Hopp til innholdet
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Ved kjøp av fiskeutstyr over kr. 2000 får du med gratis FishKing cap. Velg enten grå/hvit, svart/rød, eller rosa/hvit (FishQueen)
Fargevalg under isen

Fargevalg under isen

Mange isfiskere fisker med det redskapet de har mest trua på, men for å øke fangstene er det mulig å gå mer systematisk til verks når det gjelder valg av farger under isen.

En isfisker bør ikke være totalt ukritisk til form, størrelse, farger og kontrast på lokkeredskapet. Særlig kontrast bør vektlegges ettersom lysforholdene under isen i sterk grad kan variere. Et annet faktum er at fisk generelt ser agnet under isen forskjellig fra det vi gjør, enten fra siden eller nedenfra.

Ettersom mye av isfisket foregår nær bunnen der vil fisken som oftest se redskap og agn fra siden. Et redskap sett fra siden medfører at bunnen eller vanndypet er bakgrunnen, og den kan være fra dunkelt lys til total mørk. Her bør lokkeredskapet bestå av en lys og kontrastfylt farge, som dermed synes godt mot både dunkelt lys og nattemørk bakgrunn. Den velkjente oransje fargen på mange røyeblinker er her gjerne et godt valg ettersom fluoriserende rødt og oransje oppnår god synlighet på kort hold.

Utover vinteren kan man med hell også fiske høyere i vannet. Da ser fisken redskapet og agnet oftere nedenfra, og bakgrunnen til fisken blir kritthvit i solskinn til mer blågrå i skygge og overskyet vær. Under et mer pelagisk fiske (i de frie vannmasser) bør redskapet derfor ha en mørkere underdel og kontur enn den blanke isflaten fisken har som bakgrunn. I overskyet vær bør kontrasten forsterkes vesentlig, mens det i sol er noe mindre viktig.

Luftbobler

Gjennom vinteren vil isen inneholde mye luft i form av luftbobler, og disse reflekterer og kan forvrenge himmelens lys. I solskinn blir tette ansamlinger av luftbobler til fontener av lys, og de blir tilsvarende duse i skygge og overskyet vær. I tillegg kan mye luftbobler innenfor et begrenset isareal gi lysskinnet under isen en abstrakt virkelighet (diskolys) i forhold til det reelle lyset, og kan da gi redskapet fordreide farger eller kontraster. I solskinn bør derfor redskap som gir mye kontrast bli foretrukket, mens de under overskyet vær kan dempes noe.

Generelt kan man si at under klar, blank is og matt blå- og gråaktig is er gilde, klare farger gode, fordi de fremstår tydelig med god kontrast. Metall kan både lokke og skremme med skarpe reflekser om sommeren i isfritt vann, men kan under isen i stedet avgi duse speilbilder som mer kan betraktes som en egen farge. Redskap med kobber synes best med isen som bakgrunn, redskap med sølv synes best mot bunnen og gullfarge noe midt imellom.

 

Spotlighteffekt

Er fisket tregt kan man også forsøke et mer taktisk valg av hvor man borer hull. Mange gamle og gjenfrosne pilkehull som ligger tett i tett kan gi en annen belysning under isen enn det en uberørt og grå ismasse gir. Gjenfrosne pilkehull vil ofte bestå av lysere og blankere is og vil kunne skape en spotlighteffekt ned i vannet. Det vil kunne tiltrekke fisk. I tillegg vitner tette ansamlinger av pilkehull om at det her har vært aktivitet. Blodspor ved et gammelt hull avslører også at hullet har gitt fisk, og muligens er plassen under hullet en yndet standplass.

Under snødekt is

Under snødekt is blir lysforholdene vesentlig dårligere. Når fiskene orienterer seg fram er det mest med nese og sidelinjeorgan, og i liten grad ved hjelp av syn. Tappene i fiskens øyne er på maks uttrekk for best lysfølsomhet, men fargesyn har den ikke selv om dagen. Farger på agn og redskap vises derfor kun som gråtoner. Det å bore et hull i isen under slike forhold er for fisken som plutselig å få en lyskaster på seg.

Om det er grunt, takler ikke fiskens øyne de voldsomme kontrastene og blir nærmest blindet. På dypere vann går det bedre. Fisken må derfor få tid på seg til å lokalisere agnet etter at du har beveget på det, eller pausebevegelsene bør ikke være mer enn småskjelving slik at fisken får tak i det. Agn og redskap bør dessuten være generelt lysere enn under blank is ved fiske nær bunnen.

Skal man fiske høyere i vannet bør redskapet inneha mørkere fargetoner, som gir bedre kontrast og kommer mer til syne sett nedenfra. I tillegg vil et lokkeredskap agnet med eksempelvis gulhvite maggot gi ytterligere kontrast.

Så neste gang du er på isen kan det å være litt mer bevisst på fargevalget og kontrastene være det lille ekstra som skal til for at fisk etter fisk havner på isen!

 

Forrige artikkel Det er alltid slukføre
Neste artikkel Bli en kikker