Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ørretguide til Østmarka

Ørretguide til Østmarka

I skogene øst for Oslo finnes mange fiskevann som kan by på et spennende fiske etter fin ørret. Er du heldig kan du komme i kontakt med kilosfisk.

Mai og første halvdel av juni hadde vært rekordvarm. Resultatet var at det meste av insektlivet allerede var svidd av, vann og tjern holdt god badetemperatur og ørretbettet var på sterkt nedadgående. Men nå hadde det vært et par dager med kaldere vær og mye vind, noe som burde gi positive utslag på ørretbittet. Det var i hvert fall tanken der vi stod ved et av Østmarkas mange innbydende tjern. Vinden kom sørfra, og var nok oppe i 8 til 9 sekundmeter i de verste kastene. Jeg antok at ørreten stod langs bunnen og ville derfor forsøke et bunnfiske med mark, mens Henning så på dette som gode forhold for dupp og flue, og monterte opp et takkel med en vårflue, type «grandis», som opphenger foran flueduppen. Jeg var forberedt på å måtte jobbe for hver fisk under rådende forhold, der jeg systematisk avfisket bunnen innover. Henning la etter hvert ut et langt kast forbi en utstikkende myrodde, og da opphengerflua passerte oddens spiss plasket det til og en real ørret var kroket.

Fisken ga slik motstand det forventes av fisk av den størrelsen, men krokfestet virket godt, og snart kunne en nydelig ørret nær kiloen håves.

Optimistisk fortsatte Henning sitt fluefiske, men det var kun den ene flotte ørreten som var villig til å stikke snuten over vannoverflaten i det hustrige været.

Vi forflyttet oss etter hvert inn i nordenden av tjernet, og nå var det et aktivt markfiske som gjaldt. En grad eller to kaldere vann virket å ha det utslaget vi hadde håpet på, der vi i stadig økende grad hadde kontakt med vannets ørreter. Både et enkelt duppfiske og bunnfiske med søkke og mark, ga flere fine ørreter opp mot tre kvart kilo.

Ved middagstider kunne vi svært fornøyde rusle hjemover med hver vår fine fiskehank med flotte middagsfisker. Dagen etter var tropevarmen tilbake, ørretfiske i dagslys var bortkastet i flere uker fremover og fiskedøgnet måtte snus på hodet.

Vann innenfor Losby

Losby er et flott utgangspunkt for fiskevann øst i Østmarka i Lørenskog kommune. Nedenfor Losby Gods finnes en stor parkeringsplass. Det første ørretvannet inn fra Losby som er noe å snakke om, er Tappenbergvann. Vannet ligger i sin helhet i Østmarka Naturreservatet, omkranset av urskog og til dels bratte åssider. Her finnes mye abbor og en god bestand av ørret opp mot en kilo. Søndre Krokvann ligger rett innenfor, og går for å være det kanskje beste ørretvannet i vassdraget. Innbydende odder, nes og viker, gjør vannet perfekt til fisking, og det er det flere som har fått med seg.

Søndre Krokvann er et av områdets beste fiskevann.

Rett som det er rapporteres det om flott fisk, over en kilo, herfra. Høgkolltjerna er tre små skogstjern oppå den høystrakte Høykollen rett øst for Midtre Krokvann. Tjerna er av de bedre i Østmarka, og ikke minst ligger de i vill og urørt natur.

Høgkolltjerna er gode fiskevann.

Endtjern ligger ikke lange turen unna Losby Gods, men vannet ligger vilt til, og innehar ørret av fin størrelse. Ofte kan man ha et godt fiske rett etter at isen har gått om våren. Ørret mellom 400 og 500 gram er ganske vanlig. Biritjern er et skikkelig myrtjern. Tjernet ligger vilt og vakkert til i Østmarka Naturreservat. Tjernet innehar en god bestand av ørret, og fisker over en halv kilo er mulig å komme i kontakt med. To andre spennende vann i området er Øvre- og Nedre Bjørntjernet på østsiden av Tappenbergvann. Også disse er typiske myrtjern. I det øvre finnes kun ørret, mens det også finnes en mindre bestand av abbor i det nedre. Det er ikke mange fiskere innom i løpet av sesongen. Skålsjøen bør også nevnes, og er et fint skogsvann på høyden vest for Røyrivann. Ørretbestanden er god, med mye fisk opp til 500 gram. Større finnes.

