- og fiskeområde i Telemark er Lifjell, som dekker deler av Hjartdal, Notodden, Bø og Seljord kommuner i fylkets midtre del.

Etter knallhard klatring for å nå fjellvannet vi hadde hørt bra ting om, kunne sekkene falle tungt til bakken. Solen var i ferd med å forsvinne bak fjelltoppen, men her var ingen tid å miste. Grove vak på andre siden vitnet om store ørreter på matjakt. Snart kaster vi på vakene med både sluk og mark, og det tar ikke lang tid før den første ørreten gaper over en mørk Spesial sluk, og den sitter.

En trinn fjellørret opp mot kiloen kan snart løftes på land. Noen minutter senere er en ny ørret interessert i hva som serveres, så etter en spennende fight kan snart nok en ørret som det går kun en av på kiloen håves. Så er det slutt.

Mørket og disen kommer sigende, og bortsett fra knotten stopper all bittaktivitet opp. De påfølgende dagene er det Syden-varmt og nesten vindstille. Det setter preg på fisket, der ørreten trekker ned i dypet. Allikevel overlister vi fin fisk i solsteiken midt på dagen, særlig i dypere groper utenfor bekker med avkjølende vann.

Etter hvert må vi lagre fisk i en snøfonn. Sekkene ble dermed tyngre og nedturen hardere enn turen opp, men hjemme med nygrillet fjellørret på tallerkenen var det verdt innsatsen.

Lifjell

På Lifjell finnes en rekke vann med muligheter for å fiske både mye og stor ørret. Området er innbydende for så vel fiskere som jegere og fotturister på grunn av topografien. Lifjell omtales derfor også gjerne som et Jotunheimen i miniatyr. Tilgjengeligheten med utbygde bomveier har i tillegg bidratt til at man kan komme forholdsvis enkelt langt og høyt til fjells. Det kreves imidlertid alminnelig god fysisk form for å komme opp til fiskevanna, for hvor enn man starter fra så er det bratte høydemeter som må forseres. Vel oppe når man et kupert landskap med bratte skrenter og fjell, lier og skråninger bugnende av blomster, mose og lav, samt lommer med trevegetasjon og vierkjerr.

Og inne i blant blinker store og små vann og tjern, og ørret lever nå i de fleste etter iherdig fiskekultivering. I et par vann finnes også røye. Fiskebestandene varierer, men i mange vann er det mulig å dra stor ørret, og det å vippe vektnåla over kilosgrensa, og vel så det, er ingen umulighet.

Flere steder er vegetasjonen og floraen rik og variert. I tillegg kalkes flere vann og tjern, noe som også kommer alt liv rundt vanna til gode. Det gir igjen gode forhold for insekter og dermed også et godt utgangspunkt for vakaktivitet.

Kalket støvel

Kalket støvel

Det settes ut ørret og det bedrives tynningsfiske i vann der bestandene er for store. Vann og tjern i området ligger fra ca. 800 til 1100 m.o.h.

Bø Fiskelag administrerer fisket innenfor Bø kommunes område på Lifjell, og her finnes et tjuetalls fiskevann med varierende ørretbestander. Lengst sør ligger Langetjønn og de tre Repetjønna, alle med muligheter for grov ørret. Langetjønn har et langt myrparti på nordsiden og rett utenfor myrkanten står det ofte fin fisk, men de kan være vriene å overliste.

De tre Repetjønna er forholdsvis små, der det Ytre Repetjønnet ligger mer åpent til og de to andre ligger i små gryter med fjell og lier rundt. I alle tjønna finnes gode ørretbestander, der de store ofte går på dypere vann og er vanskeligere å komme i kontakt med, men de er der og kilosfisk er mulig.

Også Sauetjønn, Snotjønn, Sleivtjønn, Rjupetjønn og Kloppesteinstjønna lenger nordøst har ørret som kan gi bananbøy på fiskestanga. I sistnevnte skal det i tidligere tider blitt tatt en ørret på seks kilo! Skåråfjellholmen ligger enda lenger øst med fisk i godt hold, men størrelsen er ikke all verden. Ønsker man konstant napp og aktivitet er Holmen, Jøronnattjønn og delvis Småholmen full av steikefisk.

I sistnevnte er det imidlertid mulig å få en og annen langt større ørret. Det finnes også et krypinn ved vannet kalt Steinbua. Her finnes et par brisker og en vedovn der man kan søke ly.

I Jøronnattjønnet er det i tillegg til ørret en bestand av småfallen røye, og det er ikke usannsynelig at enkelte ørreter blir røyespisere og dermed når anselig vekt.

Litt lenger nord ligger Høllenvatnet, Ormetjønnane, Mjeltetjønn, Skardtjønn og Svarttjønn. Her er det Porsgrunn jeger- og fiskeforening som disponerer fiskeretten, og flere fiskevann er meget gode med mulighet for å dra stor ørret. PJFF og Bø Fiskelag har inngått et samarbeid slik at man ved kjøp av fiskekort for Bø Fiskelags område også kan fiske i overnevnte vann.

