Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Fiskeguide til Øyerfjellet

Fiskeguide til Øyerfjellet

Nord for Lillehammer stiger Øyerfjellet opp fra Gudbrandsdalen. Her finnes flotte fiskemuligheter, gode ørretbestander og ikke minst innbydende og lettgått fjellterreng.

Etter 20 minutters gange, kunne jeg skue utover Goppollvatnet. Et flott syn, men det var ikke det som opptok meg mest akkurat nå. For på parkeringsplassen hadde det vært et par andre godt voksne karer som pakket sekker og fiskeutstyr. Spørsmålet var om de hadde tenkt seg til samme område som meg, eller om de tok til takke med vann som lå nærmere sivilisasjonen.

Goppollvatnet er et spennende fiskevann.

Der jeg hastet innover og stadig tok flyktige blikk over skulderen, var det med visshet om at dette ene vannet ikke var større enn at det var et «enmannsvann». Og tipset jeg hadde fått var at dette var et vann der jeg absolutt burde legge inn fisketid. Snart passerer jeg det første fiskevannet. Forhåpentligvis er det i dette området karene bak meg har som destinasjon. Men man vet aldri, for alderen til tross, så blir enkelte bare seigere og seigere med årene. Jeg så imidlertid aldri mer til disse karene, så hvor de ble av er et lite mysterium. Muligens hadde de sine egne små hemmeligheter, som de ikke ville lede meg til.

Mange små og innbydende fjelltjern finnes.

Etter en lang vandring var jeg endelig framme ved det lille vannet. Det lå plassert i en liten fordypning i terrenget, og vinden fikk mye mindre tak her enn i det mer åpne landskapet rundt. Det ga enkelte partier med nesten stille vannoverflate, som igjen ga et og annet vak. Ut i fra vakene å bedømme, var dette fisker av god størrelse. En 10 grams sluk lander snart med et plopp rett utenfor sivet på andre siden, og det tar ikke mange sekundene før det hugger. Jeg kjenner raskt at dette er en flott ørret, og kampen er i gang. Etter en god stund får jeg den opp i overflaten rett foran meg, men så skjer det som absolutt ikke får skje. Jeg får litt slakk på sena, og mer er det ikke som skal til før denne ruggen rister slukkroken ut fra kjeften, og er borte.

Og typisk nok var dette det eneste nappet jeg kjente i dette vannet.

Jeg forflytter meg etter hvert til et større vann lavere i terrenget, og et realt vak nært land fanger min oppmerksomhet. Den lille markstanga blir raskt montert, og snart sender jeg ut den lille marktugga der vaket hadde vist seg. Det tar ikke mange sekundene før sene dras ut fra snellespolen, og snart er jeg i kamp med en godt voksen fisk. Håven kan etter noen spennende minutter løfte en nydelig kilosørret opp på land. Dagen er reddet.

Det ble ikke flere kilosrugger denne dagen, men mange fisker i god kondisjon opp mot en halv kilo havnet på land.

I de påfølgende dagene loffet jeg rundt i området og fisket mye flott ørret. Flere opp mot 9 hekto. Det var beviset for meg at det finnes mange vann med grom ørret her inne, for den som tar turen.

Øyerfjellet

I Øyerfjellet finnes over 50 fiskevann, samt over 100 km med elver og bekker. Mellomstore fjellvann og mindre tjern dominerer, og de er forholdsvis enkelt tilgjengelig. Innover i fjellet er det flere åpne buer, som kan være fine utgangspunkter for fisketurer. Fiskemulighetene er mange, der man kan vandre innover fjellet i duvende og familievennlig fjellandskap. Fine fiskevann ligger spredt utover både i gammelt seterlandskap nær bilvei, i lavereliggende bjørkeskog og på snaufjellet langt fra vei og folk. De aller fleste vann egner seg ypperlig for stangfiske.

Utsikt over Tittertjønnet.

I flere små vann settes det ut villfisk. Denne vokser godt, og er du heldig kan du etter noen år få riktig stor fjellørret. Alle vann som ikke er fisketomme, huser ørret. I Hornsjøen og Matfartjønnet er det abbor i tillegg til ørret. I Eisteinsvatnet er det røye og ørret, og i Goppollvatnet er det sik og ørret. I Åsta elv, opp til Neråsten, er det også harr. Det er visstnok også tatt Harr i Hornsjøen. I nordre enden av Våsjøen er det lagt til rette for bevegelseshemmede. Her finnes flytebrygge, robåt til utlån, grillplass, gapahuk og utedo.

Våsjøen er godt tilrettelagt for besøkende.

Ellers er det båter til fri benyttelse ved Hornsjøen, Goppollvatnet, Lyngen og Øveråst-vatnet.