Gode sjanser for fangst i Skålsjøen.

Vann i nordvest

Grønmo gjenbruksstasjon er et fint utgangspunkt for fisketurer i den helt vestre delen. Her finnes en fin parkeringsplass. Trollvann er mer et tjern størrelsesmessig, og er omkranset av mye myr. Her finnes ørret, og den oppnår vanlig markasize opp mot 300-400 gram. Svartkulp ligger sør for Østmarkskapellet. Her finnes kun ørret, og den kan bli stor. Vannet har forholdsvis mye vegetasjon langs breddene.

Det er frodig rundt breddene ved Svartkulp.

Rundvann ligger rett nedenfor Østmarkakapellet, også det et rent ørretvann. Vannet er et av de første som blir isfri i Østmarka, som regel i april. Til å ligge så sentralt, og til å være så mye besøkt, er det fin ørret i vannet. Smalvann er et annet vann rett ved kapellet. Vannet huser kun ørret, og den oppnår brukbar størrelse. Vannet er pr. nå et rent fluevann.

Smalvann har en fin bestand av ørret.

Eriksvann ligger sør for Sør-Elvåga. Dette er et vann som kan overraske med en og annen virkelig stor ørret. For et par siden ble det tatt en på over to kilo. Paddetjern ligger litt ensomt for seg selv innenfor Krokhol. Tjernet ligger i flott natur, men det fiskes ikke mye her. Ørreten oppnår fin størrelse opp mot 400-500 gram, men den er ikke enkel å få. Store Trollvann er et godt ørretvann med muligheter for ørret over en halv kilo. På forsommeren er det flere som tar turen hit. Nord i området ligger Nøklevann sentralt, nær bebyggelsen på Oppsal med enkel tilgang fra Bøler eller Skullerud, men likevel er dette vannet et av de absolutt beste fiskevanna i hele Østmarka.

Nøklevann er et nærvann med mye flott fisk.

Det som gjør vannet unikt er at alle fiskeartene i vannet oppnår real størrelse ettersom de går over på fiskediett. Ørret på 3-4 kilo tas jevnlig på dorging i sommernatta, og enkelte på ismeite på isen. Nøklevann er mye benyttet som fiskevann, men siden vannet er såpass stort er det plass til mange. Lutvann er det andre større vannet i den nordre delen av Østmarka, som innehar mye stor fisk av meget god kvalitet. Mye av årsaken til det er at det finnes marflo i vannet, og den godtar kun vann av god kvalitet. Det er først og fremst ørreten som blir stor, men det lever også en liten bestand av kanadarøye som klarer å reprodusere, og ettersom disse raskt blir reale fiskespisere får de en vekstrate som går rett til himmels, og de kan dermed bli virkelig store. Vannet krever litt erfaring, fordi det er veldig dypt, og det kan være vanskelig for de som ikke er kjent med dybdeforholdene å gjøre gode fangster. Det anbefales å dorge med kano fordi de store ørretene jager gjerne langt fra land om natta og høyt i vannet.

Vann i sør

I den sørlige delen av Østmarka finnes flere vann og tjern, og flere ligger vilt til. I Nordre, Midtre og Søndre Kytetjern finnes gode bestander av ørret med en vekt opp mot 500 gram, med enkelte større.

Søndre Kytetjern huser fin ørret.

Tonevann ligger et par, tre hundre meter nord for den større Mosjøen. Det finnes mye fisk mellom 300-500 gram, med enkelte større. Steinsjøen er et fint skogsvann vest for Tonevann. Vannet er langgrunt og ørreten vaker ofte langt ute. Ørretbestanden er forholdsvis stor, men fiskene kan oppnå både fin størrelse og kondisjon.