På Seljord-siden er det Seljord jakt og fiskelag som leier og forvalter vanna på Lifjell. Også i mange av deres vann er det mulig å dra fin ørret. De største fiskene går for å leve i Grantjønn, Vestre Tjorbu, Store Tjorbu og Holmetjønn. Det svømmer nok også en og annen sværing i flere små tjern i området. Feit ørret opp mot halvkiloen er også mulig å få i Tvitjønnan, Langetjønn, Tritjønnan og Blomtjønnan. Napper det ikke her, så kan man være ganske sikker på fangst i Vesle Tjorbu, vann og tjern i Hønsevassdalen og Eiungsbutjønn.

For å komme til vann innenfor Notodden kommune, kan man kjøre bomveien fra Heddal og opp til Gavlesjå og parkere der. Herfra og innover ligger mange vann og tjern der enkelte huser ørret av pen størrelse, mens andre igjen bærer preg av å ha litt for mye ørret. Vann verdt å besøke kan være Tjønnstultjønn, Kruvla, Kroktjønn, Vestre Movatn, Store Movatn, Sunnstulvatnet og Illfisktjønn, der blant annet førstnevnte går for å huse stor ørret. Ønsker man å fiske i yttergrensen av Lifjellområdet kan det være brukbar fisk å få i Kringletjønn, Svartetjønn og Himingtjønna, samt i Gavlesjå og Reskjemvatnet.

Innenfor Hjartdal kommunes grense ligger det et tjuetalls vann på Mælefjell, Blåtjønnfjell og Heksfjell, samt i dalene og området rundt, på nordspissen av Lifjells område. Her er det få som fisker, og det foreligger lite informasjon om fiskebestandene.

Områdeinformasjon 

Lifjell ligger i deler av Hjartdal, Notodden, Bø og Seljord kommuner i Telemarks midtre del, og er en del av det sørnorske grunnfjellsområdet. Fjellområdet har et areal på nær 200 km2, inklusive Mælefjell, Blåtjønnfjell og Heksfjell. Lifjell ruver sentralt i Telemark og har et variert landskap med høye topper, dype daler og ville elvegjel.

Fiskearter 

Ørret, røye

Fisketips 

Den beste fiskeperioden løper fra midten av juni til midten av september. I lavereliggende vann i randsonen av området kan man oppleve bra fiske et par uker tidligere. Fra midten av juni kan det være fine klekkinger og sverminger av døgnfluer, flygemaur, vårfluer, fjærmygg og stankelbein.

Jordsmonnet er enkelte steder frodig, noe som gjør at meitemark kan stå på menyen for ørret under blant annet kraftige regnskyll. Duppfiske kan være effektivt der fisken vaker et stykke utpå. I små viker og knekker samles insekter som driver dit med vinden. Slike steder er attraktive. Ved å frilinefiske med kun en krok agnet med mark, vil ofte ørret la seg friste.

Det er mange forholdsvis små vann og tjern på Lifjell. Sluker opp mot 12 gram og spinnere opp mot 6 gram gir ofte nok rekkevidde og man kan fiske sluken mer aktivt og variert, og få den til å gå mer blafrende og aggressivt enn man klarer med tyngre sluker, noe som kan være det lille ekstra på trege dager. Sluker i svart med innslag av gult, oransje eller rødt går for å fiske bra, men også varianter i grønn/sølv, blå/sølv og kobber/rød bør få være med.

Er det bra vakaktivitet kan en høytgående spinner fiske bra. Lokalkjente anbefaler gjerne spinnere med svarte innslag.

Atkomst 

E134, rv. 36 og rv.152 omringer Lifjell i henholdsvis nord og nord/vest, sør og øst. Fra disse veiene går det flere grusveier/bomveier opp mot Lifjell. Fra rv. 152 mellom Notodden og Bø går det rett før og rett etter Sommarland i Bø veier opp mot henholdsvis Årmotdalen/Gavlesjå og Lifjelltunet. Følger man E 134 gjennom Notodden går det rett bortenfor Statoil Heddal vei opp mot Gavlesjå og Notodden kommunes vann på Lifjell. Fra Seljord-siden går det veier henholdsvis opp Grunningsdalen og opp til Grimås hvor man kan parkere. Kjør E134 mot Flatdal, for så å ta av mot Grunningsdalen like etter det gamle Lakshøl sagbruk. Det er også mulig å kjøre rv. 36 til Brekkegrenda ved Seljordsvatnet og ta opp mot Myklestul for kort, men bratt vei og sti opp til vann som Langetjønn og Repetjønna.

Overnatting 

Åpen steinbu for alle med brisker og vedovn ved Småholmen. Hytte ved Holmen og hytte ved Tjorbu er forebeholdt medlemmer av henholdsvis Bø fiskelag og medlemmer av Seljord jakt og fiskelag.

Nyttige lenker

sjfl.no, bo-fiskelag.no, inatur.no (søkeord: lifjell)

Kart

Trenger du kart over beskrevet område til turen finner du det i nettbutikken vår her: Notodden 1:50 000 — fishkingnorway

God tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel Røros - fjellfiske nord for bergstaden
Neste artikkel Eresfjordfjella - æresord i Eresfjord