Fiskevann

I Øyerfjellet finner du alt fra lett tilgjengelige vann nær bilvei til villmarksvann som krever alminnelig god form for å nå inn til. Det er hovedsakelig ørret som dominerer, men det finnes noen få vann med røye, abbor eller sik, i tillegg til ørret. Flere vann kan by grov fisk.

Det er slett ingen umulighet å passere kilosgrensa på ørret.

Vann og tjern i området ligger fra ca. 900 – 1100 moh. Det er nok av vann og tjern og forsøke: Nordre Måsåmyrtjønnet er et grensevatn mot Ringebu. Vannet er kjent for pen ørret, og har en bestand i god kondisjon. Det samme gjelder for Måsåmyrtjønnet. Dette er et vann kjent for stor fisk. Indre Måsåmyrtjønnet har også en tynn ørretbestand, der det finnes enkelte fine, mens Søndre Måsåmyrtjønnet er et lite ørretvann med naturlig rekruttering og mye fisk. Ståkåmyrtjønnet er et oppdemmet tjern. Her finnes en liten ørretbestand av fin fisk. Våsjøen er et regulert vann med reguleringshøyde på 3,5 meter. Vannet innehar en god bestand av ørret i fin kondisjon. Øvre Hundtjønnet har en fin bestand av ørret av god størrelse, og Brettdalsvatnet har en ørretbestand med brukbar fisk i fin kondisjon. Nordre Keiktjønnet huser fin ørret. Det kan være vanskelig å nå ut til der fisken står på grunn av mye starr i vannet. Grunnesvatnet er et regulert vann med en reguleringshøyde på 1 meter. I vannet svømmer en fin ørret.

Grunnesvatnet ligger enkelt tilgjengelig ved vei.

Djupen er et regulert vann med en reguleringshøyde på 3 meter. Vannet innehar fin og feit ørret. Goppollvatnet er Øyerfjellets største vann, og har en reguleringshøyde på 2,2 meter. Tapping skjer normalt på etterjulsvinteren. Vannet har en flott ørretbestand, og en bestand av småvokst sik. Grotjønnet har en tynn ørretbestand av fin fisk. I Neråst-vatnet finnes mye ørret av god kvalitet. Fjelltjønnet har mye småfisk, og her vaker det tett. Det samme gjelder Tromstjønnet.

Tittertjønnet huser en bestand av forholdsvis mye ørret i brukbar kondisjon, mens Gråurtjønnet rett ved er et spennende vann. Her er det mulig å få pen ørret.

Gråurtjønnet huser enkelte flotte rugger.

Øveråst-vatnet har brukbare forhold for stangfiske, og vannet huser mye fin ørret. Saltbelgen har en fin ørretbestand. Vannet er ypperlig for stangfiske, men det kan være litt utfordrende å komme til på grunn av myr rundt vannet. I Skardtjønnet lever ørret av gjennomsnittlig størrelse, mens i Skjeltjønnet og Jogrimen finnes ørretbestander i god kondisjon.

Jogrimen er et godt fiskevann.

Lyngen er det nest største vannet i Øyerfjellet. Her finnes en flott ørretbestand av utsøkt kvalitet. Søre Bulontjønnet og Nedre Lyngtjønnet innehar i likhet med Lyngen bestander av fin ørret. Det samme kan sies om Øvre Lyngtjønnet, som er et spennende og lite vann med beliggenhet nesten på fylkesgrensen. Vannet er kjent for stor fisk. Det samme gjelder også for Grønntjønnet. Høverbutjønnet huser mest småfisk, men også en og annen av brukbar størrelse, mens Lorttjønnet har en ørretbestand som over lang tid har vært god. Slåtjønnet og Svartbergtjønnet huser mindre bestander av ørret i god kondisjon, mens Mjøvatnet og Gorrtjønnet har ørretbestander på det jevne med fisk av middels størrelse.

Esteinsvatnet er det eneste vannet i området med røye. Her finnes ørret i god kondisjon som lever i sameksistens med en liten bestand av røye.

Esteinsvatnet er det eneste vannet i området med røye.

Helgetjønnet innehar en liten bestand av ørret. I Augtjønnet svømmer mye småfisk, men av og til havner en og annen pen fisk på land. Også Gåssjøen huser mye fisk, og størrelsen er beskjeden. Nedre Moksjøen har derimot mye fin ørret i bra kondisjon. Øvre Moksjøen og Koltjønnet huser begge mindre bestander av fin ørret. Hornsjøen er et spennende vann med mye fisk. Abboren her er bitevillig, så vannet er et fint sted å ta med barn på fisketur. Her finnes også båter til fri benyttelse. Matfartjønnet huser i likhet med Hornsjøen en blandet bestand av ørret og abbor. Rautjønnet, Malmtjønnet og Ukstjønnet innehar alle ørret av god størrelse. Reinsvatnet er et forholdsvis stort vann i ytterkant av området, men er i privat eie, og omfattes ikke av Øyer fjellstyres fiskekort.