Utsikt over Tonevann.

Kløftetjern ligger vest for Steinsjøen, og er også et bra fiskevann med en god bestand av ørret mellom 300-500 gram. Enkelte presser seg opp mot kiloen. Svartoren er et merkelig vann, som minner mer om en bred sakteflytende elv. Ørreten trives, og de kan bli riktig så fine. Børtevann ligger i den sørøstre delen av området. Dette er et stort vann med masse skjær og øyer. Det er å anbefale å fiske fra kano, eller å prøve seg på isen. Ørretbestanden er god, med enkelte virkelig store ørreter som lever av byttefisk. I mellom Grinderen og Børtervann ligger to vann vilt og noe utilgjengelig til, men både Bøvelstadsvartjernet og Myrsetersvarttjern er spennende fiskevann. Utsettinger har vist at ørreten trives utmerket, og at fiskene raskt oppnår størrelser over 500 gram.

Flott kvalitet på ørreten.

Fiskevann i Rælingen

Helt øst i Østmarka ligger flere fiskevann. Her er det ikke veldig mange fiskere i løpet av sesongen. Flere vann er skikkelige villmarksvann innenfor Østmarka Naturreservatet. Vanna administreres av Rælingen JFF, og de har gjennom flere år drevet et aktivt kultiveringsarbeid. De fleste vann har en god bestand av ørret, og fisk over en kilo tas hvert år. Det blir årlig tatt vannprøver og det settes ut over 1000 ørreter årlig. Det tilrettelegges også gytebekker, og i utgangspunktet sure vann kalkes. Det jobbes aktivt for å få fisket opp på et nivå hvor man har muligheter til å kunne få, ikke bare mye, men også stor fisk. Den tilrettelagte Myrdammen, med utsettinger av stor ørret, og den store Ramstadsjøen med store fisker, er områdets spydspisser.

Myrdammen ligger enkelt tilgjengelig.

For den som liker seg bedre ved mindre vann og tjern som ligger mer bortgjemt, så finnes flere valgmuligheter, blant annet finnes flott ørret i Fiskelausa, Gryta, Langtjern, Mørkåstjern, Nessetertjerna, Tristillen og Merratjerna. Flere av disse fordrer litt innsats å nå inn til, men det kan fort lønne seg.

Langtjern er et spennende fiskevann.

Område

Østmarka brukes som betegnelse på skogsområdene øst for Oslo, og inkluderer områder i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Ski. Naturlige grenser er E6 og riksvei 155 i vest, riksvei 155 i sør, riksvei 120 i øst og E6 og riksvei 159 i nord. Totalt dekker Østmarka ca. 256 km2.

Utsikt over Mosjøen.

Østmarka ligger lett tilgjengelig til og har mange innfallsvinkler. Vann og tjern nærmest bebyggelse er ofte hyppig besøkt og her er stiene rundt vannene godt opptråkket. Men det finnes også mer urørt skog, og med det også mer urørte skogs- og myrtjern, dit man kun kommer om man gjør en innsats.

Stinettet er godt utbredt.

Skogområdene karakteriseres av et kupert terreng med mange bratte juv og skrenter. I skogene finnes mange vann, og i nesten alle finnes varierende bestander av ulike fiskearter. Østmarka Naturreservat ble fredet første gang 21.12.1990 og utvidet ved kongelig resolusjon 13.12.2002. Her inne finnes flere spennende villmarksvann.

Spennende fiskevann finnes blant annet i Østmarka Naturreservat.

Fisketips

  • Ulike sluker bør få svømmetid. Mørungen i kobber og rødt anbefales av lokalkjente. Også svarte sluker i skumringen kan gi fisk, særlig langs land ettersom storfisken trekker dit i ly av mørket på jakt etter mat.
  • En spinner er effektiv på dagtid med lett krusning på vannet. Bruk lette varianter, gjerne med kobberfarget eller svart blad, og kast langs land, under trær, ved myrtorver og nedfallstrær.