Område

Øyer statsallmenning ligger i Øyer kommune i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Kommunen grenser i nord til Ringebu, i øst til Stor-Elvdal, i sør til Ringsaker og Lillehammer, og i vest til Gausdal. Statsallmenningen har et totalt areal på 430.000 daa. Av dette er ca. 10.000 daa vannareal, fordelt på over 50 fiskevann. I tillegg er det over 100 km fiskeførende elver og bekker. Berggrunnen i området er ensartet og består av sandstein. Denne kan beskrives som middels næringsrik. Området preges ellers av rolige formasjoner og viddelandskap, med mye myr og fjellskog. Terrenget er lettgått og familievennlig.

Fjell, skog, myr og vann er det nok av på Øyerfjellet.

Fisketips

  • Et lett slukfiske med sluker opp mot 14 gram er effektivt. Klassiske farger i rødt og kobber, blått og sølv og svart og gult fisker generelt godt. Men forsøk også mer sterke farger om ørreten er vanskelig å få.
  • Et lite utvalg spinnere bør få være med. Spinnere med forholdsvis rundt blad og som går høyere i vannet fisker godt. Forsøk gjerne farger i kobber og rødt, grønn og sølv eller svart og kobber.

Spinnerfiske kan gi godt resultat i typiske grunne myrtjern.

  • Både et enkelt duppfiske med mark, og et såkalt smygfiske med kun krok og mark, kan være meget effektivt i litt grunnere vann og tjern.
  • Fluefiske kan gi godt resultat på mer vindstille dager når det er vakaktivitet.

Variert insektliv. Utover sommeren foregår flere ulike klekkinger og sverminger, blant annet av døgnfluer.

Fiskeinformasjon

Døgnkort, ukekort og sesongkort fra kr. 50 til kr. 250. Fiskekortsalg: Sport 1 Hafjell, Rustadstuen Sport, Sport 1 Strandtorget, Åstbommen (så lenge den er betjent), Kiwi Tretten, Circle K Tretten, Coop Tretten, fjellstyrekontoret Tretten, Coop Øyer, Circle K Øyer, Pellestova, Inatur.no (søkeord: øyerfjellet). Det er generelt godt skiltet og enkelt å finne fram til de enkelte vann.

Mange vann er skiltet.

Båtutlån

Fjellstyret har båtutlån i følgende vann:

  • Goppollvatnet: Ved demningen. Redningsvester ved utedoen ved "sikbua", i enden på bilveien.
  • Våsjøen: Ved friluftsanlegget i nordenden. Redningsvester ved doen på friluftsanlegget.
  • Hornsjøen: Ved campingplassen, nedkjøring ved hotellet. Redningsvester ved doen på campingplassen.
  • Lyngen: Ved naustet, sørsiden av Hetta.
  • Øveråsta: Øst for Skjelbua, ved Skjela. Redningsvester i uthuset ved Skjelbua.

Båtene ligger ulåst og til fri benyttelse.

Overnatting

Turistforeningen har fine hytter i området. Blant annet ligger DNT sin hytte Djupslia fint plassert på Øyerfjellet.

Overnattingsmuligheter på Djupslia.

Nyttige lenker

www.oyer-fjellstyre.org, www.inatur.no (søkeord: øyerfjellet), www.hafjell.no/sommer/fiske-i-hafjell

Atkomst

Det er flere muligheter for å komme seg opp på fjellet. Man kan kjøre via Nordseter på Lillehammer, Sjusjøen, Øyer (Mot Hafjelltoppen og Hornsjøen), Tretten (Østfjellvegen) og Fåvang (Goppollvegen). Det er godt skiltet.

Bomveier tar deg raskt opp på fjellet.

Vel oppe på fjellet er det mange grusveier som slynger seg milevis innover fjellet. Fine parkeringsmuligheter finnes mange steder. Det gjør området attraktivt for både store og små, samt for både fjellvandreren og den ihuga sportsfiskeren.

Et godt utbygget veinett gjør det enkelt å benytte seg av bil inn på fjellet.

Trenger du kart til turen over beskrevet område finner du det i nettbutikken vår her: 

Øyer-Lillehammer 1:50 000 — fishkingnorway

Lillehammer-Rena 1:50 000 — fishkingnorway

God tur, og skitt fiske..!

Forrige artikkel På loffen med fiskestang i Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark
Neste artikkel Strekk i sena på Vikerfjell