  • Ved markfiske bør man variere med dupp og mark som bunnfiskes eller fiskes på bestemte dyp, eller kun bruke søkke og mark. Smygfiske med kun krok og mark er også meget effektivt etter vakende fisk nær land, og i putter og tjern.
  • For fluefiskeren er det en aktiv periode i mai og juni med flere interessante klekkinger og sverminger. Først ut er som regel den store myrdøgnflua, etterfulgt av den lille myrdøgnflua. Henholdsvis et par uker etter isgang og litt senere. Når den første varmeperioden kommer er det tid for mauren å sverme. I andre halvdel av mai og begynnelsen av juni starter årets høydepunkt med fluestanga for mange, nemlig døgnflueklekkingene. Det kan gi mye fin og stor fisk på land. Utover høsten er det gjerne maur og myggfiske det går i. Senhøstes er det ofte fjærmyggfiske med bitte små imitasjoner som gjelder.
Det er flere ulike døgnflueklekkinger fra mai og utover.
  • Østmarka ligger lavere enn naboen Nordmarka i nord, og vanna blir dermed tidligere isfrie og insektlivet kommer tidligere i gang, som igjen får ørreten til å røre på seg. Mai og juni er den aller beste fisketiden, og bør utnyttes.

Fiskeinformasjon

I store deler av Østmarka er det Oslomarkas Fiskeadministrasjon som forvalter fiskerettighetene, kultiverer og selger fiskekort. Helt i øst selger Rælingen JFF fiskekort for vann og tjern i Rælingen kommune. Fiskekortsalg: OFA: www.ofa.no, www.inatur.no, Nordisk Fiskeutstyr (Lysaker Brygge), G-Sport Storgata, Torshov Sportsfiske, Jesting Sport (Alnabru) og Glømmi Sport (Nittedal). Rælingen JFFs område: www.inatur.no, Joker Hektnersletta, Gero Sportsfiske (Lillestrøm), G-max (Strømmen Storsenter). Annet: Utleie av kano på Vangen. Kano følger med ved leie av Røyrivannskoia.

Muligheter for kanoleie på Vangen.

OFA har utgitt en fiskekartbok som gir en oversikt over fiskebestander i alle vann, tjern og elver du kan fiske i med OFAs fiskekort, og er et nyttig hjelpemiddel.

OFAs fiskekartbok er et must for en markafisker.

Atkomst

I nordvest: Fra Grønmo for vann rundt Østmarkskapellet. I nordøst: Fra Sandbakken eller Krokhol. Bøler og Skullerud for vann rundt Nøklevann, Østmarksætra for vann rundt Ulsrudvann og Haugerud for vann rundt Lutvann. Parkeringsplasser alle steder.

Østmarka er tilgjengelig fra alle kanter.

I sør: Bil til parkeringsplass ved Bysetermåsan. I nord: Utgangspunkt fra Losby Gods. I Rælingen: Langs rv. 120 fra Flateby, Grini eller Nordby. Parkeringsplass ved Myrdammen.

Overnatting

Flere muligheter. Se lenke til Den norske turistforening.

Overnattingsmuligheter på Røyrivannskoia.

Nyttige lenker

www.ofa.no, www.rjff.no (Rælingen jff), www.vangenskistue.no (overnatting), www.dnt.no (overnatting), www.ljff.no (Lørenskog JFF), www.losbybruk.no

Kart

Turkart 1: 50 000 Oslo Nordmark (sommer/vinterutgave)

Trenger du kart til turen over beskrevet område finner du det i nettbutikken vår her: 

Oslo Nordmark sommer 1:50 000 — fishkingnorway

Oslo Nordmark vinter 1:50 000 — fishkingnorway

Nordmarkskartet dekker også Østmarka. God tur!

 

Forrige artikkel Ørretjakt i Finnemarka
Neste artikkel Jakten på Norges høyeste ørret